Bilişim School
Bilişim School, dijital çağa yön verebilecek gençlerimizin keşfedilmesini hedefleyen ve Öğretim Yönetim Sistemi ile Dijital Atölyeler Code-Lab ve Cyber-Lab'dan oluşan bir eğitim platformudur.

Bilişim School bir Teknoloji Projesidir

Eğitim , Yapay Zeka , Yazılım , Oyun ve Siber Güvenlik Kategorilerinde yer almakta ve İş Modeli B2B , B2C ve B2G’dir

102.5%

 • Hedeflenen Fonlama
 • Alınan Yatırım
 • ₺ 1.360.000
 • ₺ 1.394.097

627 Yatırımcı Pay Aldı.

89 Nitelikli Yatırımcı Yatırım Yaptı.

BA Yazılım Teknoloji Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
 
Kampanya Hakkında
Kampanya Durumu: Başarılı
Kampanya Kodu: 55DTA9
Kampanya Kapanış Tarihi: 12.08.2022
Lokasyon: Global , Tüm Türkiye
Girişimin Aşaması: Pazara Giriş

Proje Hakkında

Ankara Kalkınma Ajansı, girişimin yatırım turuna fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile birlikte katılarak 300.000 TL eş finansman ile yatırım yapma kararı almıştır.


Bedelsiz Pay Hediye Kampanyası


Yatırım turumuzun başlama tarihi olan 13 Haziran Pazartesi saat 10:00 itibari ile 20 iş günü içerisinde EFT veya Kredi Kartı ile yapılan yatırımlarda yatırımcılara %25 fazladan pay verilecektir. Bu kampanya 20 iş günü ile sınırlıdır. Ek paylar MKK nezdinde yapılacak pay dağıtımı esnasında yatırımcıların hesaplarına aktarılacaktır. Dağıtılacak bedelsiz paylar Semra Sağır'ın payından düşülecektir.

 

Yatırımcılarımız Bilişim School ile tanışıyor!

Alt limit olmaksızın tüm yatırımcılarımız Eylül 2022 tarihi itibariyle Code-Lab 1 yıllık kullanım lisansına sahip olacaktır. 


2.000 TL ve üzeri Yatırımlarda: 

"Bilgisayarımı Tanıyorum + Algoritma Temelleri ve Blok Kodlama Eğitim Seti" Kampanyası (Piyasa Değeri 800 TL) 

 

3.000 TL ve üzeri Yatırımlarda: 

"Bilgisayarımı Tanıyorum + Algoritma Temelleri ve Blok Kodlama + Bilgisayar Temelleri Eğitim Seti" Kampanyası (Piyasa Değeri 1300 TL) 

 

6.000 TL ve üzeri Yatırımlarda: 

"Bilişime İlk Adım Full Eğitim Seti (Bilgisayarımı Tanıyorum + Algoritma Temelleri ve Blok Kodlama + Bilgisayar Temelleri + 10 saat canlı Workshop" Kampanyası (Piyasa Değeri 2700 TL)

 

1 Cümle ile Bilişim School Nedir?

Bilişim School, dijital çağa yön verebilecek gençlerimizin keşfedilmesini hedefleyen ve Öğretim Yönetim Sistemi ile Dijital Atölyelerden (Code-Lab, Cyber-Lab) oluşan bir eğitim platformudur.

 

Neden Bilişim School’a Yatırım Yapmalısınız?

 • Mevcut halimizle ticarileşmeye başlamış ve müşteri memnuniyeti kazanmış bir girişimiz.
 • Birlikte çalışma becerisini test etmiş ve güzel bir çalışma ortamı yakalamış profesyonel bir ekibe sahibiz.
 • Hem eğitim alanında hem de bilişim sektöründe büyük potansiyele ve esnek iş modeline sahibiz.
 • KOSGEB destekli olarak Teknopark’ta bulunmaktayız ve bu kapsamda vergi/SGK muafiyetlerinden faydalanıyoruz.
 • Yakın geleceğin sorunlarını ve fırsatlarını şimdiden öngörüp çözüm üreten vizyoner bir girişim olduğumuzu düşünüyoruz.


Neden Kitle Fonlaması ile Yatırım Almak İstiyoruz?

Yazılım temelli olan girişimlerde en büyük maliyet kalemi nitelikli personel giderleri ve satış pazarlama süreçleridir. Başarısına inandığımız projemizin daha hızlı bir şekilde piyasaya giriş yapmasını sağlamak ve globale açılma sürecimizi kısaltmak için fonlamaya ihtiyaç duyduk. Hem yatırımcı hem de girişimci açısından optimizasyon sağlamış olan paya dayalı kitle fonlama sistemini bu aşamada bize en uygun ve mantıklı seçenek olarak gördük. Aynı zamanda yatırımcılarımıza yönelik kurguladığımız eğitim paketlerimiz ile de karşılıklı olarak fayda sağlayıp ve marka bağı kurabileceğimize inanıyoruz. Bu sayede Bilişim School'un büyümesini hep birlikte başarabileceğiz.

