MAVİKANATLAR TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK VE YAZILIM
Emniyetli, Yasal, Etkin İnsansız Hava Aracı Operasyonları İçin Bilgi ve Teknoloji Çözümleri

SeyirDefteri bir Teknoloji Projesidir

Enerji , Havacılık , Madencilik , Savunma Sanayi , Tarım, Gıda ve Yazılım Kategorilerinde yer almakta ve İş Modeli B2B ve B2C’dir

117.3%

  • Hedeflenen Fonlama
  • Alınan Yatırım
  • ₺ 4.500.000
  • ₺ 5.278.692

1410 Yatırımcı Pay Aldı.

71 Nitelikli Yatırımcı Yatırım Yaptı.

MAVİKANATLAR Teknoloji Mühendislik Ve Yazılım Limited Şirketi
 
Kampanya Hakkında
Kampanya Durumu: Başarılı
Kampanya Kodu: 7349SE
Kampanya Kapanış Tarihi: 08.04.2022
Lokasyon: Global
Girişimin Aşaması: Ticarileşmeye Hazır Ürün

Proje Hakkında


MAVİKANATLAR SeyirDefteri Projesi için, Ankara Kalkınma Ajansı, fonbulucu GSYF, Ostim Teknopark, Nitelikli ve Nitelikli Olmayan yatırımcılar toplamda 2.485.000 TL ile ön taahhüt vererek yatırım turuna katılma kararı almıştır.


Bedelsiz Pay Hediye Kampanyası


Yatırım turumuzun başlama tarihi olan 7 Şubat Pazartesi saat 10:00 itibari ile 7 gün içerisinde EFT veya Kredi Kartı ile yapılan yatırımlarda yatırımcılara %20 fazladan pay verilecektir.

Bu kampanya 7 gün ile sınırlıdır. Ek paylar MKK nezdinde yapılacak pay dağıtımı esnasında yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır. Dağıtılacak bedelsiz genel müdür Serhat Gümüş'ün paylarından dağıtılacaktır.


Girişim Hakkında

MAVİKANATLAR Teknoloji Mühendislik ve Yazılım Şirketi (MAVİKANATLAR), kariyerlerinin çok büyük bir bölümünde İnsansız Hava Aracı (İHA) alanında tasarımdan üretime, operasyonel kullanımından satış sonrası lojistik destek hizmetlerine kadar tüm aşamalarında ve hiyerarşik olarak tüm kademelerde görev yapmış bir ekip ile, bu alanda her aşamada ihtiyaç duyulan çözümleri, hem yurtiçine hem de yurtdışına uluslar arası standartlarda sağlamak üzere yola çıkmıştır.


MAVİKANATLAR şirketimizin ana ürünü olan ve beta versiyonu kullanıma hazır olan SeyirDefteri projesi ile halen kabiliyetleri içinde yer alan Eğitim ve Yetkilendirme Kabiliyetleri ve İHA Operasyon Kabiliyetlerinin en etkin biçimde yönetilebilmesini sağlayacak yazılım çözümünü harita entegrasyonu, uçuş veri analizi entegrasyonu, meteoroloji analizi entegrasyonu kabiliyetlerini de ekleyerek mükemmelleştirmek ve bu çözümü İHA Sektöründe yer alan tüm bireysel ve ticari İHA operatörlerinin hizmetine sunmak istemektedir. AR-GE projesi olarak geliştirdiği bu ürünü hızlı biçimde ticarileştirmek, geliştirme faaliyetlerini, satış ve satış sonrası hizmetleri yönetecek organizasyonu kurmak ve bu kapsamda kullanacağı ekipmanlar için ihtiyaç duyduğu ilave kaynağı paya dayalı kitle fonlaması ile elde etmeyi amaçlamaktadır.


