İstatistiklerimiz

2022 Yılı İlk Altı Ay İstatistiklerimiz;

Kitle Fonlaması Tebliğ (III-35/A.2) 11. maddenin 15. fıkrasında öngörülen altı aylık takvim dönemi raporu hazırlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülük gereğince asgari olarak fonlaması gerçekleşen, gerçekleşmeyen ve iptal edilen toplam kampanya sayıları ile fonlaması gerçekleşen kampanyalara üyeler tarafından sağlanan toplam fon tutarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 2022 yılı altı aylık takvim dönemi itibariyle platformumuz üzerinde toplamda 15 kampanya başlatılmış olup, bunlardan 13 tanesinin fonlaması başarıyla sonuçlanmıştır. Bu kampanyalardan 1 tanesinin asgari olarak fonlaması gerçekleşmemiştir. Son olarak 1 kampanya ise girişim şirketinin talebi üzerine iptal edilmiştir. Fonlaması gerçekleşen kampanyalara platform üyeleri tarafından sağlanan toplam fon tutarı 46.570.583,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu fon tutarının 6.136.102,00 TL tutarı ilgili tebliğ hükümleri gereğince yatırımcılara iade edilmiştir. Detaylı Rapora BURADAN ulaşabilirsiniz.

 

2021 Yılı İstatistiklerimiz;

SPK tarafından listeye alındıktan sonra 11 Mayıs 2021 tarihinde ilk kampanya yayınlanmış olup, 31.12.2021 tarihine kadar 21 kampanya yayına alınmıştır. Kampanyalardan 18'i başarılı sonuçlanmış, 2 tanesi ise hedeflenen fonu toplayamayarak başarısız olmuştur. 18 başarılı kampanyada 23.206.010 TL fon toplanmıştır. Bu fonun 19.577.254 TL’si girişimcilere aktarılmış ve fazla fonlama tutarı olan 3.628.756 TL tutar kısmi iade prosedürü ile yatırımcılara iade edilmiştir.

 

2021 Yılı Genel İstatistikler

Kampanya Başarı Oranı
Hedeflenen Tutar (TL)
Toplanan Tutar(TL)
Pay Talep Oranı (%)
Nitelikli Toplanan Tutar (TL)
Girişime Aktarılan Tutar (TL)
Yatırımcıya İade Edilen Tutar (TL)
İade Oranı
Başarılı Ödeme Sayısı (Adet)
Yatırımcı  Sayısı
%90 18.325.000 23.506.832 %128,28 7.094.243 19.577.254 3.929.578 %16,72 15.147 6.707

 

2021 Yılı Ortalamaları

Kampanya Başarı Oranı
Hedeflenen Tutar (TL)
Toplanan Tutar(TL)
Pay Talep Oranı (%)
Nitelikli Toplanan Tutar (TL)
Girişime Aktarılan Tutar (TL)
Yatırımcıya İade Edilen Tutar (TL)
İade Oranı
Başarılı Ödeme Sayısı (Adet)
Yatırımcı  Sayısı
%90 916.944 1.289.223 %140,60 392.089 1.087.625 201.598 %15,64 813 708

 

Kişi Başı Yatırım Sayısı (Adet)
Nitelikli Yatırımcı Sayısı
Nitelikli Yatırımcı Oranı (%)
Nitelikli Yatırım Oranı (%)
Ortalama Yatırım (TL)
İhraç Edilen Pay Oranı (%)
Hedefe Ulaşılan Gün
%20 Ek Fonlamaya Ulaşılan Gün
Kampanya'nın Yayında Kalış Süresi (Gün)
 
1.17 24 %3.28 %30.41 6.105 %10 23 25 25  

 

Akıllı Bakteri Teknolojisi Girişimi Kampanyası; Kampanya Başlangıç Tarihi: 11.05.2021

