ACTV BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Bitki Biyoteknolojisi ile Kozmetik ve İlaç Etken Madde Seri Üretimi

PROLICELL HÜCRE FABRİKASI bir Teknoloji ve Üretim Projesidir

Biyoteknoloji, Biyomedikal , Kozmetik ve Sağlık, Tıbbi Malzeme Kategorilerinde yer almakta ve İş Modeli B2B’dir

123%

 • Hedeflenen Fonlama
 • Alınan Yatırım
 • ₺ 20.000.000
 • ₺ 24.607.363

3468 Yatırımcı Pay Aldı.

506 Nitelikli Yatırımcı Yatırım Yaptı.

ACTV BİYOTEKNOLOJİ LABORATUVAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 
Kampanya Hakkında
Kampanya Durumu: Başarılı
Kampanya Kodu: 5U7ZHF
Kampanya Kapanış Tarihi: 23.07.2023
Lokasyon: İstanbul (Avrupa)
Girişimin Aşaması: Ticarileşmeye Hazır Ürün

Girişim Şirketi Hakkında

Fade Gıda iştiraki Hade Biyoteknoloji 1.000.000 TL, Hakan Yıldız 1.000.000 TL, Polisar Dış Ticaret 500.000 TL, Mehmet Balaban 500.000 TL, fonTAR GSYF 400.000 TL, fonbulucu Gelecek GSYF 200.000 TL, Milkotek Ltd. 100.000 TL, Susu Yatırım 100.000 TL ve bazı melek yatırımcılar olmak üzere toplamda 4.000.000 TL yatırım yapacaklardır.

Bedelsiz Pay Hediye Kampanyası

Yatırım turumuzun başlama tarihi olan 24 Mayıs Çarşamba saat 10:00 itibari ile 20 iş günü içerisinde EFT veya Kredi Kartı ile yapılan yatırımlarda yatırımcılara %20 fazladan pay verilecektir. Bu kampanya 20 iş günü ile sınırlı olup, 20 Haziran Salı akşamı 23:59'da sona erecektir. Ek paylar MKK nezdinde yapılacak pay dağıtımı esnasında yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır. Dağıtılacak bedelsiz paylar ortaklar Dr. Yakup Bakır, Hacı Ali Demir, Ramazan Aydın ve Mehmet Arif Dur'un hisselerinden oransal olarak dağıtılacaktır.

Önemli Bilgilendirme

Şirketin bilançosunda sermaye yedekleri ve özel fonlar kaleminde bulunan toplam 4.717.521,5 TL, yatırım turu sonunda toplanan fon ile birlikte 25.250.000 TL'lik mevcut sermayeye ilave edilecektir.


ACTV Biyoteknoloji; biyoteknolojik yöntemler kullanarak farklı biyolojik aktivitelere sahip etken maddeler geliştiren bir kuruluştur. Bugüne kadar bitki hücre kültürü teknolojisini kullanarak farklı bitki türlerinden yaşlanma karşıtı, cilt beyazlatıcı, selülit karşıtı ve yara iyileştirici aktivitelere sahip aktif hammaddeler geliştirmiştir. Bitki biyoteknolojisi yöntemlerini kullanarak kozmetik aktif hammadde geliştiren yurt içindeki tek firmadır. Firmamız, kozmetik sektörü ile birlikte ilaç sektörüne yönelik de farklı aktivitelere sahip hammaddeler kazandırmayı planlamaktadır.

ACTV Biyoteknoloji Nasıl Ortaya Çıktı?

ACTV Biyoteknoloji (Bitki Kök Hücre Teknoloji, RNA ve Crispr-Cas-9) yöntemler kullanarak kozmetik ve ilaç etken maddeleri üretmek amacı ile kurulmuştur.

 

Şirketimizin gelişim sürecinde kilometre taşı olarak, BASF firması ile 2016 yılında ACTV Biyoteknoloji liderliğinde Avrupa Birliği projesini onaylatması ve 2018 yılında başarıyla tamamlaması gösterilebilir. “Ayva Kök Hücre (Stem Cell) Kaynaklı Yeni Dermokozmetik Ürün Geliştirilmesi” başlıklı Euroka projesi çerçevesinde 1.1 milyon euro destek almıştır. Avrupa Birliği projesine ilave olarak şimdiye kadar toplamda TÜBİTAK ve Euroka’dan, 9 adet araştırma projesi almaya hak kazanmış ve bu destekler ile 24 adet kozmetik 5 adet ilaç etken maddesi konusunda araştırmalar yapılmıştır. Bu projelerden iki tanesi TÜBİTAK destekli olarak devam etmektedir.


Günümüzde tüm teknoloji düzeyleri tamamlanmış ileri biyoteknolojik yöntemlerden miRNA, mRNA, small RNA ve CrisPR-Cas-9 kullanılarak 9 adet kozmetik etken madde, tüm güvenlik ve etkinlik testleri (bu testler 17025 kapsamında akredite laboratuvarımızda yapılmaktadır) tamamlanarak piyasaya çıkmaya hazır hale gelmiştir.