İlk olarak Türkiye'de 550.000 amatör ve ticari pilot ve sayısı 100'e ulaşan İHA Eğitim ve İHA Operasyon şirketlerine sunulacak bu hizmetin, bu fonlama ile elde edilecek kaynak ile ABD, İngiltere, Avrupa Birliği ve Avustralya havacılık otoriteleri gereksinimlerine göre uyarlanarak 2023 yılı sonuna kadar yurt dışına satışı planlanmaktadır.


MAVİKANATLAR, Temmuz 2020 tarihinde İHA Operasyonları için Emniyetli, Yasal ve Etkin Bilgi ve Teknoloji Çözümleri geliştirmek ve sağlamak misyonuyla 300.000 TL Sermaye ile kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren kurucu ve çalışanların geçmişe dayanan bilgi ve tecrübesiyle tarım, endüstri, sigorta sektörlerinde uçuş operasyonları ve operasyon modelleri geliştirme kapsamında AR-GE projeleri gerçekleştirmiş gerek bu projelerden gerekse yürüttüğü danışmanlık faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerle 1 yıllık süre içerisinde 1.000.000 TL'den fazla Teknopark ve KOSGEB desteği ve 1.500.000 TL'den fazla proje ve danışmanlık geliriyle sermayesine oranla %900 den fazla büyüme göstermiştir.


SeyirDefteri Projesi İnsansız Hava Araçları ve ilişkili kişiler ve işletmeler başta olmak üzere, balonlar, çok hafif hava araçları, planörler, motorlu paraşütler, yamaç paraşütleri gibi hava araçları ve bu araçları kullanan tüm havacılık işletmeleri için de bir UÇUŞ, GÖREV ve ORGANİZASYON Yönetim WEB Portalı Projesidir.


Bu proje ilk olarak, MAVİKANATLAR Teknoloji Mühendislik ve Yazılım Şirketinin farklı sektörler için ve farklı hava araçları ve ekipmanlarla gerçekleştirdiği İHA operasyonlarının ve her türlü operasyon verisinin yönetilmesi ihtiyacından ortaya çıkmıştır.


2021 yılında 26 milyar USD olan ve 2026 yılında 41 milyar USD olması öngörülen İHA sektöründe %80 ile en büyük payı operasyonlar oluşturmaktadır. Operasyon konseptleri ve İHA'ların farklı sektörlerde kullanımı için en fazla ihtiyaç duyulan kaynak ise günümüzün petrolü olarak adlandırılan nitelikli veri ve bilgidir. SeyirDefteri projesi, sektörde faaliyet gösteren tüm tarafları kapsayan müşterileri/kullanıcıları için yasalara uyum gösterimi, emniyetli uçuş ve maliyet etkin operasyonların gereklerini kolay ve hızlı biçimde karşılamalarını sağlayacak alt yapı ve hizmetleri sağlarken aynı zamanda tarım, güvenlik, sigortacılık, enerji, eğitim gibi İHA teknolojilerinin kullanıldığı tüm sektörler için altın değerindeki verileri ve bilgileri ticari değere dönüştürmeyi amaçlayan bir projedir.


Bu kapsamda Dünyada, insansız havacılığın gelişmiş olduğu ülkelerde SeyirDefteri projesinin muadili olan projeler incelenmiş ve yerel havacılık regülasyonlarının gereksinimleri ve askeri insansız hava aracı operasyonları tecrübesi de eklenerek SeyirDefteri ürün ailesi tasarlanmaya başlanmıştır.


İHA ve Havacılık operasyonları havacılığın doğası gereği çok disiplinli, hassas ve pahalı operasyonlardır. Otonom uçuş kabiliyetleri her geçen gün gelişmekle birlikte operasyonların sürekli olarak izlenmesi, denetlenmesi ve hava araçlarının kullanıldığı sektörlerin özgün uygulamaları için operasyonların entegrasyonu ve uyarlanması gerekmektedir. Ayrıca uçuş faaliyetinin öncesinde ve sonrasında da gerek emniyet gerekse yasalar açısından gerçekleştirilmesi gereken planlamalar, analizler, risk değerlendirmeleri, kontroller gibi çok sayıda faaliyet bulunmaktadır. Tüm bu faaliyetlerin kayıtlarının tutulması ise yasal zorunluluk olduğu kadar pilotların ve organizasyonların operasyonlarını iyileştirmeleri için de fırsatlar sunmaktadır.


