Tech2Bio
Akıllı kovan teknolojileri ile kovan başına arı ve arı ürünleri veriminin artırılması, negatif etkenlerin oluşturabileceği maliyetlerin minimize edilmesi hedeflenmektedir.

Akıllı Kovan Teknolojileri bir Teknoloji ve Üretim Projesidir

Elektrik-Elektronik , Tarım, Gıda , Yapay Zeka ve Yazılım Kategorilerinde yer almakta ve İş Modeli B2B ve B2C’dir

178.7%

 • Hedeflenen Fonlama
 • Alınan Yatırım
 • ₺ 850.000
 • ₺ 1.519.155

669 Yatırımcı Pay Aldı.

150 Nitelikli Yatırımcı Yatırım Yaptı.

Dilara Üzünlü
 
Kampanya Hakkında
Kampanya Durumu: Başarılı
Kampanya Kodu: VJNTBW
Kampanya Kapanış Tarihi: 27.01.2023
Lokasyon: İstanbul (Tümü) , Kocaeli
Girişimin Aşaması: Doğrulanmış Prototip

Proje Hakkında

Ankara Kalkınma Ajansı'nın da yatırım turuna katılmasıyla birlikte, fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu toplamda 300.000 TL eş finansman ile girişime yatırım yapma kararı almıştır.Bedelsiz Pay Hediye Kampanyası

Yatırım turumuzun başlama tarihi olan 28 Kasım Pazartesi saat 10:00 itibari ile ilk 20 iş günü içerisinde EFT veya Kredi Kartı ile yapılan yatırımlarda yatırımcılara %20 fazladan pay verilecektir. Bu kampanya 20 iş günü ile sınırlıdır. Ek paylar MKK nezdinde yapılacak pay dağıtımı esnasında yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır. Dağıtılacak bedelsiz paylar kurucu Dilara Üzünlü'nün paylarından dağıtılacaktır.


Önemli Bilgilendirme:

Akıllı Kovan Teknolojileri Girişimi (Tech2Bio), KADEM'in düzenlemiş olduğu "İnovasyonda Kadın" programına katılmış ve fonbulucu ekibi ile orada tanışmıştır. İş birliği kapsamında KADEM, yatırım turu kampanyası süreci ve sonrasında girişime destek olacaktır.


"Akıllı Kovan Teknolojileri" Nedir?


"Akıllı Kovan Teknolojileri" girişimi, arıcılıkta meydana gelen ciddi yaşamsal ve finansal zararlara zemin hazırlayan arı hastalıklarının ve zararlılarının günümüz teknolojileri ile erken aşamada tespitini gerçekleştiren, belirtilere göre bakım ve ilaçlama operasyonlarının planlanması, takibi ve kontrolü üzerine çözüm üreten bir akıllı tarıma dayalı derin teknoloji girişimidir. Kampanyanın başarıya ulaşması sonrasında kurulacak şirketimizin ismi ise Tech2Biology Anonim Şirketi olacaktır.

 

Neden Bu Alanda Faaliyet Gösteriyoruz?

 

Dünyadaki yıllık tarım üretimine katkısı 265 milyar dolar olan arıların dünya genelindeki sayısında son 10 yılda %60 azalma görüldü. Avrupa'daki arıların %9,2'si tehdit altında kabul edildi. Avrupa Komisyonu, arı sağlığı için AB Referans Laboratuvarı oluşturdu ve 2012'den beri arı ölümlerinin boyutunu tahmin etmek için gözetim çalışmaları gerçekleştirmektedir. Problemlerin önüne geçilmesi için kovanın ortam koşulları, arıların durumu detaylı şekilde kontrol edilmelidir. Arıcıların, hastalık ya da zararlıların erken tespit edilmesi ile önlemler alması ve sadece gerektiğinde, kimyasal ürün kullanımı ve ilaç kullanımını azaltması gerekmektedir. Arıcılar, tedavi yöntemi olarak ilaç/pestisit/antibiyotik kullanmakta veya kovanları yakmaktadır. Kullanılan kimyasallar, arı ölümlerine ve kalıntı içeren arı ürünlerinin üretimine neden olmaktadır.