Kampanya Durumu
Hedeflenen Tutar (TL)
Toplanan Tutar(TL)
Pay Talep Oranı (%)
Nitelikli Toplanan Tutar (TL)
Girişime Aktarılan Tutar (TL)
Yatırımcıya İade Edilen Tutar (TL)
İade Oranı
Başarılı Ödeme Sayısı (Adet)
Yatırımcı  Sayısı
Başarılı 250.000 416.921 %166,8 83.968 300.000 116.921 %28,04 340 291
Kişi Başı Yatırım Sayısı (Adet)
Nitelikli Yatırımcı Sayısı
Nitelikli Yatırımcı Oranı (%)
Nitelikli Yatırım Oranı (%)
Ortalama Yatırım (TL)
Arz Edilen Pay Oranı (%)
İhraç Edilen Pay Oranı (%)
Hedefe Ulaşılan Gün
%20 Ek Fonlamaya Ulaşılan Gün
Kampanya Süresi(Gün)
1.17 9 %3,09 %20,14 1.226 %5 %6 8 11 15

 

SensiballVR Girişimi Kampanyası; Kampanya Başlangıç Tarihi: 20.05.2021

Kampanya Durumu
Hedeflenen Tutar (TL)
Toplanan Tutar(TL)
Pay Talep Oranı (%)
Nitelikli Toplanan Tutar (TL)
Girişime Aktarılan Tutar (TL)
Yatırımcıya İade Edilen Tutar (TL)
İade Oranı
Başarılı Ödeme Sayısı (Adet)
Yatırımcı  Sayısı
Başarılı 800.000 1.128.101 %141 69.829 960.000 168.101 %14,90 572 384
Kişi Başı Yatırım Sayısı (Adet)
Nitelikli Yatırımcı Sayısı
Nitelikli Yatırımcı Oranı (%)
Nitelikli Yatırım Oranı (%)
Ortalama Yatırım (TL)
Arz Edilen Pay Oranı (%)
İhraç Edilen Pay Oranı (%)
Hedefe Ulaşılan Gün
%20 Ek Fonlamaya Ulaşılan Gün
Kampanya Süresi(Gün)
1.49 6 %1,56 %6,19 1.988 %8 %9,60 50 53 60

 

Fernvaille Oyun Teknolojileri Girişimi Kampanyası; Kampanya Başlangıç Tarihi: 2.6.2021

Kampanya Durumu
Hedeflenen Tutar (TL)
Toplanan Tutar(TL)
Pay Talep Oranı (%)
Nitelikli Toplanan Tutar (TL)
Girişime Aktarılan Tutar (TL)
Yatırımcıya İade Edilen Tutar (TL)
İade Oranı
Başarılı Ödeme Sayısı (Adet)
Yatırımcı  Sayısı
Başarılı 430.000 932.181 %216,8 97.320 516.000 416.181 %44,65 733 544
Kişi Başı Yatırım Sayısı (Adet)
Nitelikli Yatırımcı Sayısı
Nitelikli Yatırımcı Oranı (%)
Nitelikli Yatırım Oranı (%)
Ortalama Yatırım (TL)
Arz Edilen Pay Oranı (%)
İhraç Edilen Pay Oranı (%)
Hedefe Ulaşılan Gün
%20 Ek Fonlamaya Ulaşılan Gün
Kampanya Süresi(Gün)
1.35 18 %3,31 %10,44 1.713 %7 %8,40 56 56 60

 

Hamurla Girişimi Kampanyası; Kampanya Başlangıç Tarihi: 28.06.2021

Kampanya Durumu
Hedeflenen Tutar (TL)
Toplanan Tutar(TL)
Pay Talep Oranı (%)
Nitelikli Toplanan Tutar (TL)
Girişime Aktarılan Tutar (TL)
Yatırımcıya İade Edilen Tutar (TL)
İade Oranı
Başarılı Ödeme Sayısı (Adet)
Yatırımcı  Sayısı
Başarılı 600.000 849.796 %141,6 60.081 720.000 129.796 %15.27 513 373
Kişi Başı Yatırım Sayısı (Adet)
Nitelikli Yatırımcı Sayısı
Nitelikli Yatırımcı Oranı (%)
Nitelikli Yatırım Oranı (%)
Ortalama Yatırım (TL)
Arz Edilen Pay Oranı (%)
İhraç Edilen Pay Oranı (%)
Hedefe Ulaşılan Gün
%20 Ek Fonlamaya Ulaşılan Gün
Kampanya Süresi(Gün)
1,38 14 %3,75 %7,07 2.278 %6 %7,2 60 60 60