İHA Sektörünün tüm tarafları ve sektörde yer alan tüm kişi ve kuruluşlar için çözüm ve fayda sağlamayı amaçlayan SeyirDefteri ürün ailesinin Türkiye'de insansız havacılığın gelişimi için kritik bir rolü bulunmaktadır. Öyle ki, SeyirDefteri kullanıcıları, kişisel ve kurumsal uçuş deneyimlerini ve kabiliyetlerini gerçek verilere dayalı olarak kanıtlayabilecekleri için ticari gelirlerini ve bilinirliklerini arttırabileceklerdir. Tasarım, üretim, satış, bakım-onarım yapan firmalar kullanıcılarının kullanım deneyimlerine yönelik gerçek verileri kullanarak müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini hızla ve daha yüksek düzeyde sağlayan ürünler ve hizmetler sağlayabileceklerdir. İHA operasyonu yapan kişiler ve kuruluşlar, hava araçları ve ekipman limitasyonları, yasa ve emniyet kuralları içerisinde uçuş yaptıklarını kanıtlayarak riskleri minimize edecek ve bu yolla havacılıkta oldukça pahalı olan ve yine yasal olarak zorunlu olan sigorta poliçelerinin maliyetlerini SeyirDefteri ile marjinal biçimde düşürebileceklerdir.


Bu bağlamda, SeyirDefteri Projesinin ana çıkış noktası sektördeki tüm paydaşlara en etkin yönetim ve veri analitiği hizmetlerini sağlayarak tüm paydaşlarına maddi kazanç sağlayan bir çözüm ortağı olmaktır.

Projenin Kapsam, Amaç ve Konusu

SEYİRDEFTERİ Projesi İnsansız Hava Aracı işleticisi olan kişi ve kuruluşların, emniyetli, yasal ve etkin biçimde faaliyet göstermesine imkan verecek bir alt yapıyı tüm kullanıcılara ekonomik olarak sağlamayı amaçlayan bir yönetim ve veri analitiği platformudur.


Bu kapsamda Emniyet Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi gibi en üst seviye Yönetim Sistemi seviyesi gereksinimleri karşılamak için Organizasyon Yönetimi, başta pilotlar olmak üzere personel ve yetkinlik yönetimi, ilave olarak görev ve uçuşların yapılması için kullanılan hava araçları ve ekipmanları kapsayan envanter ve bakım yönetimi, uçuş operasyonlarının projelerinin ve müşterilerinin yönetimi ve uçuş verilerinin yönetimi SEYİRDEFTERİ Projesinin kapsamını oluşturur.


İnsansız Hava Araçları ile gerçekleştirilen ticari faaliyetler bir sektör olarak kabul edilirse bu sektör 4 ana faaliyet koluna ayrılabilir. Bu ana faaliyetlerin detayı aşağıda verilmiştir.

 

