Ortaklık Yapısı

Sermaye Piyasası Kurulunun 16/11/2023 tarih ve 45356 sayılı Kurul Kararı bildirim yazısına istinaden Şirketimiz ortaklık yapısı 02/02/2023 tarih ve 5/141 sayılı Kurul kararına uygun olarak aşağıdaki şekildedir*:

* Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 07/12/2023 tarihli karar uyarınca, SPK’nın 16/11/2023 tarihli yazısına istinaden bu ortaklık yapısı internet sitesinde ilan olunmakla birlikte; 02/02/2023 tarihinden sonra ortaklık yapımızda meydana gelen geri dönülemez değişiklikler olduğundan, bu tarihten sonraki ortaklık yapımızdaki değişikliklerin son hali en kısa sürede SPK’ya bildirilip, akabinde burada ilan edilecektir.