Yerel piyasada sadece kovan içi parametrelerin eşik değerlerine göre arıcıların uyarıldığı sistemler bulunmakta ve arı sağlığı takibi gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Dünyadaki 94 milyon kovanın yönetiminden sorumlu arıcılar tarafından gözleme dayalı hastalıkların ve parazitlerin geç tespiti, bilinçsiz ilaç/pestisit/antibiyotik kullanımı, hastalıklı arı ticaretinin gerçekleştirilmesi, kovan içi sıcaklık ve nem dengesinin sağlanamaması, kovan içinin sürekli fiziksel olarak kontrolü vb. nedenler;

 • Arıların strese girmesine,
 • Arı ölümlerine,
 • Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için kovan yakılmasına,
 • İş yükü ve maliyetlerin artmasına,
 • İlaç katkılı arı ürünleri üretimine,
 • İnsan sağlığının olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır.

Geleneksel arıcılara arı yaşam optimizasyonuna dair deneyim kazandırarak, kullanıcı ara yüzündeki oyunlaştırma teknikleri ile faaliyetlerin uygulanmasını teşvik ederek arıcılıkta performans ve veriminin arttırılması hedeflenmektedir. Ürünümüz ile arı sağlık takip sistemlerinin oluşturulması, arıcılık ilaç ve bakım operasyonlarının optimizasyonu ve profesyonel arıcı kitlesi ile endüstriyel arıcılığın geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Akıllı Kovan Teknolojileri Nedir?


Dünyada mevcut akıllı kovan teknolojilerinde, arı sağlığının takibi kovan içi sıcaklık, nem ve ses parametrelerine dayanmaktadır. Kovan içerisine entegre olan sensör sistem verileri, internet veya hat üzerinden kullanıcıya aktarılmaktadır. Kullanıcı tarafından tespit edilen verilerdeki ani değişimler ve anormal değerler arı sağlığının tehlikede olduğunun habercisidir. Arı kolonisine dair kovan içinde gözlemlenen bu değerler, bazı teknolojiler tarafından eşik değerlerine göre uyarılar oluşturulmaktadır. Günümüz akıllı kovan teknolojilerinde arı hastalıklarına dair derinlemesine analizler gerçekleştirilememekte, sensör sistemlerinde gözlemlenen değerler arı hastalıklarına dair belirtilerin tespitinde yetersiz kalmaktadır ve erken aşamada önlem alabilme fırsatı sunamamaktadır. Tech2bio olarak, sunduğumuz teknoloji ile beraber arı hastalıklarına dair uzmanlar tarafından onaylanmış belirtilerin (görüntü, koku, sıcaklık, nem ve ses) kovan içerisine entegre sensör sistemleri ile erken aşamada tespiti gerçekleştirilecek olup, elde edilen veriler uzman arıcılar eşliğinde oluşturulacak algoritmalar ile analiz edilecek ve kovana ait hastalık tipine göre arıcılık faaliyetleri optimize edilecektir.


Tech2bio olarak sunduğumuz çözümler, arıcıya ait finansal, iş gücü ve zaman kayıplarının minimize edilmesine fırsat tanırken, faaliyetlerin doğru şekilde yönlendirilmesi, sağlıklı arı ve kaliteli arı ürünleri üretimine de zemin hazırlamaktadır.


Bugüne Kadar Neler Başardık?


2019 yılının sonlarına doğru evin bir köşesinde, bir baba ve kızın arılar ile ilgili muhabbeti, bu girişim ateşinin ilk kıvılcımı olmuştur. Pandemi başında iş fikrinin verdiği cesaret ile kendilerini MEB tarafından düzenlenen sertifikalı arı yetiştiriciliği kursunda buldular. Orada bulunan arıcılarla konuştular. Arıcıların yaşadığı problemleri dinlediler, uygulanan çözüm yöntemlerini öğrendiler. Bu süreç ile beraber literatür çalışmalarına başlandı, sistem tasarımları oluşturuldu ve sensör teknolojileri testleri uygulanmaya başlandı. Girişimcilik serüveninde daha profesyonel şekilde ilerlemek ve çeşitli mentor vb. destekler kazanmak adına çeşitli girişimcilik programına katılımlar gerçekleştirildi. Kadın girişimcileri destekleyen EWA programı ile destekler kazanıldı, WorldFood fuar etkinliğinde girişime dair tanıtımlar yapıldı. Kadem-İnovasyonda Kadın, Kagider-Genç Kadın Girişimcileri22, Bilişim Vadisi, Tuzla Tekmer, Bilgi Ticarileştirme Merkezi girişimcilik platformlarında yer alındı. Müşteri görüşmeleri gerçekleştirildi. Kocaeli Belediyesi ile iş fikri desteği adına irtibata geçildi, görüşmeler gerçekleştirildi. Kocaeli Arıcılar Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz ile tanışıldı kovan desteği sağlandı. Hüseyin Bey ile iş birliği anlaşması yapılarak ekibe dahil edildi.