 

Bilge Tunga Dünyaya Açılıyor Girişimi Kampanyası; Kampanya Başlangıç Tarihi: 2.08.2021

Kampanya Durumu
Hedeflenen Tutar (TL)
Toplanan Tutar(TL)
Pay Talep Oranı (%)
Nitelikli Toplanan Tutar (TL)
Girişime Aktarılan Tutar (TL)
Yatırımcıya İade Edilen Tutar (TL)
İade Oranı
Başarılı Ödeme Sayısı (Adet)
Yatırımcı  Sayısı
Başarılı 280.000 306.558 %109,5 9.902 280.000 26.558 %8,66 285 256
Kişi Başı Yatırım Sayısı (Adet)
Nitelikli Yatırımcı Sayısı
Nitelikli Yatırımcı Oranı (%)
Nitelikli Yatırım Oranı (%)
Ortalama Yatırım (TL)
Arz Edilen Pay Oranı (%)
İhraç Edilen Pay Oranı (%)
Hedefe Ulaşılan Gün
%20 Ek Fonlamaya Ulaşılan Gün
Kampanya Süresi(Gün)
1.11 9 %3,13 %3,23 1.197 %5 %5 59 59 59

 

Otonom Odyometre Projesi Girişimi Kampanyası; Kampanya Başlangıç Tarihi: 16.08.2021

Kampanya Durumu
Hedeflenen Tutar (TL)
Toplanan Tutar(TL)
Pay Talep Oranı (%)
Nitelikli Toplanan Tutar (TL)
Girişime Aktarılan Tutar (TL)
Yatırımcıya İade Edilen Tutar (TL)
İade Oranı
Başarılı Ödeme Sayısı (Adet)
Yatırımcı  Sayısı
Başarılı 690.000 858.526 %124,4 362.985 828.000 30.526 %3,56 730 591
Kişi Başı Yatırım Sayısı (Adet)
Nitelikli Yatırımcı Sayısı
Nitelikli Yatırımcı Oranı (%)
Nitelikli Yatırım Oranı (%)
Ortalama Yatırım (TL)
Arz Edilen Pay Oranı (%)
İhraç Edilen Pay Oranı (%)
Hedefe Ulaşılan Gün
%20 Ek Fonlamaya Ulaşılan Gün
Kampanya Süresi(Gün)
1.24 22 %3,72 %42,28 1.452 %12 %14 56 57 57

 

AuthTake User Authentication Girişimi Kampanyası; Kampanya Başlangıç Tarihi: 26.08.2021

Kampanya Durumu
Hedeflenen Tutar (TL)
Toplanan Tutar(TL)
Pay Talep Oranı (%)
Nitelikli Toplanan Tutar (TL)
Girişime Aktarılan Tutar (TL)
Yatırımcıya İade Edilen Tutar (TL)
İade Oranı
Başarılı Ödeme Sayısı (Adet)
Yatırımcı  Sayısı
Başarılı 800.000 1.548.744 %193,8 972.766 960.000 588.744 %38,01 896 695
Kişi Başı Yatırım Sayısı (Adet)
Nitelikli Yatırımcı Sayısı
Nitelikli Yatırımcı Oranı (%)
Nitelikli Yatırım Oranı (%)
Ortalama Yatırım (TL)
Arz Edilen Pay Oranı (%)
İhraç Edilen Pay Oranı (%)
Hedefe Ulaşılan Gün
%20 Ek Fonlamaya Ulaşılan Gün
Kampanya Süresi(Gün)
1.29 22 %3,17 %62,81 2.228 %5 %6 53 53 55

