Mr. Fish Cake
Mr. Fish Cake ARGE bazlı özel formüllerini kendi üretim tesislerinde üreten, yeni nesil balık avı yemleri üreticisi ve sportif balıkçılık teknoloji fishtech platformudur.

Yeni Nesil Balık Avcılığı bir Teknoloji ve Üretim Projesidir

Denizcilik ve Diğer Kategorilerinde yer almakta ve İş Modeli B2B ve B2C’dir

34.7%

 • Hedeflenen Fonlama
 • Alınan Yatırım
 • ₺ 1.800.000
 • ₺ 625.480

347 Yatırımcı Pay Aldı.

80 Nitelikli Yatırımcı Yatırım Yaptı.

Big Boss Yatırım ve Ticaret Limited Şirketi
 
Kampanya Hakkında
Kampanya Durumu: Başarısız
Kampanya Kodu: GKFBVO
Kampanya Kapanış Tarihi: 25.11.2022
Lokasyon: Global , Tüm Türkiye
Girişimin Aşaması: Pazara Giriş

Proje Hakkında

Ankara Kalkınma Ajansı'nın da yatırım turuna katılmasıyla birlikte, fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu toplamda 300.000 TL eş finansman ile girişime yatırım yapma kararı almıştır.


Bedelsiz Pay Hediye Kampanyası:

Yatırım turumuzun başlama tarihi olan 26 Eylül Pazartesi saat 10:00 itibari ile 25 iş günü içerisinde EFT veya Kredi Kartı ile yapılan yatırımlarda yatırımcılara %25 fazladan pay verilecektir. Bu kampanya 25 iş günü ile sınırlı olup, 28 Ekim Cuma akşamı 23:59'da sona erecektir. Ek paylar MKK nezdinde yapılacak pay dağıtımı esnasında yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır. Dağıtılacak bedelsiz paylar mevcut ortaklardan Mehmet Mustafa Doğan'ın hisselerinden dağıtılacaktır.


Bedelsiz Pay Güncelleme

Yatırım turumuzda bedelsiz paylar için ilk 25 iş günü süresince yatırım yapmış olan yatırımcılarımızın kampanyamız %100 hedefine ulaşana kadar yatırım tutarlarını artırmaları durumunda, toplam yatırımları için verilecek bedelsiz paylar %25 yerine %40 olarak uygulanacaktır. İlk 25 iş günü sonrasında kampanya %100 hedefine ulaşana kadar yapılan tüm yatırımlarda yatırımcılara %25 fazladan pay verilecektir. Ek paylar MKK nezdinde yapılacak pay dağıtımı esnasında yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır. Dağıtılacak bedelsiz paylar mevcut ortaklardan Mehmet Mustafa Doğan'ın hisselerinden dağıtılacaktır. Bununla birlikte, 25 bin TL üzerinde yatırım yapan yatırımcılarımıza 3.000 TL değerinde olta balık seti hediye olarak gönderilecektir. (1 adet özel Olta Kamışı + 3 paket yem 300 gr + Misina + Kanca)


Mr. Fish CakeAr-Ge bazlı özel formüller ile balık yemi üreten bir üretim ve pazarlama şirketi ve ivmeli büyüyen mavi ekonomi içerisinde olta balıkçılığına yeni merak duyan veya profesyonel fark etmeksizin herkese balık tutmanın keyfini çıkarması için bilgi, destek, ekipman ve olta takımı sağlayarak mümkün olan en iyi balık tutma deneyiminin yaratılmasına yardımcı olmayı hedefleyen bir balık teknoloji (fish-tech) şirketidir. Mr. Fish Cake kendi üretim tesislerine ve formüllerine sahip olup, olta balıkçısı kullanıcılarına; av yerlerini, güncel olarak orada hangi balığın tutulabileceğini, o balığı tutmak için hangi olta, iğne ve yemin kullanılması gerektiğini gösteren bir mobil uygulama geliştirme planları da vardır.


Mobil uygulamadaki etkileşimli ve akıllı harita, balıkçıların yeni ve güncel balık avlama noktalarını bulmasına ve diğer insanların hangi yemle ve özellikle nerede balık yakaladığını görmesine yardımcı olacaktır. Deniz haritalaması ile elde edilecek bilgilere bağlı tahminler, yem ve ekipman önerileri ile olta balıkçılarının av verimliliklerinin artması hedeflenmektedir.


