Ortaklık Yapısı
Sermaye Piyasası Kurulunun 21.03.2024 tarih ve 17 sayılı toplantısında alınan kararla Kurul kayıtlarına alınan ortaklık yapımız aşağıdadır.

* Adı geçen hissedarlar tarafından Şirketimiz aleyhine açılan davalar sonucunda Mahkemelerce verilecek kararlara göre pay oranları değişiklik gösterebilecektir.