 

Classest Girişimi Kampanyası; Kampanya Başlangıç Tarihi: 1.09.2021

Kampanya Durumu
Hedeflenen Tutar (TL)
Toplanan Tutar(TL)
Pay Talep Oranı (%)
Nitelikli Toplanan Tutar (TL)
Girişime Aktarılan Tutar (TL)
Yatırımcıya İade Edilen Tutar (TL)
İade Oranı
Başarılı Ödeme Sayısı (Adet)
Yatırımcı  Sayısı
Başarılı 700.000 797.767 %114,0 80.973 797.767 0 %0,00 585 504
Kişi Başı Yatırım Sayısı (Adet)
Nitelikli Yatırımcı Sayısı
Nitelikli Yatırımcı Oranı (%)
Nitelikli Yatırım Oranı (%)
Ortalama Yatırım (TL)
Arz Edilen Pay Oranı (%)
İhraç Edilen Pay Oranı (%)
Hedefe Ulaşılan Gün
%20 Ek Fonlamaya Ulaşılan Gün
Kampanya Süresi(Gün)
1.16 13 %2,58 %10,15 1.582 %10 %11,396 60 60 60

 

Robotic Kodlama Seti Girişimi Kampanyası; Kampanya Başlangıç Tarihi: 18.10.2021

Kampanya Durumu
Hedeflenen Tutar (TL)
Toplanan Tutar(TL)
Pay Talep Oranı (%)
Nitelikli Toplanan Tutar (TL)
Girişime Aktarılan Tutar (TL)
Yatırımcıya İade Edilen Tutar (TL)
İade Oranı
Başarılı Ödeme Sayısı (Adet)
Yatırımcı  Sayısı
Başarılı 650.000 788.369 %121.3 226.735 780.000 8.369 %1,06 784 666
Kişi Başı Yatırım Sayısı (Adet)
Nitelikli Yatırımcı Sayısı
Nitelikli Yatırımcı Oranı (%)
Nitelikli Yatırım Oranı (%)
Ortalama Yatırım (TL)
Arz Edilen Pay Oranı (%)
İhraç Edilen Pay Oranı (%)
Hedefe Ulaşılan Gün
%20 Ek Fonlamaya Ulaşılan Gün
Kampanya Süresi(Gün)
1.18 24 %3,60 %28,76 1.183 %5 %6 6 10 10

 

İngilizce Korkunuzu Yenin Girişimi Kampanyası; Kampanya Başlangıç Tarihi: 1.11.2021

Kampanya Durumu
Hedeflenen Tutar (TL)
Toplanan Tutar(TL)
Pay Talep Oranı (%)
Nitelikli Toplanan Tutar (TL)
Girişime Aktarılan Tutar (TL)
Yatırımcıya İade Edilen Tutar (TL)
İade Oranı
Başarılı Ödeme Sayısı (Adet)
Yatırımcı  Sayısı
Başarılı 400.000 496.480 %124,1 42.697 480.000 16.480 %3,32 598 554
Kişi Başı Yatırım Sayısı (Adet)
Nitelikli Yatırımcı Sayısı
Nitelikli Yatırımcı Oranı (%)
Nitelikli Yatırım Oranı (%)
Ortalama Yatırım (TL)
Arz Edilen Pay Oranı (%)
İhraç Edilen Pay Oranı (%)
Hedefe Ulaşılan Gün
%20 Ek Fonlamaya Ulaşılan Gün
Kampanya Süresi(Gün)
1.08 13 %2,35 %8,6 896 %10 %12 2 3 3

 