İnsanoğlunun, balık avlamaya Pleistosen buzul döneminin sonundaki buzul erimesini takip eden ısınma döneminde başladığı düşünülmektedir. Buzullar 12,000– 15,000 yıl önce erimiş, deniz seviyesi yükselmeye başlamış ve bugün kıta sahanlığı denilen kıyı ovaları sular altında kalmıştır. Kıyı bölgelerinin daha ılıman hale gelmesiyle de denizel fauna çoğalmış; insanlar da kıyı bölgelerine yerleşmeye başlamış, yavaş yavaş da avlanma araç ve gereçlerini geliştirmişlerdir. Gelişen teknoloji, balık avcılığında da büyük değişikliklerin yaşanmasına neden olmuş, söz konusu değişiklikler hem açık deniz balıkçılığının gelişmesine hem de av miktarında büyük artışların yaşanmasına zemin hazırlamıştır. 


Ülkemizde tarım sektörü içerisinde yer alan balıkçılık faaliyetleri; denizler, iç sular, yapay havuz, baraj, göl, gölet, dalyan gibi alanlarda avlanan, kültürü yapılan balıklar, su bitkileri, süngerler, yumuşakçalar, memeliler ve kabuklular gibi canlılarla, bunlardan elde edilen ürünleri içermektedir. Her ne kadar bazı kaynaklarda hayvancılığın alt sektörü olarak değerlendiriliyorsa da balıkçılığı hayvancılık alt sektöründen ve diğer zirai faaliyetlerden ayıran özellikler vardır. Bunlardan en önemlisi, hayvancılıktan ve tarla ziraatından farklı olarak, balıkçılık faaliyetlerinin su ortamlarına bağlı bir dağılış göstermesi ve sucul ortamlarda gerçekleşmesidir. 


Balıkçılıkta, kültür balıkçılığı ve avcılık olmak üzere bilinen başlıca iki tip üretim şekli vardır. Mr. Fish Cake olarak kültür balıkçılığı bizim faaliyet alanımız içine girmemektedir. Av balıkçılığı ise insanlığın en eski faaliyetlerinden biri olarak nitelendirilebilir ve faaliyet alanı; okyanuslarda, denizlerde ve iç sularda var olan canlıların belirli dönemlerde, çeşitli teknikler kullanılarak yakalanmasını ifade eder. Mr. Fish Cake yemleri; "sportif amatör olta balıkçıları" nın kolaylıkla ve yüksek verimlilikle balık yakalamaları için uzun yıllara dayalı deneyim ve ar-ge faaliyetleri sonucu üretilmiştir.


Su ürünleri dünyada en çok ticareti yapılan gıda ürünüdür. Gerek yetiştiricilik gerekse avcılık yoluyla üretimi yapılan su ürünlerinin %37’den fazlası uluslararası ticarete konu olmaktadır. Bu istatistik bizim ikinci yıldan itibaren ihracat pazarlarında büyüme hedefimizi desteklemektedir.


Ülkemiz kendisini çevreleyen birbirinden farklı özellikte ve büyüklükteki denizleriyle, doğal ve yapay gölleriyle balıkçılık açısından da oldukça önemli bir potansiyele sahiptir.


Türkiye 36°- 42° kuzey enlemleri arasında yer alan bir orta iklim ülkesidir. Ülkemizde yapılan balıkçılık faaliyetlerinin en belirgin özelliği; balık çeşidinin fazla olmasıdır. Bu nedenle avlanan türler çok çeşitlidir. Ancak toplam üretimde belli türler baskındır. Bununla birlikte ülkemiz kıta sahanlığının genelde dar olması balıkçılık faaliyetlerinin daha çok kıyıya yakın alanlarda yoğunluk göstermesine neden olmaktadır. Bu gerçeği göz önüne alarak ar-ge faaliyetlerimizi buna göre yapmakta olup farklı balık türlerinin tercihlerine uygun formüller ile üretim yapabilir konumdayız.


Denizler ve tatlı sular insanların sağlıklı beslenmesi için gerekli olan hayvansal proteinin su ürünleri yoluyla en ucuz sağlandığı kaynaklardandır. Balıkçılık insanlara daha az yatırımla iş imkânı sağlamaktadır. Bu nedenle iç su balıkçılığı gelişmiş ülkelerden daha çok gelişmemiş veya Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde özellikle kırsal nüfusun gıda ihtiyacını karşılaması, alternatif iş imkânları sağlaması ve ticari değeri yüksek olan bazı türlerin ihracatıyla da ulusal ekonomiye katkı da bulunması açısından önemlidir. 


Türkiye’de tatlı su balıkçılığının en önemli kaynağını oluşturan göller; doğal ve yapay göller olmak üzere ikiye ayrılır. 


