SWOT Analizi

İşletmeler ve bireyler bünyelerinde taşıdıkları güçlü ve zayıf tüm özelliklerini tanımadan sağlam bir başarı elde edemezler. Her işletme ve bireyin zayıf-güçlü yanları ve karşılaşacakları avantajlar ve tehdidler bulunmaktadır. Tüm bu etkenler doğru analiz edilmediği takdirde sürdürülebilir bir başarı elde edemezler.

Her birey yaratılış özellikleri sebebiyle her şeyi yapabilme potansiyeline sahiptir. Ancak sahip olduğumuz özellikler yapabilirliklerimizin yönünü değiştirmektedir. Gözleri görmeyen birinin işitme duyusunun güçlü oluşunu ele alırsak iç ve dış faktörler, bizi bütünüyle oluşturan faktörlerdir. Bu nedenle tüm özelliklerimizi bilerek bir rota oluşturursak hem kolay bir hayat hem de başarılı bir gelecek bizleri bekliyor olacak. Swot analizi bu anlamda hem bireylerin hem de kurumların yardımcısı olmaktadır.

Swot Analizi Nedir?

SWOT kelime anlamı olarak baş harflerinin oluşturduğu, işletme ve bireylerin taşıması gereken dört ana özelliğin bileşiminden oluşmuştur. 

 • Strengths- Güçlü Yönler
 • Weaknesses- Zayıf Yönler
 • Oppurtunities- Fırsatlar
 • Threats - Tehditler

Swot kelimesini oluşturan bu maddeler işleyiş hakkında ciddi ipuçları veriyor.  Swot analizi yaşanılan zamana göre iç ve dış faktörleri karara yansıtan ayna görevini üstlenmektedir. Güçlü yönler ve zayıf yönler iç faktörleri, fırsatlar ve tehtidler ise dış faktörleri oluşturmaktadır. Swot analizi başlangıç stratejisi olarak da adlandırılabilir. Birinci kullanım şekli bu olabilir. İkinci olarak ise strateji geliştirme adına hem kendinizi hem de rakiplerinizi tanımaya yardımcı olur. Böylece atacağınız adımların doğru olması yönünde büyük yarar sağlar. Radikal kararlar verme aşamasında güçlü bir belirteç rolü oynar. Önünüzdeki engelleri minimuma indirger.

Swot Analizinin Amacı Nedir?

Swot analizi karar verme aşamasını yönetme sürecidir. Yani amaç olarak bir karar alınacaksa bu karar tüm faktörlerin gerçekçi bir şekilde ele alınarak gerçekleşmesini sağlamaktır. Avantajlı ve dezavantajlı tüm noktaların bütün halde irdelenmesi ve karara etki etmesidir.

Swot Analizi Nasıl Yapılır?

Swot analizi uygularken öncelikle uygulanacak olan alan yani kişi yada kurum objektif olarak irdelenmelidir. Analizin baş harflerini oluşturan tüm unsurlar kendi içlerinde ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Analizde sıra çok önemlidir. Güçlü ve zayıf yönleriniz nelerdir? sorusuna cevap vermeniz bu bağlamda oluşabilecek fırsatlar ve tehditleri ortaya çıkaracaktır. Bu nedenle sağlıklı bir veri elde etmek istiyorsanız duygulardan arınmış bir objektiflik sağlamanız gerekmektedir.  Swot analizi yapmaya yönelik örnek sorular vererek konuyu daha anlaşılır bir hale getirmekte fayda var.

Strengths- Güçlü Yönler

 • Yetenek, beceri ve eğitimleriniz neler?
 • Başkalarının sahip olmadığı avantajlı yönleriniz?
 • Diğerlerinden daha güçlü olduğunuz şeyler neler?
 • Gurur duyduğunuz başarılarınız neler?
 • Çevrenizdekilere göre güçlü yanlarınız nelerdir?
 • Güçlü bir yönetici miyim?
 • İşletme faydalı teknolojilere sahip mi?
 • Strateji geliştirebiliyor muyuz?
 • Çalışanların bilgi ve becerileri yüksek mi?

Weaknesses- Zayıf Yönler

 • İyi yapmadığınızı düşündüğünüz şeyler?
 • Çevrenize göre sizin zayıf olduğunuz yönler nelerdir?
 • Kötü alışkanlıklarınız neler? 
 • Bir işi daha iyi yapmanızı engelleyen özellikleriniz nelerdir?
 • İşletmenin yapısında stratejik bir eksiklik var mı?
 • İşletmede var olan kişilerin bilgi, beceri ve eğitimlerinde eksiklikler var mı?
 • Hedef için gereken önem veriliyor mu?
 • Verilen hizmetin kalitesinde düşüş söz konusu mu?

Oppurtunities- Fırsatlar

 • Daha verimli olacak yeni teknolojiler var mı?
 • Yardımcı olacak destekleyici bağlantılarım mevcut mu?
 • Sektörel gelişim nasıl? Gelişimi avantaja dönüştürmeyi nasıl sağlarım?
 • Rakiplerin zorlandıkları şeyleri avantaja nasıl dönüştürürüm?
 • Pazarda oluşan yeni gelişimler neler?
 • Ülkedeki sektörümle alakalı gelişim nasıl?

Threats – Tehditler

 • Kurumsal engellerim neler?
 • Bana rakip olan kişiler var mı?
 • Mevcut rakiplerim ne yapıyor?
 • Standartların dışındaki bir değişime ayak uydurabilir miyim?
 • İşin gerektirdiği beceriler değişir mi?
 • Finansal sorunlar oluşabilir mi?
 • Zayıf yönlerimin oluşturacağı Tehditler neler?

Yönlendirilen sorular bireye, kuruma, kuruluşun amacına, bireyin kişisel özelliklerine ve analizin yapılmasındaki temel sebebe göre çeşitlendirilebilir.

Swot Analizi Yapmanın Faydaları Neler?

Swot analizi bireyler veya firmalar olarak barındırdığınız tüm güçlü ve zayıf yanlarınızı tanımanıza ve anlamanıza yardımcı olur. Fırsatları keşfetmenize ve karşılaşabileceğiniz tehditleri öngörmenize yardımcı olur. Kurumsal bağlamda swot analizi piyasada sürdürülebilir başarıyı sağlamak adına tüm faktörleri ele alarak sınıflandırmanıza ve atılacak adımların götüreceği sonuçları öngörmenize sebep olur. Kişisel swot analizi yetenek, beceri, artı- eksi tüm yanlarınızı tanımanızın kariyer hedefleriniz için yardımcı olur.

Swot analizi başarılı bir stratejik yönetim aracıdır. Rota belirleyici bir etkiye sahip olan swot analizi ile yeni bir bakış açısı edinebilirsiniz. Rakiplerinizi tanımanızı ve başarılı bir rekabet süreci geçirmenizi sağlar. Stratejik iş toplantılarında çalışanları bir arada iş yapmaya başlamalarını sağlayan buzkıran niteliğinde bir yöntemdir. Kişi kendi ve kurumuyla alakalı olarak zayıf yönlerini ortaya koyabilmesi oldukça güçtür. Bu analizin en belirgin şartı dürüst ve objektif cevaplar vermektir. Tüm yönleriyle kurum ve kişilerin kendilerini benimsemesi gidişatın kötü tarafına dur demek, iyi tarafını ise desteklemek olacaktır. 

Kaynak: Tuba Özen

Diğer Başlıklar

Hala Yardıma İhtiyacınız var mı?

Bize Ulaş