Kar Tahmin ve Beklentileri

Kampanyanın başarıyla sonuçlanması halinde kurulacak girişim şirketinin varsa geleceğine yönelik kar tahmin ve beklentilerine ve kar dağıtım politikasına ilişkin bilgilere yer verilecektir. Bu amaçla, proje kapsamında geliştirilecek ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlama planı çerçevesinde muhtemel gelir ve gider kalemleri hesaba katılarak bir projeksiyon yapılacaktır. Yapılacak projeksiyonun fon kullanım süresi ile uyumlu olması gerekmektedir.

Projenin hedef kitlesince ürün ve/veya hizmetlere yönelik talebe ilişkin somut ve öngörülebilir tahminlerde bulunulacak, ürün ve/veya hizmetlere yönelik gerçekleştirilen pazar araştırması ve hedef kitle analizi ile satış ve pazarlama programı çerçevesinde tahmin ve varsayımlara yer verilecektir. Geleceğe yönelik kar tahmin ve beklentilerini etkileyecek unsur ve varsayımlara odaklanılarak, tahmin ve beklentilerin somut ve öngörülebilir olması ve verilerle desteklenmesi gerekmektedir.

Diğer Başlıklar

Hala Yardıma İhtiyacınız var mı?

Bize Ulaş