Kitle Fonlaması Kampanyaları sadece para toplama faaliyeti değildir..!

Yeni bir konu, yeni bir yaklaşım, yeni bir finansman aracı olan Kitle Fonlaması ve düzenlenen kampanyaları sadece bir para toplama faaliyeti olarak görmek sisteme büyük haksızlık olur. Kitle Fonlaması yatırımları, iş dünyası tarafından önemleri geç fark edilen erken aşama girişim sermayesi işletmelerine yeni bir kaynak sağlarken, toplumdan yararlanarak işletmelerin sermayeye erişimini, demokratikleştirmek ve genişletmek için yeni bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Kitle fonlaması kampanyaları, potansiyel yatırımcıların ufuklarını genişletmek için teknolojiden yararlanması ve finansmana erişimin hızla artması, yeni girişimlerin oluşması için elverişli bir sistem mekanizmasını, yeni iş olanaklarını ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi de beraberinde getirmektedir.

Girişimcilik finansmanı ile sosyal ağları birleştirme...

Kitle Fonlaması, büyük ölçüde bir ülkenin sermaye piyasasında aktif olarak rol almayan diğer kurumlar ve kişiler için uygun bir alternatif yöntemdir. Geleneksel finansman modellerinde işçiliğin ve masrafların son derece fazla olduğu bir yapı bulunmaktadır ve girişimcilerin finansmana erişebilmek için düzinelerce ya da yüzlerce toplantı yapma ihtiyaçları vardır. Söz konusu sitemde ise; veri erişimine imkan sağlayarak ulaşılabilir yatırım fırsatlarını merkezileştirmesiyle kitle yatırım portalları erken aşama işletmelerinin bilgilerinin hızlı bir şekilde potansiyel yatırımcılara aktarılmasına imkan sağlar ve bu imkan daha önce herhangi bir sistemde bu kadar hızlı gerçekleştirilememiştir. Kitle Fonlama sistemi yatırımcılar için de etkili bir sistemdir. Bu sistem yatırımcıların bir seferde bir çok potansiyel yatırım olanaklarını araştırmasına ve onlarla ilgili ayrıntılı bilgilere online olarak ulaşmasına izin vermektedir. Gelişmekte olan dünyadaki yeni trend yatırımcıların yenilikçi ürünleri ve şirketleri izlemek için kullandıkları bağış bazlı kitlesel fonlama platformlarıdır. Business Angels ve girişim sermayedarları geleneksel olarak gelişmiş ülkelerde erken aşama şirketlere fon sağlayıcılar olarak hizmet ederler. Gelişmekte olan ülkelerde erken aşama fonlaması aile üyeleri ya da arkadaş çevresi tarafından sağlanan destek ile gerçekleşir. Sosyal ağlar ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin avantajları erken aşama şirketlerine ve hızlı büyüme potansiyeline sahip işletmelere kendi sosyal çevrelerinden daha geniş alanlara ulaşma imkanı sağlar ve bu sayede söz konusu şirketler piyasada büyük bir sıçrama yapma avantajı yakalar.

Kitle Fonlaması melek yatırımcılığın coğrafi yelpazesini genişletiyor...

Kurulmuş mikro-kredi uygulamalarında ‘‘yöresellik’’ göz önüne alınırsa; katılımcıların izleme, yönetim ve sosyal yaptırım için coğrafi olarak yakın sosyal ağlara girmeleri gereklidir. Kitle Fonlaması sistemi çeşitli yollarla bu geleneksel yaklaşımı değiştirebilir. İlk olarak, bu sistemde ağların coğrafyaya bağlı olması gerekli değildir. Yöreselliğin bağış bazlı kitlesel fonlama yatırımlarının bazı bölümlerinde etkisinin fazla olduğuna ilişkin kanıtlar olsa da coğrafya, yatırım ve umut verici projelerin finansmanında daha az etkili bir rol oynamaktadır. Bu tutarsızlığın güven, doğrulama, anlaşma, küçük miktarlarda bireysel olarak yapılan sermaye için farklı kültürel standartlardan ya da diğer sebeplerden olup olmadığı bilinmemektedir. Ama kitlesel fonlama sisteminin bölge sınırlaması olmadan yapılan bir uygulama olduğu açıktır.