 

Yatırım ile Birlikte Kısa, Orta ve Uzun Vadede Neler Yapmak İstiyoruz?

Kısa Vade (1 Yıl):

 • Hedef 1: Kitle fonlama yatırımından sonra satış ve pazarlama süreçlerine ağırlık verilerek özel eğitim kurumları ile iletişime geçilecektir. 
 • Hedef 2: Çocuklarının bilişim alanında yeteneklerini gören ve ona bu alanda bir kariyer hedefleyen ya da “Dijital Okuryazarlığa” sahip bireyler yetiştirmek isteyen ebeveynlere ulaşarak; çocukların yeteneğine ve isteğine en uygun eğitimleri sunmaktır. 
 • Hedef 3: Özel Eğitim Kurumları’nda Bilişim School platformlarını kuruma göre özelleştirilmiş olarak sunmaktır.


Orta Vade (1-3 Yıl):

 • Hedef 1: Bilişim School eğitimlerini almış ve bilgi/becerisi ile ön plana çıkmış gençlerden oluşan yetenek havuzumuz ile bilişim personeli istihdam etmek isteyen yurtiçi/yurtdışındaki şirketleri buluşturmak. 
 • Hedef 2: EdTech alanında faaliyet gösteren firmalar ile Bilişim School API kullanımı ve içerik sağlama konularında partnerlikler geliştirilecektir.
 • Hedef 3: Devlet Okullarında pilot uygulamalar yapılarak, Bilişim School yol haritasının müfredat içerisinde yer bulabilmesini sağlamaktır.


Uzun Vade (5 yıl):

 • Hedef 1: Yurt dışındaki ülkelerin kendi yerel dillerinde Bilişim School platformunu kurmak ve süreci yürütmek. Bu ülkelerin yerelinde birçok farklı yatırımcı ile franchise anlaşmalarına imza atmaktır.


Bilişim School projesi ile odak noktamız, öğrenmenin temellerinin atıldığı ve hızlı geliştiği dönem olan lisans eğitimi öncesi (8-18 yaş) dönemdir. 


Yapılan araştırmalar gelecek yıllar göz önüne alındığında nitelikli bilişim personeline olan ihtiyacın artmaya devam edeceğini göstermektedir. Bu ihtiyaç ülkemiz tarafından da görülerek 1 Milyon Bilişim Uzmanı Yetiştirme Projesi başlatılmıştır.


Dünya Ekonomik Forumuna göre; yakın gelecekte en fazla talebin artacağı ilk 20 meslek dalından sekizinin ve sektörlerin en fazla ihtiyaç duyacağı 19 işgücü becerisinin on üçünün Bilgisayar Bilimleri Alt dalları olduğunu görmekteyiz. Ülkemiz söz konusu teknolojik yeteneklere sahip çalışanlar açısından 60 ülke içerisinde 53.sırada bulunmaktadır. ve gelecek 10 yılda bu beceriler açısından yetişmiş insan gücüne ihtiyacı artarak devam edecektir.


Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) tespitlerine göre; 

 • Üniversitelerden mezun olanlar, sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliklere sahip değildir.
 • STEM alanında yüksek öğrenim mezunları yeterli değildir.
 • Eğitim sisteminin BİT becerisi kazandırma yetkinliği düşüktür.
 • İş dünyası BİT becerisine sahip işgücü ihtiyacını sağlamakta zorlanmaktadır


TÜBİSAD nitelikli işgücü kaynağının geliştirilmesi ile ilgili sorunlara yönelik önerdiği çözümler: 

 • Temel eğitimden başlanarak üniversite eğitimine kadar eğitim sistemi gözden geçirilmelidir.
 • Üniversite eğitim müfredatı, sektör ihtiyaçları dikkate alınarak değiştirilmeli, güncellenmeli ve üniversitelerde yeni programlar açılmalıdır. 
 • Eğitim programları tasarlanırken sanayi ihtiyaçları doğrultusunda dijital yetkinliklerin artırılması hedeflenmelidir.
 • Nitelikli işgücü ihtiyacının giderilmesi için BİT alanında kadın istihdamı teşvik edilmelidir.
 • Eğitim ve insan kaynağı iyileştirmeleri sadece Türkiye’nin değil, bölgenin de ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. 
 • Dijital okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır.


Bilimsel çalışmalar, lisans eğitimi öncesi deneyimlerin öğrencilerin bilgisayar bilimlerindeki geleceğini doğrudan etkilediğini göstermektedir. 