(1)  İHA Tasarım/Üretim/Satış/Bakım-Onarım Faaliyetleri

(2)  İHA Eğitim ve Yetkilendirme Faaliyetleri

(3)  Birincil İHA Operasyon Hizmetleri

(4) İkincil İHA Operasyon Hizmetleri


(1)  İHA Tasarım/Üretim/Satış Faaliyetleri

•Sistem

•Platform

•Donanım

•Yazılım

(2)  İHA Eğitim ve Yetkilendirme Faaliyetleri

•Teorik Temel Pilot Eğitimi

•Temel Uçuş Eğitimi

• İleri/Tip Uçuş Eğitimleri

•Sektörel Operasyon Eğitimleri

•Diğer Eğitimler

(3)  Birincil İHA Operasyon Hizmetleri

•Tarım Hizmetleri

• Haritacılık Hizmetleri

•Fotoğrafçılık Hizmetleri

•Kargo Hizmetleri

•Güvenlik Hizmetleri

•Muayene Hizmetleri

•Arama Kurtarma Hizmetleri

•Eğlence Hizmetleri

(4) İkincil İHA Operasyon Hizmetleri

•Bakim Onarım Hizmetleri

•Hava Trafik Kontrol Hizmetleri

•Veri Yönetim Hizmetleri

•Operasyon Yönetim Hizmetleri

•Uyum/Uyumluluk Yönetim Hizmetleri

•İs Ve İnsan Yönetim Hizmetleri

•Sigorta Hizmetleri


İnsansız Hava Araçları pek çok alanda mevcut uygulamalara göre avantajlar sunmaktadır. Örneğin ıslak zeminli bir tarım arazisine traktörlerin giremediği, aşırı engebeli arazilerde insan gücüyle tarımsal ilaçlama ve gübreleme yapılamadığı durumlarda kullanılabilmektedir. Acil durumlarda termal kameralarla arama kurtarma faaliyetlerinde çok geniş bir alanı etkin olarak tarayabilmekte veya hastaneler arasında trafiğe takılmadan hızlı bir şekilde ilaç veya organ nakli için kullanılabilmektedir. Dolayısıyla yıllardır askeri amaçlarla kullanılan insansız hava aracı (İHA) teknolojileri, pil teknolojilerinde yaşanan radikal gelişmelerin ardından enerji, güvenlik, arama-kurtarma, tarım, kimya, inşaat, maden, kargo ve sinema gibi sivil alanlarda da kullanılmaya başlanmıştır.

 

Kullanım alanına göre farklı tipteki platformlar, farklı lisanslara sahip pilotlar tarafından, farklı

faydalı yükler ile farklı operasyonel çevrelerde kullanılabilmektedir.

 

Herhangi bir pilotun veya İHA işleticisi organizasyonun tüm bu unsurları emniyetli, yasalara uygun

ve etkin olarak yönetmesi oldukça zordur. Bu zorluk yürütülen operasyonlarla ilgili verilerin

sistematik olarak toplanmasını, değerlendirilmesini ve dolayısıyla ilgili süreçlerin iyileştirilmesini

de neredeyse imkânsız hale getirmektedir.

 

Ulusal ve Uluslar Arası havacılık kurallarının İHA işleticilerine getirdiği yükümlülüklerden bazıları şunlardır.

·        İHA Pilotlarının kapsamlı sağlık muayenelerinden geçmesi, periyodik olarak yapılacak sağlık durumlarını gösterir resmi raporların saklanması ve gerektiğinde otoritelere sunulması,

·        İHA pilotlarının yetki ve yetkinliklerini gösteren sertifikaların saklanması ve gerektiğinde otoritelere sunulması,

·        İHA Pilotlarının veya İHA İşleticilerinin uçuş yapabilmek için Sivil Havacılık Otoritelerinden, yerel mülki amirlerden yapacakları uçuşların içeriğine uygun olarak önceden uçuş izinleri alması, bu izinleri alabilmek için coğrafi koşullardan meteorolojik koşullara, bölgede daha önceden alınmış uçuş izinlerini gösteren havacılık yayınlarından (NOTAM, AIP vb.) her türlü uçuş riski ve emniyet değerlendirmesine kadar yoğun ve farklı disiplinlerde bilgi gerektiren analizler yapması,

·        Uçuşların sigortalı ekipmanla gerçekleştirilmesi, sigorta belge ve kayıtlarının saklanması ve gerektiğinde otoritelere sunulması,

·        Tüm uçuş kayıtlarının telemetri verileri, planlama verileri, gerçekleşme verileri, uçuşlar sırasında gerçekleşen olay, ciddi olay, kaza durumlarını da içerecek şekilde saklanması ve otoritelere sunulması,


Günümüzde herkesin kendince bir çeşit İnsansız Hava Aracı tasarlamaya ve üretmeye çalıştığı bir ortamda ikincil unsurlar ve alt yapı ihtiyacı gözden kaçmaktadır.


