Ücret ve Kesintiler
  • Yapılan Yatırımlarda, İade veya Kısmi İadelerde, Yatırımcılar'dan her hangi bir ücret kesintisi yapılmaz.
  • Kampanyaya katılan yatırımcıların ödedikleri pay tutarları Takasbank'ta bloke edilir. Kampanyanın süresi içerisinde finansal kapanış işlemlerine kadar geçen süre içerisinde emanet yetkilimiz Takasbank tarafından toplanan fonlar için nemalandırma yapılmaz. Bu durum imzalanan Üyelik Sözleşmesinde yatırımcı tarafından kabul edilir.
  • Kampanya sonrasında elde edilen fondan Platform Kullanım Ücreti olan toplanan fonun KDV hariç %8’i fatura karşılığında kampanya sahibi Girişim Şirketi tarafından ödenir.
  • Kampanya sonrası yatırımcılar tarafından satın alınan payların MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) nezdinde kaydileştirilmesi yapılacak olup, MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu), kaydileştirme işlemleri için toplanan fonun binde 1’i + KDV oranında hesaplanan tutar, kampanya başarılı olsun olmasın kampanya sahibi Girişim Şirketi tarafından kampanya öncesi ödenir.
  • Fonların bloke eden İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank)’a toplanan fonun binde 3’ü + BSMV oranında hesaplanan tutar, kampanya başarılı olsun olmasın kampanya öncesi Girişim Şirketi tarafından ödenir. 
  • Kredi Kartı ile yapılan pay alım ödemelerinde %3,199 oranında işlem ücreti ödeme hizmeti sunan kuruluşça işlem esnasında yansıtılır.
  • Kampanya hazırlık sürecinde ve/veya sonrasında platform veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından kampanya sahibi tarafından kabul edilen giderler fatura karşılığı Girişim Şirketi tarafından ödenir.
  • Kampanyaların platformda listelenmesi için başvuru esnasında 20.000 TL +KDV Listeleme Ücreti Kampanya Sahibi tarafından ödenir.
  • Platformumuza tüm işlemlerin yapılabildiği Standart Yatırımcı Üyeliği tamamen ücretsizdir ve daima bu şekilde olacaktır.