Girişimin pazardaki değerini sahada doğrulamak, teknolojiyi sahada tecrübe etmek adına Hüseyin Bey ile 2022 ilkbaharı itibari ile Kocaeli Karamürsel ilçesinde arıcılık faaliyetlerine başlandı.


Yerel arıcılar ile tanışma fırsatı yakalanarak networkümüzü genişletmeye ve güçlendirmeye devam etmekteyiz. Diğer yandan iş fikrinin ticarileştirilmesi adına KOSGEB geleneksel ve ileri girişimcilik sertifikaları alındı. TÜBİTAK 1512 BiGG başvurusu gerçekleştirildi.

 

Yatırım desteği ile TRL5 seviyeli teknolojimiz;

 • Yapay zeka ve IoT teknolojileri ile sistemin geliştirilmesi,
 • Operasyon planlamaları için uzman kişiler ile veri tabanı oluşturulması,
 • Arıcı performans artışı için oyunlaştırma teknikleri ile ara yüzün tasarlanması,
 • Test çalışmaları ile prototipin tamamlanması için çalışmalar yürütüldü

İleriki aşamalarda TÜBİTAK ve KOSGEB Ar-Ge Desteklerinden faydalanarak prototip geliştirme çalışmaları sahadan toplanan veriler ışığında devam edecek. Bu sırada ilk ürünlerimizin ticarileşmesi noktasında çalışmalara da başlanmış olacaktır.


Kısa Vadeli Hedefler

 • İlk satışları Kocaeli’nde yer alan arıcı birlikleri üyelerine yaparak başlamak
 • Hızlı bir şekilde modüler ürünleri çıkararak müşteri satışlarında ivme kazanmak
 • Şirkete ait yeni arılık yerleri oluşturup test süreçlerinde ve üretimde kullanmak
 • AKS belgesi almak
 • KOSGEB, TÜBİTAK, tarım destekleri, genç girişimci destekleri, kadın girişimci destekleri, Avrupa Komisyonu destek programlarına başvurarak Ar-Ge ve ticarileşme faaliyetlerine yönelik süreçleri hızlandırmak
 • 2. Yatırım turuna (Seed Investment) çıkarak büyümeyi hızlandırmak

Orta Vadeli Hedefler

 • Ekibe yeni üyeler kazandırarak Ar-Ge, yazılım ve iş geliştirme alanlarını güçlendirmek
 • Türkiye'deki tüm arı ile ilgili birlikler ile iş birliği sağlamak ve üyelerine satış yapmak
 • Şirkete ait kovan sayısını orta ölçekli bir seviyeye çıkarmak, müşterilere ürünü sahada sunma imkanı kazanmak ve elde edilen arı ürünlerini piyasaya sunma ile ilgili çalışmalara başlamak,
 • Arı ürünleri ile üretim yapan gıda ilaç ve kozmetik üreticilerine satışlar gerçekleştirmek
 • 3. tur yatırıma hazırlanmak
 • Başta Avrupa olmak üzere diğer ülkelerde de iş birlikleri gerçekleştirmek
 • Yeni teknoloji ürünlerimizi ve yeni kovan tasarımlarını entegre edip şirket bünyesine tescillemek

Uzun Vadeli Hedefler

 • Şirkete ait Ar-Ge departmanını kurmak
 • İstihdam sayısını en az 3 katına çıkarmak
 • Şirkete ait arılık yerlerini Türkiye’deki çeşitli yerlere kurarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak, kalite belgelerinin alınması ile Türkiye’deki kaliteli arı ürünleri piyasasında yer almak ve genç arıcıların yetiştirilmesi adına istihdam yaratarak ticari sürdürülebilirliği güçlendirmek
 • Başta Avrupa Birliği olmak üzere diğer ülkelere teknoloji ve arı ürünleri satışlarını gerçekleştirmek
 • Seri A yatırımı almak için görüşmeleri başlatmak
 • Teknolojinin çeşitli hayvanlara entegrasyonu ile yeni sektörlere yönelik çalışmalar yapmak


Neden Paya Dayalı Kitle Fonlaması ile Yatırım Almak İstiyoruz?