Proje sonunda ortaya çıkacak ürün/hizmet ile bu ihtiyaç tüm taraflar için karşılanabilir hale gelecektir.

Ürün/Proje Hakkında Özet Bilgi

SeyirDefteri Projesi ile aşağıdaki bileşenleri içeren, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya ve Avrupa ülkelerinde benzerleri bulunan ve hali hazırda Türkiye’de benzeri bulunmayan bir entegre bir ürün ailesi ortaya çıkacaktır. 


·      Organizasyon Yönetimi

Uçuş Organizasyonlarının organizasyonel kurgusunun, çalışanların rol ve sorumluluklarının ve sahip oldukları imtiyaz ve yetkiler ile bunların kanıtlarını oluşturan belgelerin yönetilmesi.

·      Personel ve Yetkinlik Yönetimi

Başta Pilotlar olmak üzere tüm uçuş mürettebatı ve görev sorumlusu personelin operasyonlar için gerekli ve zorunlu olan yetki ve yetkinliklerinin takibi, ilgili kanıtların ve kayıtların saklanması ve denetimlerde otoritelere sunulması yanı sıra uçuş ve bakım görevlerinde operasyonlar için personel izlenebilirliğinin sağlanması.

·      Filo ve Envanter Yönetimi

Başta hava araçları, bağlı ekipmanlar, SHGM tarafından özellikle takibi yapılan pervaneler gibi kritik bileşenler olmak üzere uçuş ve/veya görev ile ilgili tüm envanterin izlenebilirlik ve bakım planlaması takibi için ve maliyet yönetimi için kaydedilmesi.

·      Müşteri Yönetimi

İHA operasyonları hizmeti alacak müşterilerin idari takibi ve izlenebilirliğin sağlanması.

·      Proje Yönetimi

Birden fazla uçuştan oluşan birden fazla uçuş görevi ve ilişkili bakım görevlerini bir arada yönetmeyi sağlayacak olan ve temel proje yönetim bilgi alanlarını (Kapsam yönetimi, zaman yönetimi, maliyet yönetimi, kalite yönetimi, risk yönetimi vb.) kolaylıkla yönetilmesi ve proje izlenebilirliğinin sağlanması.

·      Uçuş Görev Yönetimi

Meteorolojik şartlardan hava trafik durumuna (NOTAM ve AIP), operasyon bölgesindeki coğrafi kısıtlardan, elektromanyetik etkilere kadar farklı girdilerin değerlendirilmesi gereken bir planlama, sonrasında uçuş/bakım görevlerine özelleştirilebilecek cheklist ve prosedürlerin adım adım doğrulanıp kayıt altına alınmasını içeren uygulama ve doğrulama, son olarak uygulamanın farklı kriterlere göre başarılı olup olmadığını görmek için analiz ve değerlendirme yapılması.

·      Bakım Görev Yönetimi

Bakım görevlerinin planlanması, doğrulanması ve analiz edilmesi.

·      Genel Görev Yönetimi

Genel görevlerin planlanması, doğrulanması ve analiz edilmesi.

·      Uçuş Veri Yönetimi

Uçuş log kayıtlarının uçuş kontrol bilgisayarları, kumandalar üzerinden çekilerek tüm telemetri verileri ve dış çevreye ait verilerin çözümlenmesi ve analiz edilmesi.