 

Bu ürünler;

 • ProliCell Malva,
 • ProliCell AvocStem,
 • ProliCell Rose,
 • ProliCell GoldStem,
 • ProliCell Centella,
 • ProliCell Prunella,
 • ProliCell Qunce,
 • ProliCell Isostem,
 • ProliCell System

olarak sıralanabilir.

 

Hedef kitlemiz kozmetik ürün üreten Loreal gibi global ölçekli firmalardır. İş geliştirme stratejileri kapsamında bu firmalara ülkeler bazında verilecek distribütörlükler aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda piyasadaki distribütörlük görüşmeleri aktif bir şekilde devam etmektedir.


Bunun yanında Ar-Ge çalışmaları devam eden 16 adet kozmetik ve 5 adet ilaç etken madde çalışmaları devam etmektedir.

 

ACTV Biyoteknoloji, Nisan ayında ilk katıldığı uluslararası kozmetik hammadde fuarı olan “In-Cosmetics-Barcelona” fuarında “Rising Star” kategorisinde ProliCell GoldStem ürünü ile ilk on finalist arasına seçilmiştir. Dokuz metrekarelik fuar katılım alanı ile yüzlerce firma arasında geliştirdiğimiz teknoloji ile en fazla ilgi gören firma olma gururunu yaşamış bulunmaktayız.


Ayrıca yüzden fazla firma ile doğrudan görüşmeler yapılmış fuar sonrasında ABD, Çin, Polonya, Tayvan, Tayland, Fransa, Rusya, İsrail, İspanya, Almanya, G. Kore, Kanada, Iran, Kolombiya gibi ülkeler için distribütör adayları belirlenmiştir.

Kozmetik ve İlaç Şirketleri Neden Aktif Hammadde Kullanır?

Kozmetik ve ilaç sektörlerinde üründen istenilen etkiyi sağlayan bazı molekül düzeyinde aktif bileşenler bulunmaktadır. Bu alanda üretim yapan firmalar bahsi geçen aktif maddeleri kendi formülasyonlarında kullanmak üzere dışarıdan satın alırlar. Bu bileşenler kimyasal konvansiyonel yöntemlerle veya biyoteknolojik yöntemlerle üretilebilmektedir. Kozmetik ve ilaç sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar aşağıdaki nedenlere bağlı olarak aktif madde kullanmak zorundadır.

 • Standart kalitede aktif hammadde temin zorluğu (tedarik sürecinde hammadde kalite dalgalanmaları sorun teşkil etmektedir)
 • Etkinlik oranının yüksek ürün bulmanın zor olması,
 • Kimyasal proseslerden ve dolayısı ile kimyasal kalıntılardan, safsızlıklardan uzak hammaddelere erişim imkanının kısıtlı olması (alerjik reaksiyonlar, yan etkiler vb. sebeplerden uzaklaşmak için)
 • Bazı aktif bileşenlerin endüstriyel ölçekte üretilmesinde biyoteknolojik yöntemler dışında başka bir alternatif bulunmaması
 • ABD ve AB ulus ötesi şirketlerin sürdürülebilirlik vb. konularda milyar dolar seviyesinde cezalara maruz kalması.

ACTV Biyoteknolojiye Neden Yatırım Yapmalısınız?

 • Şirketimiz SmalRNA teknolojisini bitki kök hücreleri ile birlikte ilaç ve kozmetik aktif bileşen üretiminde kullanan dünyada tek firmadır.
 • Kozmetik ve sağlık sektörü sürekli büyüme eğilimi göstermektedir. Kozmetik sektörünün dünya pazarındaki yeri 2027 yılında 1 trilyon ABD dolarını bulması beklenmektedir. Ayrıca kozmetik etken madde pazarı da 2027 yılında 5 Milyar ABD dolarını bulması beklenmektedir.

Şirketimizin gelişim ve büyüme stratejisi 4 adımlı bir plan doğrultusunda ilerlemektedir.

