Sparga1 Tarım Anonim Şirketi
Türkiyede İhracat Amaçlı Büyük Ölçekli Kuşkonmaz Üretimi İkinci Aşama Kampanyası

Kuşkonmaz Üretimi 2. Aşama bir Üretim Projesidir

Tarım, Gıda Kategorisinde yer almakta ve İş Modeli B2B’dir

119%

 • Hedeflenen Fonlama
 • Alınan Yatırım
 • ₺ 16.000.000
 • ₺ 19.045.049

1595 Yatırımcı Pay Aldı.

250 Nitelikli Yatırımcı Yatırım Yaptı.

SPARGA1 TARIM ANONİM ŞİRKETİ
 
Kampanya Hakkında
Kampanya Durumu: Başarılı
Kampanya Kodu: BOCS7R
Kampanya Kapanış Tarihi: 27.11.2022
Lokasyon: Tüm Türkiye , Isparta
Girişimin Aşaması: Doğrulanmış Prototip

Girişim Şirketi Hakkında

Çok Önemli Bilgilendirme:

Kuşkonmaz Üretimi İkinci Aşama kampanyası 7 Kasım 2022 Pazartesi saat 10:00’da başlayacak olup kampanya 20 gün sürecektir. Kampanyanın ilk 15 günü boyunca sadece birinci yatırım turuna katılmış olan 1.868 yatırımcı yatırım yapabilecektir. İlk 15 gün içerisinde %100 fonlamaya ulaşılması durumunda kampanya erken sonlandırılabilecektir.

Kampanyanın erken sonlandırılmaması durumunda ilk tura katılmamış olan yeni yatırımcılar 22 Kasım Salı saat 00:01 (15. gün) itibari ile yatırım yapabileceklerdir.

Kampanya süresince herhangi bir zamanda fazla fonlama olması durumunda kısmi iadeler oransal olarak hesaplanarak yapılacaktır. Önemle Duyurulur.


Bu kampanya iki aşamalı bir kampanya olup ilk kampanya detaylarını fnb.lc/sparga1 linkinden inceleyebilirsiniz.


İlk Kampanya Özeti:

Yatırımcı Sayısı: 1868

Şirkete Aktarılan Yatırım: 4.000.000 TL


İkinci Kampanya Hedefi:

Hedef Yatırım: 16.000.000 TL


İkinci Kampanya Hakkında Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Bilgiler:

*Pay Fiyatı birinci kampanya ile aynıdır. 1 Pay = 1,4286 TL

*Kampanyada ek fonlama yoktur.

*Toplam 20 Gün açık kalacaktır. (7 Kasım 2022 - 27 Kasım 2022)

*İlk 15 gün boyunca (7 Kasım 2022 Saat 10:00 ile 22 Kasım 2022 Saat 23:59 arası) sadece ilk yatırım turuna katılanlar yatırım yapabilecektir.

*Kampanya %100 fonlamaya ulaştığında kapanacaktır.

*%100 fonlamanın aşılması durumunda tahsisat yapılan 16.000.000 TL'nin üzerindeki tutarlar için oransal iade yapılacaktır.


Bu kampanya Kuşkonmaz Üretimi Projesi amacıyla kurulan Sparga1 Tarım A.Ş.'nin ikinci aşama kampanyasıdır. İlk kampanya ile şirket kuruluşu yapılan, üretim hazırlıkları başlayan girişimde, ikinci kampanyanın başarıyla sonuçlanması akabinde iş planında belirttiğimiz diğer adımlar sırasıyla icra edilecektir.


İlk kampanyada 4.000.000 TL toplanmış olup, bu kampanya ile birlikte toplam 20.000.000 TL yatırım tutarına erişilecektir.


İlk kampanyada belirtildiği üzere, sermayedeki pay oranınızı koruyabilmeniz adına, ilk kampanyada yaptığınız yatırım tutarının 4 katını bu turda yapmanız gerekmektedir. Aşağıdaki örnek hesaplamayı dikkatlice okuyunuz.


Örnek Hesaplama: İlk kampanya sonrasında şirket 4.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur. İkinci kampanyadaki fonlama sonunda sermaye 16.000.000 Bedelli Sermaye artırımı ile 20.000.000 TL olacaktır.