Kapladıkları alan değişmekle birlikte Türkiye’de yüzlerce göl bulunmaktadır. Türkiye göllerini balıkçılık faaliyetleri açısından ötrofik (verimli) ve oligotrofik (az verimli) olarak sınıflandırmak mümkündür. Detay bilgiye sahip olmamız nedeniyle pazarlama ve satış organizasyonumuza da buna göre planlamış durumdayız.


Türkiye sahip olduğu doğal göllerin yanı sıra sayıları her geçen gün artan baraj gölleriyle de içsu su ürünleri açısından oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. 

Projenin Kapsam, Amaç ve Konusu

Üretim tarafında, sosyal bir proje olarak filizlenen Mr. Fish Cake balık avı yemleri doğal ürünlerle harmanlanarak hazırlanan, raf ömrü uzun, kokusu avcılıkta çok verimli olup ancak insanlara rahatsızlık vermeyen ve israf edilmeyen ürünler olarak hayata geçirilmiştir.  Doğaya en saygılı yemler arasında olup, yapay ya da slikon yem değildirler.


Deniz ve tatlı su avı ürünlerimiz ile kıyıdan ve teknelerden daha kolay balık tutulmasını sağlamak öncelikli hedefimizdir. Ürünler tatlı ve tuzlu sularda balıkların duyargalarına göre özel formüller ile üretilmiş olup, çekici kokulara sahiptir ve farklı renklerdedirler. Çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek herkesin rahatlıkla dokunabileceği ve kancalara takabileceği doğal ürünlerden üretilen yemlerdir.


“Sportif Amatör Olta Balıkçılığı” dünyada ve ülkemizde çok sevilen bir hobi ve çok sağlıklı hedef odaklı bir faaliyettir. Avcılığına hobi olarak ve doğa ile beraber olmak için başlayan birçok hobidaş hareketli, kaygan ve bazı kişilere çok kötü gelen canlı yemlerin kokularından çok rahatsız olmakla beraber elleri ile dokunamamakta ve kancaya takamamaktadırlar. Bu yüzden yeni ava başlayan bireyler balık avından vazgeçmektedir. Bunun yanı sıra canlı yemlerin kokularının araç ve ev içerisinde makbul görülmemesi ayrı bir sorun teşkil etmektedir.


Bütün bunların yanısıra, balık tutmak isteyen bir insan çok zaman nerede balık tutacağını, hangi balığı tutabileceğini ve o av bölgesindeki balığı hangi yem ve ekipman ile tutacağını genelde bilmezler. Bu bilgiye ulaşmak ise zor ve dağınıktır. Mr. Fish Cake'in mobil uygulaması sayesinde akıllı harita üzerinden en yakın av merkezlerini ve o av merkezindeki avlanma imkanlarını tek tıkla öğrenmek ve gerekli ekipman ve yem siparişini online vermek mümkündür. İlaveten Getir ve benzeri uygulamalar üzerinden sipariş verip 30 dakika gibi kısa sürede ihtiyaçları olan ürünleri tedarik etme imkanına sahip olurlar.

Ürün/Proje Hakkında Özet Bilgi

Ana ürünlerimiz aşağıdaki gibidir;

1.   Ava hazır, kıvamı tatlı ve tuzlu su yemleri

2.   Özel toz karışım tatlı ve tuzlu su yemleri

3.   Jelly formunda tatlı ve tuzlu su yemleri

4.   Özel toz kıyıdan yemleme karışımı. Tatlı ve tuzlu su için yemleme mazmoz ürünler

5.   Helozonik yaya takılan hazır kıvam hamurlar, tatlı ve tuzlu su cezbedici mazmoz ürünler

6.   Sportif balık avcılığı malzemeleri tedariki ve satışı.


Hem kıyıdan hem tekneden yapılan avcılıkta kullanılabilen tatlı ve tuzlu su yemleri olarak üretilmektedir. Bunun yanı sıra firmamız diğer av ekipmanlarının tedarikini ve satışını yapmayı hedeflemektedir. Balık avı hobisine yeni başlayan birçok hobidaş hareketli, kaygan ve bazı kişilere çok kötü gelen canlı yemlerin kokularından çok rahatsız olmakla beraber elleri ile dokunamamakta ve kancaya takamamaktadırlar. 


Bu yüzden yeni ava başlayan bireylerin balık avından vazgeçtikleri bilinmektedir. Bunun yanı sıra canlı yemlerin kokuları yüzünden araç ve ev içerisinde eşler tarafından makbul görülmemesi ayrı bir sorun teşkil etmektedir. ‘Sportif Amatör Olta Balıkçılığı’ dünyada ve ülkemizde çok sevilen bir hobi ve çok sağlıklı hedef odaklı bir spordur.