 1. Temel üretim teknolojisi ve ürünlerin geliştirilmesi için salt Ar-Ge Süreci: Bu süreç 2013 yılından beri devam etmekle birlikte 2023 yılı itibariyle gerek geliştirilen ürünler gerek sahip olunan fikri mülkiyet hakları ile tamamlanmıştır. Bu sürecin çıktısı olarak akredite bir laboratuvar kurulmuştur, üretim teknolojisi geliştirilmiştir, satışa hazır ürünler çıkmıştır.
 2. Endüstriyel Ölçekli Üretim Altyapısı Kurulması, Tanıtım ve Pazarlama Çalışmaları: Bu süreç 2022 yılından itibaren sürdürülmektedir. Üretim altyapısı için fiziki alanlar, pilot ölçekli üretim altyapısı ve üretim prosedürleri oluşturulmuştur. Yurt dışı ve yurt içi satış faaliyetleri başlatılmıştır. Kitle Fonlama sürecinden sağlanacak kaynak ile endüstriyel ölçekli üretim için makine ekipman alınacak, satış pazarlama faaliyetleri arttırılarak devam ettirilecektir. İçinde bulunduğumuz bu aşamada BASF, SYMRİSE, RAVEGO, VYTRUS, CRODA şirketleri işbirliği/uzun vadeli ürün tedarik kontratları/şirket satın alma (EXIT) talepleri için görüşmeler talep etmektedir. Ancak şirketimizin değerleme sürecinin tam olgunlaşmaması sebebi ile bu tip satın alma opsiyonları üçüncü aşamada değerlendirilecektir.
 3. Kapasite Artırımı ve Ürün Çeşitlendirme Çalışmaları: Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda bioreaktör kapasiteleri başta olmak üzere üretim süreci için kritik bazı ekipmanlar alınması gerekeceği düşünülmektedir. Bu çerçevede gerekli kaynağın ürün satışından ve ikinci bir kite fonlama kampanyası ile sağlanması hedeflenmektedir. Bu süreçte distribütörlük anlaşmaları ve gerçekleşen satışlar ile şirket değerlemesinin katlanarak artacağı düşünülmektedir. Bu aşama içerisinde kozmetik ve ilaç sektöründeki global firmaların ACTV Biyoteknolojiyi satın alma (EXIT) talepleri değerlendirilecektir.
 4. Halka Arz ve Tam Kurumsal Yapı Oluşturma: Şirketimizin temel hedefi 5 yıl içerisinde tam kurumsal bir yapı oluşturulması ile BORSAYA KOTE olmaktır. Faaliyet gösterdiğimiz alan yüksek katma değerli ve yüksek ciro oluşturmaya açık bir alandır. Mevcut şirket yapımız aile şirketi yapılanması şeklinde değil, bilgi ve sermayenin birlikte hareket ettiği çoklu ortaklık şeklindedir. Bu çerçevede kurumsal yapının sürdürülebilir hüviyette olması için tam kurumsal yapının oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Şirketimiz büyüme sürecinde yüksek yatırım maliyetleri ile karşılaşmayacağı için düzenli gelir oluşturacak modeldedir. Bu gelirin belirli bir kısmının Ar-Ge faaliyetleri için ayrılması, geri kalan kısmının ise temettü olarak ortaklara dağıtılması hedeflenmektedir.

NOT: Şirket ortaklarından Hacı Ali Demir (Fade Gıda Yatırım Sanayi Tic. A.Ş. - FADE) başta olmak üzere ekibin hali hazırda borsada işlem gören farklı firmaların halka arzında doğrudan tecrübesinin olması bu hedefimize ulaşmak için önemli bir katkı sağlamaktadır.

Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Hedefler:

 • Biyoteknoloji yatırmalarının Ar-Ge aşaması ve ilk yatırım aşaması maliyetli olmakla birlikte üretim kapasitesi artıkça kar marjları 1/100 katına kadar çıkabilmektedir. Yani üretim maliyeti ile satış fiyatları arasında bir korelasyon bulunmamaktadır.
 • Kısa vadeli hedefimiz olan kozmetik aktifleri üretim ve satış süreci devam etmektedir. Orta vadeli hedefimiz ilaç etken maddelerini ve uzun vadede teropatik proteinleri de sektöre kazandırarak UNICORN seviyesine ulaşmaktır.
 • Uzun vadede şirketin EXIT potansiyeli de dikkate alınarak, şirketin ve yatırımcıların çıkarları doğrultusunda yönetim kurulu ve genel kurulda alınacak kararlar doğrultusunda borsaya kote olmak hedeflenmektedir.

Girişim Şirketi Tarihçesi

ACTV Üretim Teknolojisi:

ACTV Biyoteknoloji bünyesinde bitki dokularına totipotent özellikler kazandırılır ve bitki dokularından “Kök Hücreler” elde edilir. Kök hücreler farklılaşmamış hücrelerdir ve bir çok manipülasyona açıktır. ACTV Biyoteknoloji biyoreaktörler aracılığıyla kök hücrelerden %80 PCV değerlerinin elde edildiği teknolojiyi geliştirilmiştir. Aynı zamanda genetik manipülasyonlar (miRNA, CrisprCAS-9) ile "Bitki Kök Hücreleri"nin GDO olmasına izin vermeden istenilen moleküllerin sentezini sağlayacak teknolojiyi de geliştirmiştir. Bunlara ilave olarak smallRNA’ların bitki kök hücreleri ile sekronize bir şekilde kullanılmasına yönelik teknikler geliştirmiştir. Bu kapsamda dermokozmetik ve ilaç endüstrileri için ihtiyaç duyulan maddelerin üretilmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda firma bünyesinde Kenevir ve Safran gibi tıbbi bitkilerin ekstraktlarının ekstraksiyonu ve saflaştırılması konusunda da Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.

