Fonlama Sınırı

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliğine göre kampanyalarda fonlama süresince hedeflenen ve ek fonlama toplamı üzerinde talep toplanabilir. Bu sayede Kampanya hedeflerini aşmış olsa dahi pay alımı yapabilirsiniz. Bu durumda kampanyadan pay almak isteyen her yatırımcıya pay verilmesi esastır. Kampanya sonunda fazla fonlama oranına göre yatırımcıların talep ettikleri paylar azaltılarak dağıtım yapılır. Yatırımcıların fazla ödemeleri ise bir kesinti olmadan iade edilir.

Örnek: Kampanyada Ek Fonlama yoksa arz edilen %100 pay dağıtılacağı için diyelim %10 fazla fonlama gerçekleşti (%110). Her pay 1 TL olduğu için siz 1.000 Adet yani 1.000 TL pay aldınız. Tüm talep edenlere %10 daha az pay dağıtılacağı için kapanışta size 900 Adet Pay verilecek olup fazla ödediğiniz tutar olan 100 TL bir kesinti olmadan iade edilecektir.

Kampanyada %20 Ek Fonlama var ise pay arzı %20'ye kadar artırılacağından istediğiniz kadar payı alabileceksiniz. Ancak %120'nin üzerinde bir fonlama durumu oluşursa bir önceki cümlede olduğu gibi oransal olarak pay azaltılması ve kısmi iade söz konusu olacaktır.

Bu yazı size yardımcı oldu mu?

Evet Hayır

Diğer Başlıklar

Hala Yardıma İhtiyacınız var mı?

Bize Ulaş