Kültürel Mirası Keşfet Girişimi Kampanyası; Kampanya Başlangıç Tarihi: 8.11.2021

Kampanya Durumu
Hedeflenen Tutar (TL)
Toplanan Tutar(TL)
Pay Talep Oranı (%)
Nitelikli Toplanan Tutar (TL)
Girişime Aktarılan Tutar (TL)
Yatırımcıya İade Edilen Tutar (TL)
İade Oranı
Başarılı Ödeme Sayısı (Adet)
Yatırımcı  Sayısı
Başarılı 1.150.000 1.249.487 %108,7 422.202 1.249.487 0 %0,00 1.105 1.008
Kişi Başı Yatırım Sayısı (Adet)
Nitelikli Yatırımcı Sayısı
Nitelikli Yatırımcı Oranı (%)
Nitelikli Yatırım Oranı (%)
Ortalama Yatırım (TL)
Arz Edilen Pay Oranı (%)
İhraç Edilen Pay Oranı (%)
Hedefe Ulaşılan Gün
%20 Ek Fonlamaya Ulaşılan Gün
Kampanya Süresi(Gün)
1.10 32 %3,17 %33,79 1.239 %10 %10,87 3 - 11

 

Pastacıdan Girişimi Kampanyası; Kampanya Başlangıç Tarihi: 29.11.2021

Kampanya Durumu
Hedeflenen Tutar (TL)
Toplanan Tutar(TL)
Pay Talep Oranı (%)
Nitelikli Toplanan Tutar (TL)
Girişime Aktarılan Tutar (TL)
Yatırımcıya İade Edilen Tutar (TL)
İade Oranı
Başarılı Ödeme Sayısı (Adet)
Yatırımcı  Sayısı
Başarılı 800.000 972.434 %121,6 247.776 960.000 12.434 %1,28 648 610
Kişi Başı Yatırım Sayısı (Adet)
Nitelikli Yatırımcı Sayısı
Nitelikli Yatırımcı Oranı (%)
Nitelikli Yatırım Oranı (%)
Ortalama Yatırım (TL)
Arz Edilen Pay Oranı (%)
İhraç Edilen Pay Oranı (%)
Hedefe Ulaşılan Gün
%20 Ek Fonlamaya Ulaşılan Gün
Kampanya Süresi(Gün)
1.06 23 %3,77 %25,48 1.594 %8 %9,6 1 2 2

 

Bio Feedback VR Meditasyon Girişimi Kampanyası; Kampanya Başlangıç Tarihi: 15.11.2021

Kampanya Durumu
Hedeflenen Tutar (TL)
Toplanan Tutar(TL)
Pay Talep Oranı (%)
Nitelikli Toplanan Tutar (TL)
Girişime Aktarılan Tutar (TL)
Yatırımcıya İade Edilen Tutar (TL)
İade Oranı
Başarılı Ödeme Sayısı (Adet)
Yatırımcı  Sayısı
Başarılı 925.000 1.150.201 %124,3 438.572 1.110.000 40.201 %3,5 759 693
Kişi Başı Yatırım Sayısı (Adet)
Nitelikli Yatırımcı Sayısı
Nitelikli Yatırımcı Oranı (%)
Nitelikli Yatırım Oranı (%)
Ortalama Yatırım (TL)
Arz Edilen Pay Oranı (%)
İhraç Edilen Pay Oranı (%)
Hedefe Ulaşılan Gün
%20 Ek Fonlamaya Ulaşılan Gün
Kampanya Süresi(Gün)
1.10 26 %3,75 %38,13 1.659 %7,5 %9 1 1 1

 