 • 2009 - Türkiye tarım sektörü, yıllarca klon anaç ihtiyacını yurt dışından ihraç etmiştir. Ülkemizdeki bu eksikliği fark eden, Dr. Yakup BAKIR melek yatırımcılardan aldığı 56.000 TL destek ile doktora çalışmalarına paralel olarak klon anaç üretimi alanında Ar-Ge çalışmaları yapmıştır. Başarılı olan Ar-Ge çalışmaları sonucunda, küçük bir hisse karşılığında Esen PAMUKÇU adlı yatırımcı ile bir ortaklık kurarak, Biotek Biyoteknoloji firması kurulmuştur. Günümüzde 6 milyon klon anaç üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük anaç üreten tesisi haline gelmiştir.
 • 2013 - ACTV serüvenimiz ülkemiz adına elzem biyoteknoloji konularından olan kozmetik ve ilaç etken maddelerinin biyoteknolojik yöntemleri ile üretim araştırmaları için Ar-Ge laboratuvarının Biotek Biyoteknoloji firması bünyesine özelikle TÜBİTAK’tan aldığı destekler ile kurulması ile başlamıştır.
 • 2013 yılında BİOTEK Biyoteknoloji bünyesinde başlayan biyoteknolojik yöntemlerle kozmetik aktif madde üretme süreci başarılı olunca, 2015 yılında İstanbul'da ACTV Biyoteknoloji olarak farklı bir şirket kurulmuştur.
 • BASF Beauty Care Solutions France Sas (BASF Bs C) (71 Milyar Euro cirosu ile dünyanın 84. büyük firmasıdır). BASF'ın yaptığımız çalışmaları yakın takibi ve iş birliği yapmak istemleri sonucunda birlikte bir Avrupa Birliği projesi hazırlama kararı alınmıştır. BASF Bc.S. ile yapılacak olan proje ve kozmetik ve ilaç aktif maddeleri üretmek amacı ile ACTV Biyoteknoloji 2015 yılında kurulmuştur.
 • 2022 Kasım ayında küçük hisse satışları ile taşınma ve prototip üretim tesisi kurmak amacı ile Hacı Ali DEMİR, Mehmet Arif DUR ve Ramazan AYDIN ACTV Biyoteknolojiye yatırım yaparak şirkete ortak olmuştur.

Ürün/Proje Hakkında Özet Bilgi

ACTV bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları neticesinde seri üretime hazır hale getirilmiş, kurumsal hafızasına aktarılmış çalışmalar alttaki gibidir.

 

ProliCell Nedir?

Bitki hücrelerine totipotent (Farklı hücre tiplerine dönüşme kabiliyetinde hücre) özelik kazandırılması ile hücrelerin molekül ve small RNA ve DNA moleküllerinin üretmek üzere yeniden programlanması olarak tanımlanabilir. ProliCell ACTV tarafından geliştirilen ve tescilli bir yöntemdir.

 

Şimdiye kadar yapılan çalışmaların neticesi olarak satışa hazır hale getirilen 9 farklı ürün bulunmaktadır.

 1. ProliCell Quince: Ayva (Cydonia oblonga) kök (Stem Cell) hücrelerinden elde edilir.
 2. ProliCel Rose: Isparta gülü (Rosa damascena) kök hücrelerinden elde edilir.
 3. ProliCel IsoStem: Soya (Glycine max) kök hücrelerinden elde edilir.
 4. ProliCel Centella: Gotu kola (Centella asiatica) kök hücrelerinden elde edilir.
 5. ProliCel AvocStem: Avokado (Persea americana) kök hücrelerinden elde edilir.
 6. ProliCel SymStem: Karakafes otu (Symphytum officinale) kök hücrelerinden elde edilir.
 7. ProliCel Malva: Ebegümeci (Malva sylvestris) kök hücrelerinden elde edilir.
 8. ProliCel Prunella: Yara otu (Prunella vulgaris) kök hücrelerinden elde edilir.
 9. ProliCel GoldStem: Ölmez çiçek (Helichrysum arenarium) kök hücrelerinden elde edilir.

Biyoteknoloji şirketlerinin faaliyet gösterdiği alanın gereği olarak “Üretim ve Satış” süreçleri “Ar-Ge ve Ür-Ge” süreçleri birlikte yürütülmektedir.


Ar-Ge süreci devam eden çalışmalar “AR-GE Faaliyetleri Hakkında Özet Bilgi” başlığı altında detaylı olarak sunulmuştur.