Ürün doğrulama daha akılcı ve efektif...

Ağları Destekleme ve İş birliği Erken aşama şirketleri bir ürünün uygulanabilirliğini araştırmak, ilk kullanıcılara düşük fiyat imkanı (ön sipariş) sağlamak ve ilk katılımcı olanlara kolay şartlar sağlamak için kitlesel fonlama sistemini kullanabilirler. Kitlesel fonlama sistemi pazarlama avantajı da sağlamaktadır. Online kitlesel fonlama kampanyalarının önemli avantajlarından biri de yapılan projenin tanıtımının da yapılmasıdır. Bu sayede belli merkezlerin dikkatleri çekilerek yatırım alma şansı artmaktadır.

Piyasa testi ve talep ölçümü şansı elde etmek önemli...

Mevcut kitlesel fonlama modelleri firmalara kendi ürün veya hizmetlerine olacak talepleri keşfetmek için olanak sağlamaktadır. Eğer firmalar finansman hedeflerini karşılarlarsa, bu sayede başlangıç tanıtımlarını da gerçekleştirmiş olurlar. Yatırımcılar açısından bakıldığında, sunulan ürüne toplumun katılım oranı yatırımın başarısız olma riskini azaltmaktadır. Yani, Chicago Based Heartland Angels gibi büyük iş melekleri grupları başarılı kitlesel fonlama kampanyası ile sermaye arayan firmaların pazara kabul edilmesi beklentisi ile kendi kitlesel fonlama platformlarını oluşturmaktadırlar. Bu sayede başarılı olan kitlesel fonlama kampanyalarının pazara kabul edileceğinden emin olarak kendileri de bu firmaları değerlendirip daha düşük risklerler yatırım yapabilmektedirler.

Ağları desteklemek için erişim...

Şirketlerin bir kitlesel fonlama kampanyasındaki önerileri yüksek moviyasyonlu bir grup müşterinin dikkatini çekebilir. Şirketler bu müşteri davranışlarını kullanarak zengin ve ayrıntılı geri bildirim elde ederler. Ayrıca bu sırada ürün misyonerlerinin de dikkatini çekerler. Kitlesel fonlama yatırımlarının genişlemesi ile şirketler ağlar aracılığıyla erken aşama yatırımcıların dikkatini çekme fırsatını yakalarlar. Bu yatırımcılar projenin başarılı olmasından kendileri fayda sağlarken aynı zamanda girişimlere de sahip oldukları bilgileri aktarırlar. Erken aşama yatırımcıları şirketler için danışman ve ürün misyoneri gibi birçok alanda çalışabilirler ve projenin geliştirilmesi için diğer etkili aktörlerle bağlantı kurabilirler. Bu faaliyetler ve destekler ile erken aşama şirketlerinin kuruluş aşamasında karşılaştıkları zorluklara destek sağlarlar.

Pazar ve İşbirliği...

Kitlesel fonlama sistemi sayesinde girişimciler amaçladıkları pazar ve pazarlama canlılığına ilişkin erken geribildirim alırlar. Tüketici ve yatırımcılardan gelen yoğun geri bildirimler planlanan iş modelinde yenilikler yapılmasına olanak sağlayabilir. Bu uygulama girişimcilere gerekliyse odaklarını yeni bir pazara çevirmeleri konusunda bilgiyi ya da yeni tedarikçiler, satıcılar, stratejik ortaklıklar aramak gibi ihtiyaçları olan bilgileri verir. Bu durum ürün fikirleriyle ilgili bilgileri, iş kavramlarını ve açık bilgi değişimi hedeflenen piyasada pazar verimliliğini önemli ölçüde arttırır. Sonuç olaraki başarılı veya başarısız kitlesel fonlama kampanyalarının sadece para toplama faaliyeti olarak değil aslında birçok açıdan geliştirme, geri bildirim, ürünün kabul görmesi, satış, pazarlama ve yatırımcı ilgisini çekme faaliyetleri olarak görülmesi elde edilecek faydayı yükseğe çıkartacaktır. Yatırımcılar arasında güvenilirlik ve görünebilirliğin artması bir fikir, proje veya buluş için en büyük kazançtır.

Diğer Başlıklar

Hala Yardıma İhtiyacınız var mı?

Bize Ulaş