Shopalm Girişimi Kampanyası; Kampanya Başlangıç Tarihi: 22.11.2021

Kampanya Durumu
Hedeflenen Tutar (TL)
Toplanan Tutar(TL)
Pay Talep Oranı (%)
Nitelikli Toplanan Tutar (TL)
Girişime Aktarılan Tutar (TL)
Yatırımcıya İade Edilen Tutar (TL)
İade Oranı
Başarılı Ödeme Sayısı (Adet)
Yatırımcı  Sayısı
Başarılı 1.200.000 1.633.433 %136,1  633.119 1.440.000 193.433 %%11,84  879 799
Kişi Başı Yatırım Sayısı (Adet)
Nitelikli Yatırımcı Sayısı
Nitelikli Yatırımcı Oranı (%)
Nitelikli Yatırım Oranı (%)
Ortalama Yatırım (TL)
Arz Edilen Pay Oranı (%)
İhraç Edilen Pay Oranı (%)
Hedefe Ulaşılan Gün
%20 Ek Fonlamaya Ulaşılan Gün
Kampanya Süresi(Gün)
1.10 26 %3,25 %38,76 2.044 %8 %9,6 1 1 1

 

Byqee Girişimi Kampanyası; Kampanya Başlangıç Tarihi: 6.12.2021

Kampanya Durumu
Hedeflenen Tutar (TL)
Toplanan Tutar(TL)
Pay Talep Oranı (%)
Nitelikli Toplanan Tutar (TL)
Girişime Aktarılan Tutar (TL)
Yatırımcıya İade Edilen Tutar (TL)
İade Oranı
Başarılı Ödeme Sayısı (Adet)
Yatırımcı  Sayısı
Başarılı 1.600.000 2.751.935 %172,0 1.084.262 1.920.000 831.935 %30,23 1.159 1.066
Kişi Başı Yatırım Sayısı (Adet)
Nitelikli Yatırımcı Sayısı
Nitelikli Yatırımcı Oranı (%)
Nitelikli Yatırım Oranı (%)
Ortalama Yatırım (TL)
Arz Edilen Pay Oranı (%)
İhraç Edilen Pay Oranı (%)
Hedefe Ulaşılan Gün
%20 Ek Fonlamaya Ulaşılan Gün
Kampanya Süresi(Gün)
1.09 34 %3,19 %39,40 2.581 %10 %12 1 1 1

 

CranioCatch Girişimi Kampanyası; Kampanya Başlangıç Tarihi: 13.12.2021

Kampanya Durumu
Hedeflenen Tutar (TL)
Toplanan Tutar(TL)
Pay Talep Oranı (%)
Nitelikli Toplanan Tutar (TL)
Girişime Aktarılan Tutar (TL)
Yatırımcıya İade Edilen Tutar (TL)
İade Oranı
Başarılı Ödeme Sayısı (Adet)
Yatırımcı  Sayısı
Başarılı 1.050.000 1.764.438 %168,0 545.035 1.260.000 504.438 %28,59 1.117 1.039
Kişi Başı Yatırım Sayısı (Adet)
Nitelikli Yatırımcı Sayısı
Nitelikli Yatırımcı Oranı (%)
Nitelikli Yatırım Oranı (%)
Ortalama Yatırım (TL)
Arz Edilen Pay Oranı (%)
İhraç Edilen Pay Oranı (%)
Hedefe Ulaşılan Gün
%20 Ek Fonlamaya Ulaşılan Gün
Kampanya Süresi(Gün)
1.08 30 %2,89 %5,2 1.698 %8 %9,6 1 1 1

 

Savity Safe with Virtuality Girişimi Kampanyası; Kampanya Başlangıç Tarihi: 20.12.2021

Kampanya Durumu
Hedeflenen Tutar (TL)
Toplanan Tutar(TL)
Pay Talep Oranı (%)
Nitelikli Toplanan Tutar (TL)
Girişime Aktarılan Tutar (TL)
Yatırımcıya İade Edilen Tutar (TL)
İade Oranı
Başarılı Ödeme Sayısı (Adet)
Yatırımcı  Sayısı
Başarılı 1.680.000 2.172.276 %129,3 643.211 2.016.000 156.276 %7,19 1.239 1.154
Kişi Başı Yatırım Sayısı (Adet)
Nitelikli Yatırımcı Sayısı
Nitelikli Yatırımcı Oranı (%)
Nitelikli Yatırım Oranı (%)
Ortalama Yatırım (TL)
Arz Edilen Pay Oranı (%)
İhraç Edilen Pay Oranı (%)
Hedefe Ulaşılan Gün
%20 Ek Fonlamaya Ulaşılan Gün
Kampanya Süresi(Gün)
1.07 60 %5,2 %29,61 1.882 %12,50 %15 1 1 1