Kozmetik sektöründe kullanılan Aktif Bileşenler, Bitki Biyoteknolojisi, miRNA Teknolojisi, CRISPR-Cas9 Teknolojisi gibi terimlerin detay açıklaması için ekteki dokümanı inceleyebilirsiniz (bkz. Ek1)

Belge, Ödül ve Hukuki Durum
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Takım
Yakup Bakır
Yakup Bakır
Lider Girişimci & Yönetim Kurulu Başkanı & Kurucu Ortak
Yıldız Bodurlar
Yıldız Bodurlar
Genel Müdür
Ayşenur Çallı
Ayşenur Çallı
Üretim Müdürü & Kıdemli Ar-Ge Uzmanı
Hediye Öztop
Hediye Öztop
Kıdemli Ar-Ge Uzmanı
Begüm Erkök
Begüm Erkök
Kıdemli Ar-Ge Uzmanı
Ömer Miraç Apaydın
Ömer Miraç Apaydın
Ar-Ge Uzman Yardımcısı
İlayda Savaşcı
İlayda Savaşcı
Ar-Ge Uzman Yardımcısı
Özlem Sönmez
Özlem Sönmez
Kalite Yönetim Temsilcisi
Tarık Demirtutan
Tarık Demirtutan
Ar-Ge Uzman Yardımcısı
Ender Özçelik
Ender Özçelik
Kalite kontrol ve Analiz Laboratuvar Müdürü
Belma Önal
Belma Önal
Kalite Güvence Müdürü
Elif Onay
Elif Onay
Tıbbi Laboratuvar Teknikeri
Meltem Doğan
Meltem Doğan
Tıbbi Laboratuvar Teknikeri
Furkan Şahin
Furkan Şahin
Laboratuvar Teknikeri
Ozan Aşıcı
Ozan Aşıcı
Satış Müdürü
Nuran Ayla Aynacı
Nuran Ayla Aynacı
Muhasebe ve Finans Müdürü
Hacı Ali Demir
Hacı Ali Demir
Şirket Ortağı / Yatırımcı
Mehmet Arif Dur
Mehmet Arif Dur
Şirket Ortağı / Yatırımcı
Takım Üyesi

Yakup Bakır

Lider Girişimci & Yönetim Kurulu Başkanı & Kurucu Ortak

08.09.1977 Adıyaman doğumlu. Üniversite hayatına Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde 1996 yılında başladı ve 2000 Yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrası Marmara Üniversitesi Biyoloji alanında Yüksek lisans tamamladı. Marmara Üniversitesi Biyoloji bölümünde doktora çalışmaları sırasında Milli Eğitimde Biyoloji öğretmeni olarak çalıştı. Doktora çalışmalarının bir kısmını TÜBİTAK-MAM da yaptı. 2011 yılında ilk şirketi olan Biotek Biyoteknoloji’yi Kırklareli/Lüleburgaz da kurmuştur. 2011 yılında ilk şirketi olan Biotek Biyoteknoloji’yi Kırklareli/Lüleburgaz da kurmuştur. İş hayatının yanında Doçentlik başvurusu için gerekli şartları sağlamak amacı ile İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji dersleri de vermiş, gerekli yayın çalışmalarında tamamlamıştır. Halen ACTV Biyoteknoloji Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

Takım Üyesi

Yıldız Bodurlar

Genel Müdür

14 Kasım 1987 Karabük doğumlu. Uludağ Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden 2009 yılında mezun oldu. Yüksek lisans öğrenimimi Anadolu Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde 2012 yılında tamamladı. Ardından Lüleburgaz’da klonal meyve anacı üretimi alanında faaliyet gösteren Biotek Biyoteknoloji firmasında Ar-Ge Uzmanı olarak işe başladı. Firmada çalıştığı süre boyunca ACTV Biyoteknoloji’inin kurulmasına zemin hazırlayan Ar-Ge alt yapısının kurulması, Ar-Ge metodlarının oluşturulması ve bitki biyoteknoloji yöntemleri ile ilk aktif maddelerin geliştirilmesinde görev aldı. ACTV’de işe başladığı dönemde İstanbul Üniversitesi Biyoloji bölümünde doktoraya başladı. ACTV kurulduğu tarihten bu zamana kadar, kozmetik hammadde geliştirme ile ilgili biri Fransa ortaklı Eureka 1509 olmak üzere 6 farklı TÜBİTAK projesinde proje yürütücü olarak görev yaptı. ACTV’nin ürün pörtfoyünde bulunan aktif maddelerin geliştirilme süreçlerinin yönetimini gerçekleştirdi. 2022 yılında Genel müdür olarak atanmıştır.

Takım Üyesi

Ayşenur Çallı

Üretim Müdürü & Kıdemli Ar-Ge Uzmanı

20.02.1995’te Ordu/Ünye’de doğdu. 2013 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde lisans eğitimime başladı. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Laboratuvarında, İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Laboratuvarında, İ.Ü. Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsünde, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsünde ve Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genetik Tanı Merkezinde staj yaparak farklı çalışma alanlarında tecrübeler edindi. 2017 yılında ’’Pichia pastoris'te Zeytin Beta Glukozidaz Geninin Ekstrasellüler Ekspresyonu'’ adlı tez çalışmasını yaparak 3.49/4 diploma notu ile üniversiteden mezun oldu. ACTV Biyoteknoloji firmasında sırasıyla Ar-Ge Uzman Yardımcısı, Üretim Geliştirme Sorumlusu ve Ar-Ge Uzmanı pozisyonlarında görev almıştır. 2021 yılından itibaren Üretim Müdürü ve Kıdemli Ar-Ge Uzmanı olarak rol almaktadır.

