Ortaklık Yapısı

 

 

 
HİSSEDARLARIMIZ Pay Grubu Pay Miktarı Tutar(TL)
Dr. Yalçın Koçak B 60.000 60.000,00 TL
Gürülay Akpınar B 30.000 30.000,00 TL
Cengiz Akpınar B 30.000 30.000,00 TL
Dr. O. Mutlu Topal B 60.000 60.000,00 TL
Prof. Dr. Abdülhakim Coşkun B 60.000 60.000,00 TL
ECONiX Araştırma Analiz ve Danışmanlık A.Ş. B 300.000 300.000,00 TL
Ömür Yavuz B 6.000 6.000,00 TL
Vahit Altun B 180.000 180.000,00 TL
Serhat Şimşek B 60.000 60.000,00 TL
Dilek Seferoğlu B 60.000 60.000,00 TL
Av. Dr. Ahmet T. Keşli B 300.000 300.000,00 TL
Yasin Ekici B 60.000 60.000,00 TL
Ahmet Yıldız B 4.000 4.000 TL
MaQasid Portföy Yönetim A.Ş. B 180.000 180.000,00 TL
       
Hakan Yıldız B 110.000 110.000,00 TL
Hakan Yıldız A 4.500.000 4.500.00,00 TL
TOPLAM A+B 6.000.000 6.000.000,00 TL