Erken aşama girişimlere yönelik faizsiz finansmana erişme imkanı sağlayan paya dayalı kitle fonlama sistemi ile fonbulucu kitlesine ulaşarak arıcılık ve ekosistem ile ilgili vizyonumuzu yatırımcılarla paylaşmak, erken aşamada bize güvenen yatırımcılarla birlikte büyüme fırsatı elde etmek istiyoruz. Girişimimiz adına fonbulucu aracılığıyla yatırım alarak ihtiyaçlara göre tasarlanmış, müşteriye hitap eden, ticari değere sahip teknolojilerimiz ile ulusal ve uluslararası arıcılık endüstrisinde Tech2bio olarak etki yaratmayı hedefliyoruz.

Projenin Kapsam, Amaç ve Konusu

Akıllı kovan teknolojileri ile arı hastalıklarının ve zararlılarının erken aşamada tespiti, arıcıların bakım ve ilaçlama operasyonlarının planlanması, oyunlaştırma teknikleri ile ürün kullanımını teşvik ederek deneyim kazandırılması amaçlanmaktadır.


Dünyada tarıma 265 milyar euro katkısı olan bu küçük canlıların sağlığı akıllı kovan teknolojileri ile artık arıcıların kontrolü altında olacaktır. Modüler sisteme sahip ürünlerimiz ile dünyada bulunan 94 milyon kovandan sorumlu arıcıların ihtiyaç durumuna göre aylık abonelik modeli ile kiralamalar ve doğrudan satışlar gerçekleştirilerek gelir elde edilecektir.

Ürün/Proje Hakkında Özet Bilgi

FLOREA

Piyasaya çıkarılacak ilk üründür. Hem ilk satışlar ile gelir elde etmek hem de müşterilerden geri dönüş aldıktan sonra ihtiyaçlarına göre çeşitli geliştirmeler yapılabilecek en temel seviyedeki ürün modüler yapıdadır. Kovan içi sıcaklık, nem ve ses parametrelerini içermektedir.

 

DORSATA

Kovan içi modülü: Ürünün içerisinde kovan içi sıcaklık, nem, ses, koku sensörleri yer alacaktır. Makine öğrenimi ile veri analizleri belli periyotlarda gerçekleştirilecek olup operasyon planlamaları kullanıcı ara yüzleri ile kullanıcıya iletilecektir. Bu sayede kullanıcı en doğru ve doğal çözüme en hızlı şekilde yine kendi kovanından sağlanan parametreler doğrultusunda geliştirilmiş olan çözümlere ulaşmış olacaktır.


VARROA

Parazit modülü: Kamera ve görüntü işleme ile varroa parazit tespiti belli periyotlarda derin öğrenme teknikleri ile gerçekleştirilecek olup operasyon planlamaları, kullanıcı ara yüzleri ile kullanıcıya iletilecektir.


Arı hastalıklarına ve zararlılarına ait belli belirtiler bulunmaktadır. Bu belirtiler görüntü, koku, sıcaklık, nem ve ses parametrelerinin analizi ile tespit edilebilmektedir. Bu belirtilerin sensörler aracılığı ile tespit edilmesi, arıcılık, biyolojik ve teknolojik özelliklere sahip ürün çıktılarının oluşturulması hedeflenmektedir.


Özetle; 

Akıllı Kovan (Tüm Sistem) = Kovan içi modülü + Parazit modülü

 

Pazarda ürün farklılaştırma stratejisi ile nesnelerin interneti, makine ve derin öğrenme teknolojileri ile her kovana ait detaylı hastalıkların/zararlıların tespiti ve analizi, uzman kişiler tarafından oluşturulacak veri tabanı ile kovanlara ait bakım/ilaçlama operasyonlarının planlanabilmesi, kontrolü ve takibi ürünün özgünlüğünü ortaya çıkaracaktır.