Takım Üyesi

Hediye Öztop

Kıdemli Ar-Ge Uzmanı

1993 yılında Adana’da doğdu. 2017 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik bölümünden mezun oldu. Deva İlaç’ta penisilin üretim bölümünde ve İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü proteomik ve memeli hücre kültürü laboratuvarlarında stajımı tamamladı. 2018 yılında ACTV Biyoteknoloji firmasında Üretim Uzman Yardımcısı olarak başladığı görevini Ar-Ge Uzman Yardımcısı olarak devam ettirdi. Aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. Halen ACTV Biyoteknoloji firmasında çalışmakta olup Bitki Hücre Kültürü Ar-Ge Sorumlusu ve Kıdemli Ar-Ge Uzmanı olarak görev almaktadır. Çalışma alanları; bitki hücre kültürü ve kimyasal analizler olmakla birlikte kozmetik ve biyoteknoloji üzerine araştırma ve geliştirme konularını kapsamaktadır.

Takım Üyesi

Begüm Erkök

Kıdemli Ar-Ge Uzmanı

20 Mayıs 1994’te İstanbul’da doğdu. 2016 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden mezun oldu. 2018 yılında başladığı İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik yüksek lisans bölümünden 2021 yılında mezun oldu. Temmuz 2017 yılında ACTV Biyoteknoloji firmasında Ar-Ge uzman yardımcısı olarak başladığı görevini 2021 yılından 2023 yılına kadar Ar-ge Uzmanı ve Memeli hücre kültürü laboratuvarı sorumlusu olarak devam ettirdi. 2023 yılından beri ise Kıdemli Ar-Ge Uzmanı ve Memeli Hücre Kültürü sorumlusu olarak görevini sürdürmektedir.

Takım Üyesi

Ömer Miraç Apaydın

Ar-Ge Uzman Yardımcısı

Ankara Üniversitesi kimya mühendisliği bölümünü mezunu. 2016 ve 2017 yazında Novartis’in Kurtköy’deki fabrikasında staj yaptı. Ardından East Anglia Üniversitesi’nde Natural Product Drug Discovery (ilaç Ar-Ge’si) üzerine yüksek lisans yaptı. 2022’de Hamata İlaç’ta mühendis olarak çalıştı. Kastamonu’ndaki Matriks Kimya’da Ar-Ge ekip lideri olarak çalıştı ve sarımsak yağı üretebilecek bir fabrika için fizibilite çalışmaları yaptı. Gökçek Şifa’da bitkisel ekstraktların üretiminden sorumlu üretim müdürü olarak çalıştı. Bu dönemde özel olarak, süperkritik CO2 ekstraksiyonuyla ilgilenmiştir. Şubat 2023’te İTÜ kimya bölümünde doktoraya başladı. ACTV Biyoteknoloji’de Ar-Ge uzman yardımcısı olarak çalışmaktadır. Burada, kimyasal analizlerle alakalı Ar-Ge çalışmalarıyla ilgilenmektedir.

Takım Üyesi

İlayda Savaşcı

Ar-Ge Uzman Yardımcısı

2015 yılında Ankara üniversitesi, Biyoloji bölümünde yüksek eğitimine başladı. 2017 yılında yatay geçiş ile Marmara Üniversitesi Biyoloji bölümüne geçiş yaptı. Eğitimi süresince, Genetiks genetik hastalıklar değerlendirme merkezi ve DNA laboratuvarları genetik hastalıklar değerlendirme merkezinde uzun süreli stajlar yaptı. 2019 yılı Ekim ayında Marmara üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan 1 ay sonra Meditera, İstanbul Üniversitesi tıp fakültesi hastanesinde (Çapa) anti-neoplastik ilaç alanında Biyolog olarak 1 ay çalıştıktan sonra staj yapmış olduğu DNA laboratuvarlarından iş teklifi aldı. 2019 yılı Aralık ayında DNA laboratuvarları, Moleküler Genetik Departmanında biyolog olarak çalışmaya başladı. ACTV Biyoteknoloji şirketinde Ar-ge uzman yardımcısı olarak işe başladı ve halen devam etmektedir. Bitki hücre kültürü konusunda araştırma ve geliştirme çalışmalarında bulunmaktadır.

