Projenin Kapsam, Amaç ve Konusu

Projenin kapsamı, amacı ve konusu hakkında detay bilgi verilecektir. Projenin ve iş fikrinin hangi problemlere çözüm olacağı ve hangi ihtiyaçları karşılayacağı hususu detaylandırılacaktır. Kitle fonlaması kampanyasının başarılı sonuçlanması halinde kurulacak girişim şirketinin amaç ve faaliyetleri de bu kısımda belirtilecektir.

Bu kısımda yer verilecek açıklamalarda literatür taramasının ve pazar araştırmasının yapılmış olması ve verilen bilgilerin subjektif değerlendirmelerden arındırılarak somut veriler, araştırma raporları, müşteri görüşme notları vb. ile desteklenmesi beklenmektedir. Alıntı yapılan kaynakların açıkça belirtilmesi zorunludur.

Diğer Başlıklar

Hala Yardıma İhtiyacınız var mı?

Bize Ulaş