 

Co Print Girişimi Kampanyası; Kampanya Başlangıç Tarihi: 27.12.2021

Kampanya Durumu
Hedeflenen Tutar (TL)
Toplanan Tutar(TL)
Pay Talep Oranı (%)
Nitelikli Toplanan Tutar (TL)
Girişime Aktarılan Tutar (TL)
Yatırımcıya İade Edilen Tutar (TL)
İade Oranı
Başarılı Ödeme Sayısı (Adet)
Yatırımcı  Sayısı
Başarılı 2.500.000 3.388.363 %135,5 1.036.161 3.000.000 388.363 %11,46 1.695 1.513
Kişi Başı Yatırım Sayısı (Adet)
Nitelikli Yatırımcı Sayısı
Nitelikli Yatırımcı Oranı (%)
Nitelikli Yatırım Oranı (%)
Ortalama Yatırım (TL)
Arz Edilen Pay Oranı (%)
İhraç Edilen Pay Oranı (%)
Hedefe Ulaşılan Gün
%20 Ek Fonlamaya Ulaşılan Gün
Kampanya Süresi(Gün)
1.12 55 %3,64 %30,58 2.239 %10 %12 1 1 1

 

Türkiye'nin Online Kuyumcusu Girişimi Kampanyası; Kampanya Başlangıç Tarihi: 30.09.2021

Kampanya Durumu
Hedeflenen Tutar (TL)
Toplanan Tutar(TL)
Pay Talep Oranı (%)
Nitelikli Toplanan Tutar (TL)
Girişime Aktarılan Tutar (TL)
Yatırımcıya İade Edilen Tutar (TL)
İade Oranı
Başarılı Ödeme Sayısı (Adet)
Yatırımcı  Sayısı
Başarısız 1.250.000 179.214 %14,3 6.649 0 179.214 %100,00 201 175
Kişi Başı Yatırım Sayısı (Adet)
Nitelikli Yatırımcı Sayısı
Nitelikli Yatırımcı Oranı (%)
Nitelikli Yatırım Oranı (%)
Ortalama Yatırım (TL)
Arz Edilen Pay Oranı (%)
İhraç Edilen Pay Oranı (%)
Hedefe Ulaşılan Gün
%20 Ek Fonlamaya Ulaşılan Gün
Kampanya Süresi(Gün)
1.15 6 %3,43 %3,71 1.024 %10 - - - 55

 

Cromagnon Art Girişimi Kampanyası; Kampanya Başlangıç Tarihi: 25.10.2021

Kampanya Durumu
Hedeflenen Tutar (TL)
Toplanan Tutar(TL)
Pay Talep Oranı (%)
Nitelikli Toplanan Tutar (TL)
Girişime Aktarılan Tutar (TL)
Yatırımcıya İade Edilen Tutar (TL)
İade Oranı
Başarılı Ödeme Sayısı (Adet)
Yatırımcı  Sayısı
Başarısız 570.000 121.608 %21,3 30.001 0 121.608 %100,00 309 281
Kişi Başı Yatırım Sayısı (Adet)
Nitelikli Yatırımcı Sayısı
Nitelikli Yatırımcı Oranı (%)
Nitelikli Yatırım Oranı (%)
Ortalama Yatırım (TL)
Arz Edilen Pay Oranı (%)
İhraç Edilen Pay Oranı (%)
Hedefe Ulaşılan Gün
%20 Ek Fonlamaya Ulaşılan Gün
Kampanya Süresi(Gün)
1.10 9 %3,20 %24,67 432 %8 - - - 60