Geçmiş Başarısız Kampanyalar

Girişimci veya Girişim Şirketi tarafından varsa daha önce başlatılan ancak fonlama sağlanamayan paya dayalı kitle fonlaması kampanyaları ve kurucu ortakları, ana pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve/veya yöneticileri tarafından yürütülen veya desteklenen kampanyalar hakkında bilgi veriniz. Her bir kampanyanın konusu, ilgili platform, kampanya sayfası, kampanya süresi, hedeflenen fon tutarı, kampanya süresi sonunda elde edilen talep tutarı, işbu bilgi formunun konusunu oluşturan kampanya ile olan ilişkisi ve halihazırda geçmiş kampanyalarla ilgili çalışmaların devam edip etmediği veya bunların farklı yöntemlerle finanse edilip edilmediği hakkında bilgi ve açıklamalara yer veriniz.

Diğer Başlıklar

Hala Yardıma İhtiyacınız var mı?

Bize Ulaş