Mr. Fish Cake olta balıkçılarının tercih ettiği, kolay kullanımlı, raf ömrü uzun ve tedarik imkânı çok kolay olan bir ürün olup sadece ülkemizde değil global pazarlarda da balık avlamayı kolaylaştırdığı ve verimli hale getirdiği için balıkçı sayısını da arttırarak yani pazarı büyüterek büyüme hedefi olan bir girişimdir.

Belge, Ödül ve Hukuki Durum
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Takım
Mehmet Mustafa Doğan
Mehmet Mustafa Doğan
Kurucu Ortak & CEO ve YK Başkanı
Ali Eren
Ali Eren
Kurucu Ortak & Pazarlama Satış Direktörü ve YK Üyesi
Hakan Şahin
Hakan Şahin
Kurucu Ortak & Operasyon Direktörü ve YK Başkan Yardımcısı
Abdurrahman Yuvalı
Abdurrahman Yuvalı
Yönetim Kurulu Danışmanı
Anıl Yuvalı
Anıl Yuvalı
Dijital Pazarlama Danışmanı
Gökcin Kabasakal
Gökcin Kabasakal
Mali İşler Direktörü
Hamdi Kafalı
Hamdi Kafalı
Yazılım ve Teknoloji Direktörü
Takım Üyesi

Mehmet Mustafa Doğan

Kurucu Ortak & CEO ve YK Başkanı

 • Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi sonrası Mersin ve Kıbrıs'ta turizm sektöründe orta ve üst düzey yönetici olarak görev yaptı.
 • Su ürünlerinin lider şirketi Kılıç Holding'in KKTC yatırımlarında hissedar, Pazarlama Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak 7 yıl görev yaptı ve sektörel deneyim kazandı.
 • Aslen Mersin'li olup çocukluk yıllarından beri tutku ile bağlandığı olta balıkçılığına 5 yıl önce yatırım yaparak Mr. Fish Cake markasını yarattı.
 • Şirkette hali hazırda CEO ve YK Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Takım Üyesi

Ali Eren

Kurucu Ortak & Pazarlama Satış Direktörü ve YK Üyesi

 • Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olduktan sonra teknoloji şirketlerinde uzun yıllar orta ve üst düzey pozisyonlarda hem teknik koordinasyon hem de pazarlama satış sorumluluklarında bulundu.
 • Koç Net, Turkcell ve Türk Telekom gibi ülkemizin en büyük teknoloji şirketlerinde kritik ve stratejik görevler üstlendi.
 • Ulusal ve uluslararası pek çok şirketin key account manager'ı olarak uzun yıllar görev yaptı.
 • Netin İletişim A.Ş. de Genel Müdür olarak görev yaptıktan sonra kurucu ortağı olduğu KareCode Teknoloji Ltd. Şti' de yönetici ortak olarak görev yapıyor.
 • Mr. Fish Cake girişiminde ise Pazarlama Satış Direktörü ve YK Üyesi olarak yer almaktadır.

Takım Üyesi

Hakan Şahin

Kurucu Ortak & Operasyon Direktörü ve YK Başkan Yardımcısı

 • İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi.
 • Bilgi Üniversitesinde MBA ve Harvard Üniversitesinde Executive MBA yaptı.
 • Profesyonel iş hayatına Şişe Cam grubunda başladı.
 • İş Geliştirme ve Mühendislik Direktörlüğü görevlerinde bulundu.
 • Mr. Fish Cake'de yönetici ortak olarak COO görevini üstlenecek.

Takım Üyesi

Abdurrahman Yuvalı

Yönetim Kurulu Danışmanı

 • Bursa İ.T.İ.A İşletme Bölümünden mezunu.
 • İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde işletme masterı yaptı.
 • Londra'da "London Acamedy'de" pazarlama eğitimi aldı.
 • İş hayatında uzun yıllar Anadolu Grubu şirketlerinde üst düzey görev aldı.
 • Efes Pilsen'in Romanya'daki büyük yatırımında Genel Müdür olarak görev yaptı.
 • Anadolu Grubu ile The Coca Cola Company'nin Güney Rusya'daki üretim ve pazarlama şirketi olan Coca Cola Rostov Bottlers'ın Genel Müdürü olarak görev yaptı.
 • Gruptan ayrıldıktan sonra ise ambalaj sektörünün en büyük sanayi şirketlerinden biri olan Rotopak Ambalaj'ın Genel Müdürlüğünü yaptı.
 • Tadım Gıda'nın Genel Müdürlüğünü yaptı.
 • Profesyonel yaşantısını noktaladıktan sonra danışmanlık ve girişimcilik süreci başladı ve devam ediyor.
 • Bu süreç içerisinde çok sayıda şirkete Yönetim Kurulu Danışmanı olarak hizmet verdi.
 • Girişimcilik sürecinde ise Çöpçü Gıda'nın kurucu yöneticisi olarak görev yaptı.


