GLOBAL KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

GLOBAL KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 

 • İşe alım, ücret, yan hak, eğitim, kariyer ve diğer tüm haklarda tüm insan kaynaklarımıza fırsat eşitliği sağlamak,
 • Sürekli gelişim prensibinden hareketle tüm çalışanlarımızın eğitime ve gelişimine kaynak sağlamak, akademik kariyer imkanlarını desteklemek,
 • Girişimcilik ekonomisine yetkin ve donanımlı çalışanlar yetiştirmek,
 • Hizmet kalitemizin standartlarını koruyabilmek ve geliştirebilmek amacıyla doğru işe doğru zamanda doğru kişiyi istihdam etmek,
 • Adil, şeffaf ve söz hakkı tanıyan bir iş ortamı sağlamak,
 • Şirket hedeflerine odaklı, motivasyonu yüksek, takım olma bilincini benimsemiş ekipler oluşturmak,
 • Çalışma etiği bilincini tüm çalışanlarımıza aşılamak,
 • Tüm süreçlerimizde insana saygı ve eşitlik değerlerini temel almak,
 • Yan haklar, etkinlikler, motivasyon uygulamaları ve eğitimlerle çalışan memnuniyeti ve sadakatini geliştirerek sürdürmek,
 • Çalışanın iş-yaşam dengesine saygı duymak,
 • Çalışma konforunu en üst seviyeye taşıyacak imkanlar ve mekanlar sağlamak.