Takım Üyesi

Özlem Sönmez

Kalite Yönetim Temsilcisi

Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümden 2015-2019 yılları arasında gerçekleştirdi. Lisans eğitimin sırasında MCF-7 meme kanseri hücrelerinde kemoterapi tedavilerinde sıklıkla kullanılan Cisplatin ve Paclitaksel (Taxol) ilaçlarının etkisi ilaca karşı geliştirilen direnç mekanizmasında üzerine çalışmalarda bulundu. İlerleyen projelerde kanser hücrelerinde, hedeflenen mekanizma ile ilgili dizileri içeren siRNA, miRNA, shRNA transfekte ederek, oluşan yanıtların proteomik ve genomik aktivitelerinin ilaç ile birlikte kombine tedavi uygulanmasının araştırması ve geliştirilmesi kapsamında projelerde rol aldı. 2018-2019 proje çağrılarında TÜBİTAK 2209-A projesi kapsamında Paklitaksele dirençli MCF-7 meme kanseri hücrelerinde PI3K/Akt ve EMT sinyal yolu aracılı olarak direnç mekanizmasının moleküler düzeyde incelenmesi projesini gerçekleştirdi. ACTV Biyoteknoloji Laboratuvar A.Ş. bünyesinde Kalite Yönetim Temsilcisi olarak görev almaktadır.

Takım Üyesi

Tarık Demirtutan

Ar-Ge Uzman Yardımcısı

1997 yılında İstanbul’da doğdu, ilköğretim ve lise eğitimimi burada tamamladı. Daha sonra 2015 yılında Bursa’ya yerleşerek başladığı Uludağ Üniversitesi Biyoloji Bölümünü 2019 yılında birincilikle bitirdi. 2020 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Fen Enstitüsü Hidrobiyoloji Yüksek Lisans programını 2023 yılı Şubat ayında tamamladı. 2023 yılı Nisan ayından beri ACTV Biyoteknoloji şirketinde Ar-Ge Uzman Yardımcısı pozisyonunda memeli hücre kültürü, in vitro testler ve mikroalg kültürü konuları üzerine çalışmaktadır.

Takım Üyesi

Ender Özçelik

Kalite kontrol ve Analiz Laboratuvar Müdürü

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünü tamamladı. Öğrenimi aşamasında mikrobiyoloji laboratuvarı ve kan merkezi bölümlerinde staj yaptı. 2013 yılında mezun olduktan 2 ay sonra sağlık sektöründe biyolog olarak işe başladı. İ.Ü. Sağlık Bilimleri Ens. Tıbbi Mikrobiyoloji alanında yüksek lisans mezunu oldu. ACTV Biyoteknoloji’de mikrobiyoloji uzmanı olarak işe başladı. 2022 yılından beri Kalite kontrol ve Analiz Laboratuvar Müdürü olarak görev yapmaktadır. ACTV Biyoteknoji’de kalilte kontrol süreçleri, test laboratuvarı kapsam genişletme ve analiz süreçlerinin yürütülmesinden sorumludır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Takım Üyesi

Belma Önal

Kalite Güvence Müdürü

Fatih Koleji, Enriko Aliberti AS, Medtrans Ulus.Taşımacılık ve TMT Tıbbi Medikal firmalarında çalıştı. En son çalıştığı TMT Tıbbi Medikal firmasında 18 yıl boyunca İhale, Satış, Finans ve Kalite Güvence Departmanlarında yöneticilik yaptı. TMT firmasında kazandığı Tıbbi Cihaz üretim ve belgelendirme ile ilgili tecrübelerini de kullanarak ACTV Analiz bünyesinde Kalite Güvence Müdürlüğü yapmaktadır.

Takım Üyesi

Elif Onay

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri

1998 İstanbul doğumlu. 2017-2019 yılları arasında Avrupa Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünden mezun oldu. 2019 yılında Türkiye Jokey kulübünde mikrobiyoloji ve seroloji laboratuvarında stajyer olarak görev aldı. 2021 yılında ACTV Biyoteknoloji şirketinde üretim ve bitki hücre laboratuvarında çalışmaya başladı. Bitkilerin alt kültürlerinin alımı sonrasında üretimde reaktörler aracılığı ile faaliyete geçirerek ürün hazırlamada görev almaktadır. 

Takım Üyesi

Meltem Doğan

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri

1996 Bahçelievler İstanbul doğumlu. 2017-2019 yılları arasında tıbbi laboratuvar teknikerliği bölümünü tamamladı. Devlet Hastanesi biyokimya laboratuvarında 6 ay stajyer olarak görev aldı. Özel bir hastanede mikrobiyoloji ve biyokimya laboratuvarında görev yaptı. Saç ekim yapan özel bir klinikte kan alma, damar yolu açma ve hastayı operasyona hazırlama gibi işlemlerde çalıştı. 2021 yılından itibaren ACTV Biyoteknoloji şirketinde Ar-Ge laboratuvarında besiyeri hazırlık ve bitki hücre laboratuvarında görev almaktadır.

Takım Üyesi

Furkan Şahin

Laboratuvar Teknikeri

Beykent Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği Bölümünü tamamladı. 2021-2022 yıları arasında Özel Elitium Cerrahi Tıp Merkezinde laboratuvar teknikeri olarak çalıştı. Aktif olarak ACTV Biyoteknoloji'de laboratuvar teknikeri olarak görev almaktadır.