Takım Üyesi

Anıl Yuvalı

Dijital Pazarlama Danışmanı

 • 1994 İstanbul doğumlu.
 • Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı mezunu.
 • Boğaziçi Üniversitesinde Dijital Pazarlama Eğitimi aldı.
 • İş hayatına Alman sermayeli SEMTR'de SEO uzmanı olarak başladı.
 • Sem Peak'de SEO ve SEM Yöneticisi olarak görev yaptı.
 • Her iki ajansta ülkemizin büyük ve tanınmış markalarının dijital pazarlama planlarını yaptı ve yönetti.
 • Halen ETSTUR'da Dijital Pazarlama Yöneticisi olarak görev yapıyor.

Takım Üyesi

Gökcin Kabasakal

Mali İşler Direktörü

İ.Ü. İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra iş hayatına finans sektöründe başladı. Banque De Cammondo İstanbul Liason Office'de finansal analist olarak görev yaptıktan sonra Denizbank bünyesinde farklı görevler üstlendi. Grup bünyesinde Deniz Factoring'in kuruluşunda aktif rol aldıktan sonra Pazarlama Direktörlüğü görevini sürdürdü.


Daha sonra Toronto Stock Exchange'de listelenmiş olan Alliance Grain Traders grup firmalarından AR Faktoring'in Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.


Son yıllarda ise inşaat ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren Akacan Holding'de Genel Müdür olarak görev yaptıktan sonra halen Owner's Agency firmasında inşaat ve gayrimenkul sektöründe yönetici ortak olarak görev yapıyor.

Takım Üyesi

Hamdi Kafalı

Yazılım ve Teknoloji Direktörü

Niğde Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım bölümünden 2003 yılında mezun olarak aynı yıl outsource olarak profesyonel yazılım hayatına başladı. 1998 yılından beri aktif olarak yazılım ile uğraşmaktadır. Bir çok şirkette proje yöneticiliği ve yazılım uygulama alanında görev aldıktan sonra 2011 yılında Adli Bilişim uygulamaları, Siber güvenlik alanında yurtiçi ve yurtdışı eğitimler alarak gerek kamu gerekse özel sektörde görevler aldı. 2018 yılında Macaristanda yürütülen Siber Güvenlik ve Adli Bilişim Uygulamaları alanında uluslarası çalıştayda görev almıştır.


2021 yılından günümüze KareCode isimli şirketin kurucu ortaklarından olup bir çok alanda başarılı yazılım projelerin içerisinde yer almış olup, Algorithms, operating systems, data structures, discrete mathematics gibi bilgisayar bilimlerinin ve yazılım teknolojilerinin temelerini oluşturan yapılar üzerinde çalışmalar yapmıştır. Kriptografi, Yapay Zeka, Adli Bilişim Uygulamalarında Log Analizi üzerinde çalışmaktadır.

Ürün ve Üretim
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Pazar/Rekabet/Hedef Kitle
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Analizler(SWOT) ve İş Planı
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Finansal Tablolar
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Görseller ve Videolar
Yatırımcılar
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Güncellemeler
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Soru ve Cevaplar
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Kampanya Bilgi Formu
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Pay Satış Ekranı
Hedeflenen Fonlama
₺ 1.800.000
Ek Fonlama
₺ 360.000
Fonlama Sınırı
Yok
Yatırımcı Sayısı
347
Alınan Toplam Yatırım
₺ 625.480
Pay Arz Oranı
% 8
Ortalama Yatırım
₺ 1.802
En Yüksek Yatırım
₺ 300.000
Nitelikli Yatırımcı
80
Nitelikli Yatırım Oranı
% 69,14
Fonlama Başlangıç
26.09.2022
Fonlama Bitiş
25.11.2022
Kampanya Hakkında
Belge, Ödül ve Hukuki Durum
Takım
Ürün ve Üretim
Pazar/Rekabet/Hedef Kitle
Analizler(SWOT) ve İş Planı
Finansal Tablolar
Görseller ve Videolar
Yatırımcılar
Güncellemeler
Soru ve Cevaplar
Kampanya Bilgi Formu
Pay Satış Ekranı