·      Form Doküman Yönetimi

Tüm havacılık ve emniyet faaliyetlerinde olduğu gibi İHA operasyonları da Operasyon ve Bakım El Kitapları, Emniyet Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi gibi kuruluşlara özelleştirilmesi gereken detaylı dokümanlar ve kanıt oluşturmak üzere kullanılması gereken çok sayıda formun dijital olarak oluşturulması, gerektiğinde güncellenmesi, saklanması ve raporlanması.

Belge, Ödül ve Hukuki Durum
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Takım
Serhat Gümüş
Serhat Gümüş
Şirket Sahibi ve Genel Müdür
Mehmet Emre Yazıcı
Mehmet Emre Yazıcı
Havacılık Sektör Danışmanı
Ferhat Gümüş
Ferhat Gümüş
Enerji Sektör Danışmanı
Erdi Özata
Erdi Özata
Mühendislik Direktörü
Furkan Emre Yurdakul
Furkan Emre Yurdakul
Proje Mühendisi
Musa Dağdeviren
Musa Dağdeviren
Proje Mühendisi
Takım Üyesi

Serhat Gümüş

Şirket Sahibi ve Genel Müdür

Serhat Gümüş 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği Bölümünden "İnsansız Hava Aracı Tasarımı" konulu bitirme projesini tamamlayarak mezun oldu.1999 yılında İTÜ İşletme Fakültesinde MBA Programını tamamladı. 2001 yılında ise İTÜ FBE Savunma Teknolojileri Programında "Taktik Balistik Füze Savunma Sistemi" konulu tezini tamamlayarak Yüksek Lisans Derecesini aldı.


2005-2020 yılları arasında Savunma ve Havacılık sektöründe STM, HAVELSAN TR, OTOKAR, TUSAŞ (TAI) şirketlerinde mühendislik, orta ve üst düzey yöneticilik görevlerini yerine getirdi ve son olarak ASELSAN Entegre Lojistik Destek Direktörlüğü görevinden ayrılarak MAVİKANATLAR Teknoloji, Mühendislik ve Yazılım Şirketini kurdu.


Halen İnsansız Hava Araçları operasyonlarının emniyetli, yasal ve etkin olarak yapılması misyonu ile bilgi ve teknoloji üretmeyi amaçlayan MAVİKANATLAR şirketinin Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Takım Üyesi

Mehmet Emre Yazıcı

Havacılık Sektör Danışmanı

1962 yılında İzmir'de dünyaya gelen Emre Yazıcı, 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Havacılık Mühendisliği Bölümünden lisans derecesini almıştır. 1988 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.(TAI)'de iş hayatına başlayan Emre Yazıcı, bu kurumda Önlem Alma Mühendisi, Proje Kontrol Ofisi (PKO) Baş Mühendisi, PKO Şefi, Teknik Hizmetler Müdürü ve Helikopter Grup Başkanı pozisyonlarında görev yapmıştır. 2005 – 2008 yılları arasında Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş. (STM)’de, 2008 – 2009 yılları arasında ise GAMA Qatar W.L.L.’de yönetici pozisyonlarında çalışmıştır.


2016 yılı sonuna kadar, MSI Dergisi için yazılar yazan Emre YAZICI, bu dönemde kapsamlı sektör analizleri yapmış ve teknik makaleler kaleme almıştır. Halen MAVİKANATLAR için İHA Tasarım ve Operasyon Konseptleri konularında bağımsız danışmanlık yapmaktadır. 

Takım Üyesi

Ferhat Gümüş

Enerji Sektör Danışmanı

Ferhat Gümüş 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2005-2008 yılları arasında Türk Petrolleri şirketinde Petrol Mühendisi olarak çalıştıktan sonra kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti.


2008 yılından beri enerji sektöründe küresel ölçekte faaliyet gösteren Impact Drilling Solutions, Weatherford firmalarında mühendislik, orta ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.


