Özet Bilanço

Bu bölümde, girişim şirketinin varsa Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde hazırlanan son iki yıllık hesap dönemlerine ait finansal bilgilere yer verilecektir. Söz konusu tabloların mevcut olmaması durumunda, bu kısımda verilecek finansal bilgilerde Vergi Usul Kanunu (VUK)’na göre tutulan muhasebe kayıtları esas alınacaktır. Yararlanılan finansal bilgilerin kaynağının açıkça belirtilmesi şarttır.

Bir Anonim Şirkete sahipseniz tabloda yer verilecek finansal bilgilerin seçiminde, girişim şirketinin faaliyetleri açısından önem arz eden ve/veya finansal durum tablosu (bilanço) için aktif toplamının %10’unun üzerinde bakiyesi bulunan hesap kalemlerini önceliklendirerek veriniz.

Diğer Başlıklar

Hala Yardıma İhtiyacınız var mı?

Bize Ulaş