Kampanyada iade sonrası gerçekleşen yatırımınız 10.000 TL ise bu turda 40.000 yatırım yaparak sermaye içerisindeki oranınızı koruyabilirsiniz. Sermayedeki payınızı korumanız durumunda olası yeni gelen yatırımcılardan farklı olarak kardan %7 daha fazla alma imtiyazınız olacaktır. Belirtilen tutardan daha az yatırım yapmanız durumunda eksik kalan tutar kadar sermayedeki oranınız azalacağını ve fazladan %7 kar alma imtiyazından yararlanamayacağınızı önemle hatırlatmak isteriz.


İmtiyazlı Pay Notları:

*Yatırımcılardan hem birinci kampanyaya katılanlar hem de ikinci kampanyadaki bedelli sermaye artırımına oranlarını korumak amaçlı belirlenmiş tutarla katılanlar, elde edilen kardan %7 daha fazla alma imtiyazına sahip olacaklardır.

*Şirketin dağıtılabilir karından %7 daha fazla kar payı almaya hak kazanan pay grubuna dağıtılacak tutar hesaplanırken toplam %30 paya sahip girişimciler bu hesaplama dışında tutulacaktır.

*Birinci ve ikinci kampanyaya katılarak pay oranlarını koruyan yatırımcılara, elde edilen kardan %7 daha fazla alabilecekleri imtiyazlı paylar verilecektir.

*Birinci kampanyaya katılan yatırımcılar, bedelli sermaye artışına ikinci kampanyada iştirak etmezlerse veya kısmen ederlerse sermayedeki oranlarında seyrelme olacak ve kendilerine imtiyazsız paylar verilecektir.

*Birinci kampanyaya katılmayıp, sadece bedelli sermaye artırımı yapılacak ikinci kampanyaya katılan yatırımcılara da imtiyazsız paylar verilecektir.Kuşkonmaz Üretimi Projesi Kitle Fonlaması Modeli İle Nasıl Büyüyebilir?

Tarım ve üretimin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kitle fonlaması modeli ile kuşkonmaz üretimi projemize dahil olacak yatırımcı ve paydaşlarımızla birlikte yüksek getirili, sağlıklı ve potansiyeli yüksek kuşkonmaz üretimi yaparak hep birlikte kazanacağımız sürdürülebilir bir model inşa etmek istiyoruz.


Kuşkonmaza Neden Yatırım Yapmalısınız?

 • Diğer yatırım turlarından farklı olarak girişim iki kampanyada toplam %70'ini yatırıma açmıştır.
 • 3. yıldan itibaren düzenli temettü dağıtımı yapılacaktır.
 • Türkiye'nin lojistik avantajı bizi kuşkonmaz pazarında rekabetçi bir üretici yapacaktır.
 • Kuşkonmazın ekonomik hayat döngüsü temettü fırsatı sunmaktadır.
 • Kuşkonmaz üretiminin katma değeri yüksektir.
 • İhracat potansiyeli yüksek olduğu için kuşkonmaz üretimindeki tüm paydaşlara gelir kazandırma ihtimali yüksektir.


Kuşkonmaz tüketimi yurt dışında ve yurt içinde giderek artan bir eğilim içindedir. Dünya çapında halen üretim açığı vardır. Bu talebin büyük ölçekte tarımsal üretimle karşılanması gerekmektedir. Tüketici açısından sağlıklı bir besin olan kuşkonmaz folik asit deposu olduğu için rağbet görmektedir. Yatırımcı açısından ise katma değeri yüksek bir ürün olarak caziptir. Temel hedefimiz üretim alanlarını ilk aşamada 3.000-4.000 dönüm seviyesine getirerek yakın ve uzak pazarlarda söz sahibi olmaktır.


Kuşkonmazın Yatırım Döngüsü (Aşama)

 • Üretimimiz için gereken her türlü hazırlıkları tamamladık. Giderlerimizin ve satış gelirlerimizin büyük bölümü döviz kurlarına(EUR) endeksli olduğundan, toplanan fonun %75’i EUR ve %25’i TL olarak tutularak kur riski yönetilebilir olacaktır.
 • Yatırımı aldıktan hemen sonra üretim süreçlerini başlatacağız.
 • İlk 2 yıl tesis süremiz olacak ve üretimin temellerini atacağız.
 • 3. yıl ilk hasadı alacağız ve yıl sonunda ilk temettü dağıtımını gerçekleştireceğiz.
 • 4. yıldan itibaren hasat miktarımız artacak ve temettü oranımız yükselecek.
 • 5. yıldan itibaren en yüksek verimli üretim kapasitesine ulaşarak; temettü dağıtımını maksimize edeceğiz.
 • 5. yıldan 12. yıla kadar geçen yedi yıllık dönemde; maksimum temettü dağıtımı gerçekleştireceğiz.
 • 12 yıllık yatırım, üretim ve satış sürecinin sonunda şirketimiz kapanacak ve tasfiye edilecektir.


