Girişimin İş Modelleri

B2B İş Modeli Nedir?

“Business to Business”, Türkçesiyle “Şirketten Şirkete” kavramı şirketlerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri pazarlama veya satış uygulamalarını ifade eden kısa tanımdır. B2B alanında faaliyet gösteren şirketler, temel olarak birbirlerinin sunduğu hizmetleri iyileştirme prensibi ile çalışır. B2B iş modelinin ortaya çıktığı başlıca durumlar şunlardır:

  • Hammadde ticareti: Bir işletme, üretim sürecinde ihtiyaç duyduğu ürünleri başka bir işletmeden tedarik eder. Örnek: Ayakkabı üretimi yapan bir işletmenin deri toptancısından ürün tedarik etmesi.
  • Operasyonel sebeplerle kurulan iş birlikleri: Bir işletme, kendi yetkinliğinin yetersiz kaldığı bir noktada başka bir işletmeden destek alabilir. Örnek: İnsan kaynakları alanında yetersiz kalan bir işletmenin, bu alanda danışmanlık hizmeti veren bir işletmeyle çalışması.
  • Toptancı-perakendeci iş modeli: Bir işletme, ürünlerini toptan olarak perakende satış yapan bir işletmeye satabilir. Örnek: Market zincirlerinin birçok farklı ürün kolunda tedarikçilerle kurduğu iş birlikleri.

B2C İş Modeli Nedir?

“Business to Consumer”, Türkçesiyle “Firmadan Tüketiciye” kavramı şirketlerin tüketicilerle direkt olarak kurduğu ticari ilişkiyi açıklayan ifade eden kısa tanımdır. Bireysel olarak yaptığımız tüm alışverişler, B2C iş modeli kapsamındadır. B2C iş modeli, günümüz şartlarında 2 farklı şekilde uygulanmaktadır. Bu uygulamalar şunlardır:

  • Sanal pazar yerleri, bugünkü koşullarda B2C iş modelini rahatlıkla inceleyebileceğimiz örneklerdir. 
  • İkinci uygulama ise, üretici firmanın ürünlerini kendi sanal mağazası üzerinden son kullanıcılara satmasıdır. Bu iş modelinde, üretici firma ürünlerini fabrika çıkış fiyatıyla satışa sunar ve arada herhangi bir aracı sanal alışveriş mağazası bulunmamaktadır.

C2C İş Modeli Nedir?

“Consumer to Consumer”, Türkçesiyle “Tüketiciden Tüketiciye” kavramı tüketicilerin birbirleriyle kurdukları ticari ilişkiyi ifade eden kısa tanımdır. E-ticaretin büyümesiyle ortaya çıkan bu iş modelinde, tüketiciler sahip oldukları ürünleri belirli pazar yeri uygulamaları aracılığıyla diğer tüketicilere kendi belirlediği bir fiyat üzerinden satışa sunar. Bu iş modelinde yapılan satışı faturalandırma gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

u modelde tüketiciler şirketlere ürün sunar. Tüketici, bir işletmeye, bir hizmete veya bir ürüne teklif verecek bir şeyi olan herhangi bir birey olabilir. Örnek verecek olursak bir blogcu veya işletmelere stok görüntüleri sunan bir fotoğrafçı olabilir. Tüketici aynı zamanda bir anket sitesi aracılığıyla bir anketi cevaplayan veya iş bulma siteleri gibi sevk alan sitelerden birine başvurarak iş bulma hizmetleri sunan biri de olabilir.

C2B İş Modeli Nedir?

Bu modelde tüketiciler şirketlere ürün sunar. Tüketici, bir işletmeye, bir hizmete veya bir ürüne teklif verecek bir şeyi olan herhangi bir birey olabilir. Örnek verecek olursak bir blogcu veya işletmelere stok görüntüleri sunan bir fotoğrafçı olabilir. Tüketici aynı zamanda bir anket sitesi aracılığıyla bir anketi cevaplayan veya iş bulma siteleri gibi sevk alan sitelerden birine başvurarak iş bulma hizmetleri sunan biri de olabilir.