 

Geliştirilen teknolojide nesnelerin interneti (IoT), makine ve derin öğrenmenin arı yaşamına entegrasyonu yer almaktadır. Tespit edilmesi hedeflenen Amerikan Yavru Çürüklüğü, Avrupa Yavru Çürüklüğü, Kireç hastalığı, nosema, varroa hastalıkları ve zararlıları koku, sıcaklık, nem, ses ve görüntü parametrelerinin analizi ile erken aşamada tespiti hedeflenmektedir.

 

IoT, makine ve derin öğrenme tabanlı ürüne ait çözüm akışında,

 • Sensör verileri
 • Veri depolama
 • Veri iletimi
 • Veri analizleri
 • Kullanıcı ara yüzü yer alacaktır.

Şu an MVP aşamasında olan sensör sistemlerinde entegrasyon süreçleri devam etmekte olup 2022 yıl sonuna tamamlanması hedeflenmektedir. Tasarımı gerçekleştirilen mobil uygulama ile data aktarımı sağlanması planlanmaktadır. Basit bir tasarımla mevcut saha kontrol ve testler sonucu ilk modül satışlarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Devamında veri tabanının oluşturulmasına dair sensör verilerinin depolanma sürecinde diğer sensörler ile entegrasyon sağlanarak tüm sistemin tamamlanması planlanmaktadır.

Belge, Ödül ve Hukuki Durum
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Takım
Dilara Üzünlü
Dilara Üzünlü
Kurucu/Proje Yürütücüsü
Mithat Üzünlü
Mithat Üzünlü
Arge ve Donanım Geliştirme
Mustafa Akkaş
Mustafa Akkaş
Yazılım Geliştirme
Hüseyin Yılmaz
Hüseyin Yılmaz
Operasyon Danışmanı
Mert Çolpan
Mert Çolpan
Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi
Takım Üyesi

Dilara Üzünlü

Kurucu/Proje Yürütücüsü

Gebze Teknik Üniversitesi Savunma Teknolojileri Enstitüsünde ve Uzman Çiftçi firmasında tarım, sensör ve IoT teknolojileri alanı ile ilgili stajını gerçekleştirdi. Protek Sağlık Bilişim şirketinde hastane ara yüz analisti olarak çalıştı.


Okulda kurduğu ekibi ile girişimcilik programlarına katıldı. Girişimcilik etkinliklerinde network sağladı, uzman kişiler ile tanıştı ve ekibine kattı. IOT teknolojileri ile sensör, veri toplama, depolama ve analizi üzerine staj ve projeler yaptı. Girişimi ile AB ile iş birliği yapan EWA programına başvurdu, ilk 10'a girerek destekler kazandı.


İstanbul Arı Yetiştiriciliği Başkanı Yalçın Sezer'in düzenlediği arı yetiştiriciliği kursuna giderek TECH2BIO için ilk adımını 2020 yılında attı, arıcılık sertifikasını aldı. Girişimi için Kocaeli Belediyesi ile irtibata geçti. Kocaeli Arıcılar Birliği Başkanını ekibe dahil ederek arıcılık faaliyetlerine başladı. Saha problemlerini ele alarak ekip ile çalışmalarını tam zamanlı olarak sürdürmektedir.

Takım Üyesi

Mithat Üzünlü

Arge ve Donanım Geliştirme

1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği bölümü mezunu olduktan sonra Tandon School of Engineering Electrical and Computer Engineering ile yüksek lisansını tamamladı.


Kendi alanındaki çeşitli atölye çalışmaları ile 2002 yılı itibari ile otomotiv sektöründe yer alarak otomotiv mühendisliği ve elektronik mühendisliği alanlarında 20 yıla aşkın araçlar üzerinde kendi firmasında çalışmalarını sürdürdü. Başta Doğuş Otomotiv olmak üzere Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesinde bulunan birçok firma ile işbirlikleri gerçekleştirdi. İşlerini büyüterek kariyerine Türkiye ve yurtdışı çalışmaları ile devam etti. Şu an tam zamanlı olarak proje kapsamında çalışmaktadır.