Kuşkonmaz Nedir? 

Kuşkonmaz, botanik morfolojide Asparagaceae familyasında yer alan otsu ve çok yıllık yapıya sahip bir monokotil bitki türüdür. Tarıma elverişli ve en çok yetiştirilen, değerli olan Asparagus officinalis L. türüdür. Bu tür; besin içeriği yüksek, ılıman ve serin iklim bitkisidir. Asparagus cinsi Asparagus, Protasparagus ve Myrsiphyllum olmak üzere üç alt cinsten oluşmuştur. Yaklaşık olarak 300’e yakın tür bulunmaktadır. Anadolu, Yakındoğu bölgesi ve Avrupa’da 100’e yakın tür yetişirken, 12 türün doğal olarak ülkemizde yetiştiği bilinmektedir. Bu yabani türler Asparagus acutifolius ve Asparagus verticillatus'dır. Çok yıllıktır. Bahar aylarında yer altı kök sisteminden toprak yüzeyine uzattığı sürgünleri tüketilmektedir. Anavatanı olarak Asya, Avrupa ve Afrika olduğu kabul edilir. Asparagus cinsi Asparagus, Protasparagus ve Myrsiphyllum olmak üzere üç alt cinsten oluşmuştur.


Kuşkonmaz Tarihçesi 

Kuşkonmazın tarihçesi incelendiğinde M.Ö. 3000 yıllarına kadar tarihlenmiş Mısır frizi üzerinde bir adak resmi olarak betimlenmiştir. Kuşkonmaz yetiştirme kültürüne ait ilk detaylar, Romalılar’ın imparatorluklarıyla birlikte Avrupa'ya yaydığını ve Haçlı birliklerinin 1212 tarihinde Arap ülkelerinden Ren vadisine kuşkonmaz tohumlarını getirdiğine dair kanıtların olduğu belirtilmiştir. Kuşkonmaz mineral maddeler (potasyum, fosfor, kalsiyum ve magnezyum) ile B (özellikle B6; folik asit), C vitaminleri bakımından insan sağlığı için yararlıdır. Ayrıca, flavonoidler ve saponinler dahil biyoaktif bileşenler açısından da oldukça zengin içeriklidir.


Kuşkonmazın İngilizce isim kökeni Latince sparagus kelimesinden gelmektedir. Latince isminde Yunanca’dan geldiği tahmin edilmektedir; ancak Yunanca’yada etimolojik farklılığından dolayı başka bir dilden geldiği rivayet edilir. Türkçeye yabani formunun dikenli olması ve kuşların üzerine konamamasından dolayı kuş-konmaz olarak geçmiştir.


Kuşkonmaz benzersiz aroması, tıbbi kullanımı ve afrodizyak etkileri sebebiyle MÖ 3000’den beri Mezopotomya ve çevresindeki kültürler tarafından sevilerek yetiştirilmiş ve kullanılmıştır. Roma İmparatorluğu döneminde Anadolu’dan (Yakındoğu) bölgesinden Avrupa’nın çeşitli bölgelerine götürülmüştür ve yetiştirilmeye başlanmıştır. Antik Yunan’da ve takip eden Roma İmparatorluğu döneminde mevsiminde taze tüketilen yemeği yapılmış ve kış kullanımı için kurutulmuştur. İmparator Augustus “Kuşkonmaz pişirmekten daha hızlı” ifadesini sıkça söyleyerek birlikleri çabucak harekete geçirme metaforunu kullanmıştır. 