C2B nedir sorusunun bir diğer önemli cevabı ise bu yöntemin e-ticaret yöntemleri içerisinde en nadir kullanılanlardan biri olmasıdır. Bu ticaret modeli yaklaşımını takip etmek stratejik bir seçimdir ve tüketiciyi işletme kararlarına dahil etme taahhüdünü gerektirir. Bu, şirket içi odaklı olmaktan kaçınmak için ekstra çaba, kaynaklar ve disiplin gerektirir, ancak bir işletmenin tüketici odaklı bir pazarda başarılı olması için kritik öneme sahiptir

B2E İş Modeli Nedir?

Firmadan bünyesinde çalışanlarına uyguladığı satış türüdür. B2E, geniş anlamda, işletmelerin rekabetçi bir ortamda nitelikli personeli toplamak ve tutmak için yaptığı, agresif işe alım taktikleri, avantajlar, eğitim olanakları, esnek çalışma saatleri, ikramiye ve çalışanların güçlenme stratejileri gibi her şeyi kapsamaktadır. Bu ağda şirketler, çalışanlarına özel olarak ürün ve hizmet sunuyor. Şirketler bunu çoğunlukla çalışanlarıyla alakalı kurumsal ürünlerin temin edilmesinde kullanmayı tercih ediyor.

B2G İş Modeli Nedir?

İşletmeden devlet ve devlet kurumları ile yaptığı e ticaret sistemidir.  Devletin online olarak ihale açması ve bu ihaleyi işletmelerin yine online olarak takip edip devlete ürün veya hizmet satışı gerçekleştirmesi bu e ticaret modeline örnektir. B2G ayrıca, işletmelerin ve ajansların satın alma ihtiyaçlarını öğrenmeleri için teklif yanıtları talep eden e-ticaret servislerini de içerebilir. B2G, online toplantıları koordine etmek, planları gözden geçirmek ve ilerlemeyi yönetmek için ortak bir site paylaşarak bir işletmenin ve bir ajansın sözleşmeli bir projedeki çalışmayı koordine edebileceği sanal bir işyeri fikrini de destekleyebilir. B2G ayrıca, özellikle devlet kurumları tarafından kullanılmak üzere tasarlanan online başvuruların ve veri tabanlarının kiralanmasını içerebilir.

G2B İş Modeli Nedir?

Devletin ihale ve benzeri yöntemler ile online olarak devletten işletmelere firmalara yönelik gerçekleşen bir e-ticaret türüne verilen isimdir. Bir devlet kurumunun ihtiyacı olan ürünleri temin etmek amacıyla oluşturduğu siteler buna örnek verilebilinir. G2B modelinde inisiyatif bir hükümet kuruluşundan gelir ve işletmeler hedef gruptur.

G2G İş Modeli Nedir?

Devletten  devlete İnternet üzerinden yapılan satışlara verilen addır. Bu Sistemde devletler birbirlerine ürün sağlarlar.

M2M İş Modeli Nedir?

Makineler arası ticaret olarak adlandırıla bilinir. Makine (M2M), ağ cihazlarının insan eliyle yardım almadan bilgi alışverişinde ve eylemde bulunmasını sağlayan herhangi bir teknolojiyi tanımlamak için kullanılabilecek geniş bir etikettir. M2M iletişim genellikle uzaktan izleme için kullanılır. Örneğin, ürün yeniden stoklamada, bir satış makinesi, belirli bir öğe azalıyor olduğunda distribütöre mesaj atabilir. M2M iletişimi depo yönetimi, uzaktan kumanda, robotik, trafik kontrolü, lojistik hizmetleri, tedarik zinciri yönetimi ve filo yönetiminin önemli bir parçasıdır.  Su damacananız su azaldığında otomatik olarak tedarikçi firma bilgisayarına online sipariş geçmesi gibi. Geleceğin önemli bir e-ticaret modeli olacağına inanılmaktadır.

Diğer Başlıklar

Hala Yardıma İhtiyacınız var mı?

Bize Ulaş