Kendisine ait iki adet patenti ve sektöründe çok sayıda yayını olan Ferhat Gümüş, halen küresel bir danışmanlık şirketi olan Blade Energy Partners şirketinde Proje Müdürü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca MAVİKANATLAR için İHA'ların enerji sektöründe kullanımı ve iş geliştirme konularında bağımsız danışmanlık yapmaktadır.

Takım Üyesi

Erdi Özata

Mühendislik Direktörü

Erdi Özata 2013 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden “Elektrikli Otomobil Tasarımı” konulu bitirme projesini tamamlayarak mezun oldu.

 

2014-2019 yılları arasında TUSAŞ şirketinde “Mühendislik Süreç Teminatı”, “Bağımsız İzleme”, “Tasarım Kalite Yönetimi” ve “Sistem Mühendisliği” bölümlerinde görev aldı.

 

Halen, Türkiye'de İnsansız Hava Araçları operasyonlarının emniyetli, yasal ve etkin olarak yapılması misyonu ile bilgi ve teknoloji üretmeyi amaçlayan MAVİKANATLAR Teknoloji, Mühendislik ve Yazılım şirketinde Mühendislik Direktörlüğü görevini yürütmektedir.

Takım Üyesi

Furkan Emre Yurdakul

Proje Mühendisi

Furkan Emre YURDAKUL 2020 yılında Ankara Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden "Plaka Tanıma Sistemi" konulu bitirme projesini tamamlayarak mezun oldu. 2021 yılında Hacettepe Üniversitesi Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği Yüksek Lisans programına başladı ve halen bu eğitimine devam etmektedir.

 

2019 yılında ASELSAN Entegre Lojistik Destek Direktörlüğü bünyesinde zorunlu stajını tamamladı. Ekim 2020 tarihinden itibaren MAVİKANATLAR Teknoloji Mühendislik ve Yazılım Şirketinde Proje Mühendisi olarak görev almaktadır.

Takım Üyesi

Musa Dağdeviren

Proje Mühendisi

Musa Dağdeviren 2017 yılında Gaziantep Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümünden "Uzaktan Kontrollü Tarım İlaçlama" konulu bitirme projesini tamamlayarak mezun oldu.


2017-2021 yılları arasında Medikal ve Sağlık alanında İNVAMED Sağlık İlaç, Whilone Yazılım, Solitera firmalarında Ar_Ge Elektronik tasarım mühendisi olarak görev yaptı. 


Halen, Türkiye'de İnsansız Hava Araçları operasyonlarının emniyetli, yasal ve etkin olarak yapılması misyonu ile bilgi ve teknoloji üretmeyi amaçlayan MAVİKANATLAR şirketinde Proje Mühendisi olarak çalışmaktadır.

Ürün ve Üretim
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Pazar/Rekabet/Hedef Kitle
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Analizler(SWOT) ve İş Planı
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Finansal Tablolar
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Görseller ve Videolar
Yatırımcılar
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Güncellemeler
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Soru ve Cevaplar
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Kampanya Bilgi Formu
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Pay Satış Ekranı
Hedeflenen Fonlama
₺ 4.500.000
Ek Fonlama
₺ 900.000
Fonlama Sınırı
Yok
Yatırımcı Sayısı
1.410
Alınan Toplam Yatırım
₺ 5.278.692
Pay Arz Oranı
% 15
Ortalama Yatırım
₺ 3.743
En Yüksek Yatırım
₺ 1.500.000
Nitelikli Yatırımcı
71
Nitelikli Yatırım Oranı
% 56,05
Fonlama Başlangıç
07.02.2022
Fonlama Bitiş
08.04.2022
Kampanya Hakkında
Belge, Ödül ve Hukuki Durum
Takım
Ürün ve Üretim
Pazar/Rekabet/Hedef Kitle
Analizler(SWOT) ve İş Planı
Finansal Tablolar
Görseller ve Videolar
Yatırımcılar
Güncellemeler
Soru ve Cevaplar
Kampanya Bilgi Formu
Pay Satış Ekranı