Kuşkonmazın kayda geçerek bugüne kadar gelen ilk tarifi Apicius’un yemek tarifleri kitabında rastlanmaktadır (MS 1. Yy). Bununla beraber tıbbi kullanımını içeren en eski kayıtlara yine Roma imparatorluğu döneminde çok rağbet ve saygı gören Galen isimli doktorun yararlı tıbbi bitkiler külliyatında rastlanmaktadır. Roma imparatorluğunun çöküşüyle beraber kuşkonmaz tıbbi önemini yitirmiştir. Kuşkonmazın n

Girişim Şirketi Tarihçesi

Sparga1 Tarım Anonim Şirketimizin Tarihçesi:

 • 3 Eylül 2022 tarihinde Kuşkonmaz Üretimi Projesi ile kampanyamızı başlattık.
 • 16 Eylül 2022 tarihinde 1868 yatırımcımızdan, 14.770.700 TL (%369.3 oranında) fonlama talebiyle birlikte, şirketimize 4 milyon TL yatırım aldık.
 • Isparta'da değişik boyutlarda 20 parsel olmak üzere toplam 410 dönümlük bir arazi kiraladık.
 • 10 Ekim 2022 tarihinde Sparga1 Tarım Anonim Şirketi unvanımızla şirketimizi kurduk.
 • 2 Kasım 2022 tarihinde finansal kapanış işlemlerini tamamlayarak, paylarımızı yatırımcılarımıza dağıttık.
 • 7 Kasım Pazartesi başlayacak 2.yatırım turu kampanyamız için hazırlıklarımızı tamamladık.


Şirket tarihçemizden sonra, üretimini yapacağımız kuşkonmaz ile ilgili daha detaylı bilgiler paylaşmak isteriz.


Kuşkonmaza Daha Detaylı Bakış

 • Kuşkonmaz ya da bilimsel ismiyle Asparagus officianalis, kuşkonmazgiller ailesine mensup çok yıllık bir bitkidir. Kuşkonmazın yer altı köklerinden bahar ayları esnasında toprak yüzeyine uzattığı sürgüleri kesilerek sebze olarak tüketilir. 
 • Bir süre öncesine kadar zambak ailesine (Liliaceae) mensup tanımlanan kuşkonmaz, yakın zaman içerisinde yapılan genetik araştırmalar sonucunda genetik olarak zambaklardan farklı yapıda olduğundan tanımı değiştirilmiştir.
 • Kuşkonmazın yeşil ve mor olmak üzere iki çeşidi vardır. Toprak altı hasadı yapılarak da beyaz kuşkonmaz elde edilebilir.
 • Anadolu'da Tilkişen, Sarmaşık, Menevcer isimleriyle bilinen yabani kuşkonmaz doğadan toplanarak tüketilmektedir.


Kuşkonmazın Sağlığa Faydaları


Kuşkonmaz mineral maddeler (potasyum, fosfor, kalsiyum ve magnezyum) ile B (özellikle B6; folik asit), C vitaminleri bakımından insan sağlığı için yararlıdır. Ayrıca, flavonoidler ve saponinler dahil biyoaktif bileşenler açısından da oldukça zengin içeriklidir.


Kuşkonmaz üremenin de her safhasında faydalıdır

 • Afrodizyak özelliği bulunmaktadır.
 • Doğurganlığı arttırır.
 • Hamile kadınlarda folik asit sağlar.
 • Emziren kadının sütünü arttırır.
 • 150 gr kuşkonmaz günlük folik asit ihtiyacının %91.5'ini karşılar.
 • Kuşkonmaz kalp ve damar sağlığına iyi gelir.
 • Folat içeriğinin yüksek olması, sadece hamilelik sürecinde değil, kalp sağlığı için de oldukça önemlidir.
 • Potasyum içeriği de zengin olan kuşkonmaz düşük sodyum ihtivası ile kalp ve damar sağlığını korumak ve hastalıklarını önlemek için büyük destek sağlar.
 • Kas ve kemik yapısını güçlendirir.
 • Kuşkonmaz içerdiği D vitamini, K vitamini ve minerallerle kemik ve kas sağlığını koruyucu etkiye sahiptir. Yetersiz alınan K vitamini kemiklerin çabuk kırılmasıyla ilişkilidir.
 • 100 gr kuşkonmaz, günlük alınması önerilen K vitamininin yarısından fazlasını sağlar.
 • Bağışıklığı Güçlendirir.
 • Kuşkonmaz içerdiği glutatyon sayesinde vücutta stres durumunda oluşan serbest radikallerin vücuttan atılmasını sağlar.
 • Prebiyotik içeriği iyi olan kuşkonmazın bu özelliği ile de bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır.

Kuşkonmazın Üreticiye Faydaları

 • Kuşkonmaz üretiminin katma değeri yüksektir.
 • Üreticiyi uzun ve sürdürülebilir şekilde toprağa bağlar.
 • Birçok insana istihdam imkanı yaratır.
 • İhracat potansiyeli yüksek olduğu için üreticiye yüksek gelir fırsatı sunar.

