Tüzel Kişi kimdir?

Tüzel kişi, hukuk ve ekonomik bakımından ayrılır. Hukuk bakımından tüzel kişi, birçok malın topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan varlıktır. Hukuki düzenlemede iki kişilik vardır: Gerçek kişi ve Tüzel kişilik. Gerçek kişi, sağ ve tam doğmak şartı ile kişinin anne karnına düşmesinden ölümüne kadar olan süreçte hukuken kişiler için kullanılan kavramdır. Bu kişiler bor yaratabilme ve alacak ehliyetlerine sahiptirler. Tüzel kişi ise gerçek kişinin sahibi olmayan ancak varsayımsal olarak kişilik sahibi olduğu kabul edilen mal veya kişi topluluğu olarak kabul edilir. Tüzel kişiler özel hukuk tüzel kişisi ve kamu hukuku tüzel kişisi olarak ikiye ayrılır. Dernek, vakıf, sendika ve şirket gibi oluşumlar hukuken varlık kazandıkları andan itibaren tüzel kişilik kazanırlar. Bu tüzel kişiler, özel hukuk tüzel kişisi olarak adlandırılır. Yani tüzel kişilik oluşan bir kurum ya da kuruluşun faaliyet gösterdiği an itibariyle o topluluklara verilen bir kişiliktir. Tüzel kişilikler, yasal organların oluşmasıyla kazanılır. Ekonomide Tüzel Kişilik ise; Hukukta kurum, kuruluş gibi ortaklıkların olduğu andan itibaren oradaki insanlar bir tüzel kişilik sahibi olmuş olacaklardır. Ekonomide de bir varlığın, kuruluşun sahibi olan kişiler tüzel bir kişilik sahibi olur. Kuruluşlarının el değiştirmesinden sonra tüzel kişilik devralan kişiye geçecektir.

Diğer Başlıklar

Hala Yardıma İhtiyacınız var mı?

Bize Ulaş