Geçmiş Başarılı Kampanyalar

Girişimci veya Girişim Şirketi tarafından varsa daha önce başlatılan ve başarılı bir şekilde sonuçlanan paya dayalı kitle fonlaması kampanyaları ve kurucu ortakları, ana pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve/veya yöneticileri tarafından yürütülen veya desteklenen kampanyalar hakkında bilgi veriniz. Her bir kampanyanın konusu, ilgili platform, kampanya sayfası, kampanya süresi, hedeflenen fon tutarı, talep edilen ek fon tutarı, gerçekleşen fonlama tutarı, nitelikli yatırımcılar tarafından fonlanan tutar, yatırımcı sayısı, fon kullanımının tamamlanma yüzdesi ve varsa bu kampanya ile olan ilişkisi hakkında bilgi ve açıklamalara yer veriniz. Ayrıca son 12 aylık dönemde girişim şirketince paya dayalı kitle fonlaması kampanyası yoluyla sağlanan toplam fon tutarları da ayrıca belirtiniz.

Diğer Başlıklar

Hala Yardıma İhtiyacınız var mı?

Bize Ulaş