İzin ve Onaylar

Projenin tamamlanması için gerekli izin, onay, lisans vb. süreçler açıklanacak; projenin öngörülen amacını ve ticarileşme potansiyelini etkileyebilecek nitelikte öngörülen hukuki uyuşmazlıkların (patent, lisans, telif hakkı vb.) bulunup bulunmadığı, girişim şirketinin kuruluş ve faaliyet bakımından tabi olacağı mevzuat karşısındaki durumu hakkında değerlendirme yapılacaktır.

Diğer Başlıklar

Hala Yardıma İhtiyacınız var mı?

Bize Ulaş