Takım Üyesi

Mustafa Akkaş

Yazılım Geliştirme

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisidir. Kontrol ve otomasyon, gömülü yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen, teknolojik gelişmeleri özellikle havacılık alanını çok yakından takip eden, python yazılım diline hakim ve bunu ROS tabanlı uygulamalarda ve siber araçlar alanında geliştirmiş, orta seviye C ve C# dillerine hakim olan ayrıca excel ve autocad programlarına hakim ekip çalışmasında aktif olarak rol alan birisidir. Ayrıca react, node.js ile web, mobil uygulama yazılımları ile projeler geliştirerek yazılım sektöründe yer almaktadır. Şu an bir yazılım şirketinde çalışmakta olup fonlama sonrası şirket kurulumu ile maaşlı bir şekilde Tech2Bio altında çalışacaktır.

Takım Üyesi

Hüseyin Yılmaz

Operasyon Danışmanı

Karamürsel Lisesi mezunu ve 23 senedir arıcılıkla uğraşmaktadır. Arı ve arı ürünleri ile ilgili distribütör olarak marka tesciline sahip iken 2018 yılından beri Kocaeli Arıcılar Birliği Başkanlığını üstlenmiştir. 2008 yılında Türkiye'de İsrail ile ortak Arıcılık Kongresine, 2009 yılında İsrail'de Arıcılık Kongresine, Uluslararası APIMONDIA Kongrelerine, 2013-Ukrayna, 2015-Güney Kore, 2017-Türkiye, 2022-Türkiye Uluslararası Çam Balı Kongrelerine, Uluslararası Marmara Arıcılık Kongresine temsilci olarak katılım sağlamıştır. Başta Kocaeli olmak üzere yurt içinde çeşitli illerde sayısız konferans ve seminerler düzenleyerek üniversite çalışmaları ile ilgili etkinliklerde görev almıştır.

Takım Üyesi

Mert Çolpan

Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi

Ege Üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi üzerine yüksek lisansı tamamladıktan sonra girdiği şirketlerde, yurt dışı ve yurt içi müşterilerin talepleri doğrultusunda başta domates salkım ürünü olmak üzere, bal, gıda ambalajları ve çeşitli gıda ürünlerinin tedarik ve lojistik ve satışının planlanması, zincir marketler, e-ticaret platformları, catering, restaurant-cafe vb. işletmelere meyve-sebze ürünlerinin pazarlanması, fiyatlandırılması ve satışının gerçekleştirilmesi, talep ve bunun sonucunda stok ve ürün dayanıklılıklarına göre üretim planlarını oluşturmak üzerine çalışmıştır. Müşterilerin ürünlere veya hizmetlere göstereceği talebin önceden tahmin edilebilmesi, kurumun tüm süreçlerinde verimliliğin, müşteri memnuniyetinin ve karlılığın artırılması konusunda çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ekipte satış süreçlerinde rol alacaktır. Satış aşamasındaki görevlerini gerçekleştirecek olup sürecin satış ve sonrası kısmındaki görevleri yürütecektir.

Ürün ve Üretim
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Pazar/Rekabet/Hedef Kitle
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Analizler(SWOT) ve İş Planı
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Finansal Tablolar
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Görseller ve Videolar
Yatırımcılar
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Güncellemeler
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Soru ve Cevaplar
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Kampanya Bilgi Formu
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Pay Satış Ekranı
Hedeflenen Fonlama
₺ 850.000
Ek Fonlama
₺ 170.000
Fonlama Sınırı
Yok
Yatırımcı Sayısı
669
Alınan Toplam Yatırım
₺ 1.519.155
Pay Arz Oranı
% 10
Ortalama Yatırım
₺ 2.270
En Yüksek Yatırım
₺ 300.000
Nitelikli Yatırımcı
150
Nitelikli Yatırım Oranı
% 93,26
Fonlama Başlangıç
28.11.2022
Fonlama Bitiş
27.01.2023
Kampanya Hakkında
Belge, Ödül ve Hukuki Durum
Takım
Ürün ve Üretim
Pazar/Rekabet/Hedef Kitle
Analizler(SWOT) ve İş Planı
Finansal Tablolar
Görseller ve Videolar
Yatırımcılar
Güncellemeler
Soru ve Cevaplar
Kampanya Bilgi Formu
Pay Satış Ekranı