Girişim Şirketi Hakkında

Girişim şirketinin esas sözleşmesindeki amaç ve faaliyetleri belirtilerek, fiilen yürütülmekte olan faaliyetler ile varsa kitle fonlaması kampanyasının başarılı sonuçlanması halinde yürütülecek yeni faaliyetler hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Verilecek bilgilerde, şirketin geliştirdiği / geliştireceği teknolojiler, ürettiği / üreteceği ürünler ve / veya sunduğu / sunacağı hizmetlere değinilecek olup, varsa geçmiş dönemde ana ürün / hizmet kategorileri bazında gerçekleşen satış miktarlarına yer verilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, girişim şirketinin iş modeli, organizasyon yapısı, çalışan sayısı, kuruluşundan bu yana gelişiminde önemli rol oynayan gelişmeler, önemli yatırımları ve finansman şekilleri, yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında bağlayıcı olarak alınan kararlar ve yapılan sözleşmeler ile diğer girişimleri, kısa tarihçesi hakkında bilgiler ile herhangi bir teşvik sübvansiyon alınıyorsa bunların koşulları ve ilgili bilgilere de bu kısımda yer verilecektir.

Diğer Başlıklar

Hala Yardıma İhtiyacınız var mı?

Bize Ulaş