Rakamlarla Kuşkonmaz

 • Kuşkonmazın Avrupa pazarı büyüklüğü 350 bin ton. Bunun 100 bin tonu ithal ediliyor.
 • 2018 yılında Türkiye'de 250 ton kuşkonmaz üretimi gerçekleştirildi.
 • İlk az hasat yılından itibaren bir dekardan 400-600 kilogram net ürün alınabiliyor.
 • Daha sonraki yıllarda verim 1.000kg/dekar'ı aşabilir.
 • İyi yetiştirilen kuşkonmaz bitkisi en az 10 yıl süreyle ürün verebiliyor.
 • Tam verim çağındaki kuşkonmaz için 12 hafta sürekli hasat yapılabiliyor.

Ülkemizde Kuşkonmaz 

Osmanlı Dönemi 

Osmanlı Devlet arşivlerinde saray mutfağında kuşkonmazın sık sık yer aldığı, ürettirilip ithal de edildiği anlaşılmaktadır.


Cumhuriyet Dönemi 

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 1934’te yurt dışından kuşkonmaz tohumu getirterek Yalova Devlet Çiftliği’nde araştırma ve dikimi talimatını vermiştir. Özel davet ve konuklarına menülerde her zaman kuşkonmaz talep ettiği bilinmektedir.


Kuşkonmaz halkımızca iyi tanınmadığı için ülkemizde önemli miktarlarda üretilip tüketilen bir sebze değildir. Halkımızın kuşkonmaz tüketim alışkanlığı hemen hemen yok gibidir. Buna karşılık kuşkonmazın anavatanının Ön Asya olduğu pek çok araştırıcı tarafından kabul edilmiştir. Nitekim ülkemizin çok büyük bir bölümünde kuşkonmazın yabani formlarına geniş ölçüde rastlanmakta, bulunduğu yörelerde sebze olarak değerlendirilmektedir. İzmir ve çevresinde, Aydın, Muğla ve Manisa’da yabani formları bulunmakta ve ilkbaharda sebze olarak değerlendirilen yabani otlarla birlikte pazarlanmaktadır.


Kuşkonmazın Kökeni 

Kuşkonmaz ya da bilimsel ismiyle Asparagus officianalis, kuşkonmazgiller ailesine mensup çok yıllık bir bitkidir. Kuşkonmazın yer altı köklerinden bahar ayları esnasında toprak yüzeyine uzattığı sürgüleri kesilerek sebze olarak tüketilir. 


Ürün/Proje Hakkında Özet Bilgi

Üretim Süreci :

Kuşkonmazın başarılı bir şekilde üretilmesi, belirli bir toprak özellikleri, iyi drenaj ve doğru sıcaklık aralığı gibi katı yetiştirme koşulları gerektirir. . Üçüncü yıldan itibaren, sürgünler tüketilmek üzere hasat edilebilir. Ortaya çıkan sürgünlerin hasadı yalnızca belirli bir süre içinde yapılmaktadır. Hasadın yapılma süresi bitki yaşına bağlı olarak 3-12 hafta aralığındadır. Hasat süresi çeşitli tekniklerle 100 güne kadar uzatılabilir. Bitkinin bir sonraki kış boyunca hayatta kalması ve gelecek yılın sürgünlerini üretmesinde fotosentez ürünlerini depolaması için yapraklı bir taç üretmesine izin verilmesi gerekir. Kuşkonmaz bitkisindeki verim miktarı bir önceki yılın köklerinde biriken karbonhidrat oranına bağlıdır. Hasadı bitirme kararı bu kökler üzerinde yapılan testler ile belirlenir.


Gerekli Toprak Özellikleri

 • Toprak; taşsız veya az taşlı olmalıdır.
 • Toprak aşırı kireçli olmamalıdır.
 • Ph seviyesi 6,5 – 8,5 arası olmalıdır.
 • Taban suyu seviyesi 2 metrenin altında olmalıdır.