Takım Üyesi

Ozan Aşıcı

Satış Müdürü

1078 Kadıköy İstanbul doğumlu. Fen bilimlerine ilgili ve fizik, kimya, matematik ve biyoloji alanında hala okumaya devam etmektedir. Özellikle kriminal, genetik ve biyoenformatik alanında bilgiye sahidir. İlaç firmaları, tıbbi cihaz tedarik firmaları, genetik hastalılar değerlendirme merkezleri ile çalışmıştır ve şu anda ACTV Biyoteknoloji firmasında satış müdürü olarak görev almaktadır.

Takım Üyesi

Nuran Ayla Aynacı

Muhasebe ve Finans Müdürü

İstanbul doğumlu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi eğitiminin ardından Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Denetim bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. Şirketler topluluğuna bağlı ortaklıklarda mali işler müdürlüğü, gruba bağlı bir diğer ortaklıklarda muhasebe müdürlüğü, ana ortaklıkta muhasebe müdürlüğü ve mali işler müdürlüğü görevleri yaptı. ACTV Biyoteknoloji Laboratuvar San. Tic. A.Ş. firmasında halen CFO olarak görevine devam etmektedir.

Takım Üyesi

Hacı Ali Demir

Şirket Ortağı / Yatırımcı

1998 ve 2001 yılları arasında Fade Gıda'da üretimin her aşamasında sorumlu olarak çalışmıştır. 2001 ve 2003 yılları arasında Fade Gıda’nın satış ve pazarlama ağını kurup ilk ihracatını gerçekleştirmiştir. 2003 yılından itibaren Fade Gıda’nın genel müdürlüğü ve satış pazarlama müdürlüğünü yapmaktadır. Fade Gıda ve bağlı ortaklığı Hade Fidecilik'in yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Novia Gıda Ürünleri Dış Ticaret Ltd. Şti.'nin hisselerinin tamamına sahiptir. 2016 yılında yapımına başlanan Fade Gıda’ya ait; Novada Menemen isimli Kuzey Ege’nin tek alışveriş merkezinin planlama, tasarım, harfiyat ve inşaa edilmesi olmak üzere her aşamasında etkin rol üstlenmiş ve müteahhitliğini yapmıştır. Hacı Ali Demir, evli ve üç çocuk babasıdır.

Takım Üyesi

Mehmet Arif Dur

Şirket Ortağı / Yatırımcı

Kariyerine 2016 - 2010 yılları arasında Fade Gıda Firmasında İhracat ve Satın Alma Sorumlusu olarak başlamıştır. 2010 ve 2020 yılları arasında SER Danışmanlık - Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi Çözümleri Firmasında yöneticilik yapmıştır. Ocak 2020 yılında İş Geliştirme, Yatırım Planlama, Ar-Ge yapılanmaları, Ar-Ge/Tasarım Merkezi Kurulumu, Ulusal ve Uluslararası Destekli Projeler, Proje Yönetim Sistemlerinin oluşturulması gibi alanlarda mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermek üzerine PYO Teknik Mühendislik Proje Yönetim Ofisi Ltd. Şti. isimli kendi şirketini kurmuştur ve çalışmalarına devam etmektedir. 15 yıllık edinmiş olduğu proje yönetim ve proses mühendisliği tecrübelerini ACTV şirketinin iş geliştirme ve proses tasarımı süreçlerine aktarmaktadır. Yaşamını İstanbul'da devam ettiren Mehmet Arif DUR evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ürün ve Üretim
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Pazar/Rekabet/Hedef Kitle
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Analizler(SWOT) ve İş Planı
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Finansal Tablolar
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Görseller ve Videolar
Yatırımcılar
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Güncellemeler
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Soru ve Cevaplar
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Kampanya Bilgi Formu
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Pay Satış Ekranı
Hedeflenen Fonlama
₺ 20.000.000
Ek Fonlama
₺ 4.000.000
Fonlama Sınırı
Yok
Yatırımcı Sayısı
3.468
Alınan Toplam Yatırım
₺ 24.607.363
Pay Arz Oranı
% 6
Ortalama Yatırım
₺ 7.095
En Yüksek Yatırım
₺ 1.000.000
Nitelikli Yatırımcı
506
Nitelikli Yatırım Oranı
% 45,26
Fonlama Başlangıç
24.05.2023
Fonlama Bitiş
23.07.2023
Kampanya Hakkında
Belge, Ödül ve Hukuki Durum
Takım
Ürün ve Üretim
Pazar/Rekabet/Hedef Kitle
Analizler(SWOT) ve İş Planı
Finansal Tablolar
Görseller ve Videolar
Yatırımcılar
Güncellemeler
Soru ve Cevaplar
Kampanya Bilgi Formu
Pay Satış Ekranı