e-Yatırımcı Nedir?

​​e-YATIRIMCI: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı (e-YATIRIMVI) ; şirketler ile ortakları ve diğer yatırımcıları arasında doğrudan internet, elektronik iletişim ve mobil uygulama tabanlı hızlı, sürekli, güvenilir ve standart bilgi alışverişi sağlanan MKK platformudur.

Portal sayesinde şirketler ortaklarına doğrudan ulaşabilmekte, aynı şekilde ortaklar, ortak oldukları şirketleri ile ilgili pek çok bilgiye kolaylıkla bütüncül bir yaklaşım içinde ulaşmaktadır. Tüm sermaye piyasası aktörleri, şirketler ve ortakların birbirleriyle hızlı iletişim kuracağı e-YATIRIMCI Portalında şirket-ortak ilişkilerinin tek bir noktadan etkin biçimde sağlanması söz konusudur. Portalın tüm işlevleri ile devreye alınması sayesinde;
  • Yatırımcıların sahip oldukları kıymetlere ve yatırım yapmayı planladıkları kıymetlere ilişkin kamuya açık tüm bilgilere erişimleri ve bu bilgileri kendi belirleyecekleri yöntemlerle (SMS, e-posta vs) alabilmeleri,
  • Şirketlerin mevcut veya potansiyel ortaklarına SMS ve e-posta yoluyla, mevzuattan kaynaklanan zorunlu duyuruları dışında, çeşitli duyurular iletmeleri,
  • Şirketler ile mevcut ve potansiyel yatırımcılar arasında, blog, wiki, elektronik konferans ve benzeri uygulamalar ile iletişim,
  • Şirketlerin yatırımcılarına ilişkin bilgiye düzenlemelerin el verdiği ölçüde erişimleri,
  • Şirketlerin yatırımcılarına yönelik anketler düzenlemeleri,
  • Yurtdışında “Shareholder Benefit” adı verilen “Ortaklara Promosyon” uygulamalarıyla hizmet ve ürün promosyonu şeklinde tüketici kitlesinin aynı zamanda yatırımcı kitlesine dönüşmesi,
  • Elektronik genel kurul uygulamaları,
  • Şirketlerin yatırımcılarına ilişkin analitik raporlama taleplerinin karşılanması sağlanabilecektir.

Diğer Başlıklar

Hala Yardıma İhtiyacınız var mı?

Bize Ulaş