Kuşkonmazın 10 Yıllık Yaşam Döngüsü


1.Yıl

 • Kuşkonmaz tohumları 20 C° sıcaklıkta 3 hafta çimleniyor.
 • Kuşkonmaz fidesi 3,5 ay boyunca viyolde besleniyor.
 • Baharda dekara 2500 - 3200 arası kuşkonmaz fidesi dikiliyor ve damla sulama sistemi kuruluyor.
 • Yeni sürgünler çıkıyor ve kök sistemi gelişiyor.
 • Sonbaharda yeşil aksam soluyor ve bitki uykuya geçiyor.
 • Kuruyan çalılar öğütülerek toprağa karıştırılıyor ve yeni yataklar hazırlanıyor.

2.Yıl

 • Baharda toprağın ısınmasıyla kökten yeni sürgünler çıkmaya başlıyor.
 • Hasat edilemeyen son sürgünler büyüyerek, gelişerek tekrar çalı oluşturuyor.
 • Sonbaharda bitki ürettiği karbonhidratı köklerine depolayarak uykuya geçiyor.
 • Kuruyan çalılar öğütülerek toprağa karıştırılıyor ve yeni yataklar hazırlanıyor.

3.Yıl

 • Baharda toprağın ısınmasıyla kökten daha kalın ve bol miktarda sürgünler ortaya çıkıyor.
 • İyi bakılmış kuşkonmazlık artık daha uzun süre hasat edilebiliyor ve yüksek verim alınabiliyor.
 • Hasat edilmeyen son sürgünler büyüyerek daha da büyük bir çalı oluşturuyor.
 • Sonbaharda bitki ürettiği karbonhidratı köklerine depolayarak uykuya geçiyor.
 • Kuruyan çalılar öğütülerek toprağa karıştırılıyor ve yeni yataklar hazırlanıyor.
 • 3.yıldaki üretim döngüsü 10 yıl devam ediyor.

Çok yıllık üretim planı döngüsü ve ilk 4 yıl içerisindeki elde edilecek verimler:

 • 1 Yıl: [Fide dikim yılı] İlk yıl hasat alınmamaktadır.
 • 2 Yıl: İkinci yıl hasat alınmamaktadır.
 • 3 Yıl: 400-600 kg/da verim. 
 • 4 Yıl: [Tam hasat yılı] 1.000 kg/da verim.
 • Sonraki yıllarda ortalama 1.000kg/da verim elde edilir ve 7.yıldan sonra düşme eğilimi gösterir

Üretimin başlaması ile 3.Yıl 204.255 kg, 4.Yıl 439.149 kg, 5.Yıl 541.277 kg, 6.Yıl 520.851 kg, 7.Yıl 408.511 kg, 8.Yıl 388.085 kg, 9.Yıl 357.447 kg, 10.Yıl 306.383 kg, 11.Yıl 255.319 kg, 12.Yıl ise 234.894 kg üretim ve satış hedeflenmektedir.

Belge, Ödül ve Hukuki Durum
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Takım
Osman Arkan Dağlı
Osman Arkan Dağlı
Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Arman Badur
Kemal Arman Badur
Yönetim Kurulu Üyesi
Gökhan Kabatepe
Gökhan Kabatepe
Yarı Zamanlı Ziraat Mühendisi
Ayberk Yücesoy
Ayberk Yücesoy
Yarı Zamanlı Ziraat Mühendisi
Hakan Yıldız
Hakan Yıldız
Yönetim Kurulu Üyesi
Faruk Bostancı
Faruk Bostancı
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Yücel Özarı
Mehmet Yücel Özarı
Yönetim Kurulu Üyesi
Takım Üyesi

Osman Arkan Dağlı

Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi lisans sonrasında Cenevre Üniversitesi MBA' ini tamamlamıştır. Yurt içinde Sabancı Holding başta olmak üzere SHV Holding ve bağlı petrol şirketlerinde mali denetim ve iş geliştirme direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca farklı sektörlerde yönetim danışmanlığı yapmıştır. 2003 Yılında Nomad Tarım'ı kurarak tarım alanında çalışmalara başlamıştır.

Takım Üyesi

Kemal Arman Badur

Yönetim Kurulu Üyesi

Saint Michel Fransız lisesinde eğitimini tamamladıktan sonra Cenevre Üniversitesi Bilişim Sistemleri Yönetimini tamamlamıştır. 2 yıl kadar Cenevre'de kendi şirketinde ticaret ve yazılım geliştirme konularında hizmet vermiştir.2003 Yılında Nomad Tarım'ı kurarak tarım alanında çalışmalara başlamıştır.

Takım Üyesi

Gökhan Kabatepe

Yarı Zamanlı Ziraat Mühendisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Mühendisliği mezunu olan Gökhan Kabatepe 2011 yılından beri kuşkonmaz üretimi konusunda çalışan ve konusunda uzman bir mühendistir. Nomad Tarım'ın kendi ve sözleşmeli üreticilerine ait üretim alanlarının teknik takip ve denetim işleri ve tüm zirai uygulamaları konusunda görev almaktadır.

Takım Üyesi

Ayberk Yücesoy

Yarı Zamanlı Ziraat Mühendisi

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu olan Ayberk Yücesoy farklı tarım şirketlerinde yaptığı stajlarla uzmanlaşmıştır. Nomad Tarım'ın ve sözleşmeli üreticilerinin üretim alanlarında zirai uygulamaları tohumculuk, fide üretimi ve ıslah konularında çalışmaktadır.

Takım Üyesi

Hakan Yıldız

Yönetim Kurulu Üyesi

Ülkemizin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan lisans alarak faaliyete geçen ve Türkiye’nin En Aktif Kitle Fonlama Platformu ödülünü alan ilk paya dayalı kitle fonlama platformunun Kurucusu ve CEO’su olan Hakan Yıldız, 1972 Kayseri doğumludur.16 yaşında ilk girişimini ve 23 yaşında ilk şirketini kurmuştur.2003-2009 yılları arasında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığında görev almış, Ataköy Marina, Türk Hava Yolları ve Erdemir AŞ gibi şirketlerde yöneticilik görevlerinin ardından 2016 yılında kamu görevlerinden ayrılarak Global Markets Turkey’i kurmuş ve Norveç merkezli Global bir IT şirketinde danışmanlık yapmıştır.Lisanslı bir Melek Yatırımcı olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığından akredite Reinves Melek Yatırımcı Ağının Başkanlığı görevini ve fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonunu yönetmektedir.2016 yılından itibaren girişimlerin finansmana erişimi ve yeni nesil yatırım araçları konusunda çalışmalar yürütmekte, UNDP tarafından Seçilmiş Crowdfunding Advisor olarak görev yapmaktadır

Takım Üyesi

Faruk Bostancı

Yönetim Kurulu Başkanı

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Ekonomi bölümlerinde tam burslu olarak öğrenim gördü, Ekonomi Bölümü'nden lisans (2000), Leeds Üniversitesi (İngiltere) Business School’da Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans (2008), Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü, Muhasebe ve Finansman anabilim dalında doktora (2017) derecelerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu’nda Uzman (2001-2010), Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı (2010-2012), Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi (2009-2013), Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.'de Koordinatör (2013-2021) olarak görev yaptı. Halen MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Naturelgaz ve EPİAŞ’ta Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Takım Üyesi

Mehmet Yücel Özarı

Yönetim Kurulu Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme lisansı sonrasında Enka İnşaat, Sabancı Holding, İpragaz A.Ş. ve Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş de mali denetim ve mali işler direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2019 yılından itibaren farklı sektörlerde yönetim danışmanlığı yapmaktadır. Sparga1 şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacaktır. Evli ve 1 çocuk sahibidir.

Ürün ve Üretim
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Pazar/Rekabet/Hedef Kitle
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Analizler(SWOT) ve İş Planı
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Finansal Tablolar
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Görseller ve Videolar
Yatırımcılar
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Güncellemeler
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Soru ve Cevaplar
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Kampanya Bilgi Formu
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Pay Satış Ekranı
Hedeflenen Fonlama
₺ 16.000.000
Ek Fonlama
₺ 0
Fonlama Sınırı
Yok
Yatırımcı Sayısı
1.595
Alınan Toplam Yatırım
₺ 19.045.049
Pay Arz Oranı
% 70
Ortalama Yatırım
₺ 11.940
En Yüksek Yatırım
₺ 1.000.000
Nitelikli Yatırımcı
250
Nitelikli Yatırım Oranı
% 51,44
Fonlama Başlangıç
07.11.2022
Fonlama Bitiş
27.11.2022
Kampanya Hakkında
Belge, Ödül ve Hukuki Durum
Takım
Ürün ve Üretim
Pazar/Rekabet/Hedef Kitle
Analizler(SWOT) ve İş Planı
Finansal Tablolar
Görseller ve Videolar
Yatırımcılar
Güncellemeler
Soru ve Cevaplar
Kampanya Bilgi Formu
Pay Satış Ekranı