İşte tam bu noktada teknolojiye yatkın ve yetenekli gençlerin tespit edilerek, etkin bir şekilde yetiştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde bu eğitimler ne yazık ki lisans derecesinden başlayarak verilmeye çalışılmaktadır. Lisans seviyesine gençlerimiz ancak 18-19 yaşlarında başlamakta ve 4-5 yıllık eğitim sonunda sektöre adapte olmaya çalışmaktadırlar. Bu süreç teknolojik kazanımlar ve çok hızlı değişen sektör adına yetersiz kalmaktadır. Ayrıca gençlerimiz bu alanda yetenekli olup olmadıklarını keşfedebilecekleri bir deneyim yaşamadan sadece gelecek kaygısı ile bu alanları tercih etmektedirler. Lisans derecesindeki eğitimle ilgili bir diğer sorun ise kaliteli eğitime ulaşma sorunudur. Akademik itibar, fakülte/öğrenci oranı, fakülte başına atıf ve uluslararası öğrenci oranı gibi 6 ayrı anahtar kriterle, dünya genelinde 1300 üniversite arasında yapılan “Dünya Üniversiteler Sıralaması - 2022 (QS World University Rankings) Raporuna” göre ülkemizde ilk 500’e giren üniversite bulunmamaktadır. Bilgisayar Bilimleri alanında yapılan sıralamada ise bu durum daha da vahim bir hal almaktadır. 


Bilişim School; geleceğin mesleklerine, doğru yöntem/araçlarla ve sektörün ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmektedir. En büyük hedefimiz, geleceğe yön verecek yetenekli gençlerin Siber Güvenlik, Web Uygulama Geliştirme, Mobil Uygulama Geliştirme, Oyun Programlama, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi gibi konularda keşfedilmesidir. Keşfedilen ve yetenek havuzumuza aldığımız gençlerimizle bilimsel ve sektörel değeri olan projeler üreterek ülkemize katkı sağlamayı amaçlıyoruz.


Girişim Hakkında

BA Yazılım Teknoloji Eğitim Danışmanlık San. ve Tic.Ltd.Şti. 22 yılı kendi işletmesinde olmak üzere 28 yıllık ticari deneyime sahip Semra SAĞIR ve 15 yıllık bilişim sektör tecrübesine sahip Mehmet ADA iştirakiyle Nisan 2021 tarihinde kurulmuştur. Mevcut durumda 8'i tam zamanlı, 1 tane işbaşı eğitim kapsamında olmak üzere toplamda 9 personel ile planlanan yol haritasına göre proje gelişim süreci devam etmektedir. Bilişim School projesi, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında desteklenmektedir. Proje, hem yüksek teknoloji projesi hemde yazılım projesi kapsamına girdiği için ticarileştiğinde gelir vergisi ve kdv muafiyetinden yararlanacaktır. Ayrıca, 2021 Ekim ayı itibariyle KOSGEB Ür-Ge İnovasyon Programı kapsamında 265.800TL hibe desteği ile almaya hak kazanmıştır.


Bilişim School olarak şu ana kadar tüm faaliyetlerimizi öz kaynaklarımız ve kamu destek programları ile yürüttük. Ayrıca, 10 aylık süre zarfında Bilişim School projesi kapsamında bireysel satıştan 167.972 TL, kurumsal satıştan 16.536 TL olmak üzere toplamda 184.508 TL ciro elde edilmiştir. Fon bulucu vasıtasıyla elde etmeyi planladığımız fon kaynağı ile personel ve reklam&pazarlama süreçleri başta olmak üzere proje bütçesinde yer alan başlıklar çerçevesinde büyüme planı uygulanacaktır.


Nakit akış tablomuzda ifade edildiği üzere 5 yılın sonunda %636 oranında büyümeyi hedeflemekteyiz. Nakit akım tablomuzda belirttiğimiz lisans, içerik satışlarındaki artışı ve bu artışın grafikteki dikey yansımasını globale açılma çerçevesinde değerlendirebiliriz.


BA Yazılım Teknoloji Eğitim Danışmanlık San. ve Tic.Ltd.Şti. halihazırda Bilişim School projesiyle eş zamanlı olarak danışmanlık faaliyetleri de yürütmektedir. Kitle fonlaması öncesi ağırlıklı olarak iş gücümüz ve sermayemiz Bilişim School projesinin geliştirilmesine harcanmıştır. Kitle fonlaması sonrası ise yeni kurulacak Bilişim School A.Ş. ile tüm kaynaklar ve sermaye sadece projenin geliştirilmesi ve yeni kurulacak şirketimizin büyütülmesi için kullanılacaktır.

Projenin Kapsam, Amaç ve Konusu

Bilişim School, öğrenmenin temellerinin atıldığı ve hızlı geliştiği dönem olan lisans eğitimi öncesine odaklanmaktadır. Bilimsel çalışmalarda, lisans eğitimi öncesi deneyimlerin öğrencilerin bilgisayar bilimlerindeki geleceğini doğrudan etkilediğini göstermektedir. 


Bu bakış açısıyla; okul öncesi dönemde problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken; okul dönemi ile birlikte, algoritmik bakış açısı yardımıyla erken dönem proje geliştirme mantığı kazandırılması amaçlanmaktadır. Lise döneminde ise gençlerimizin sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda yetiştirilmesinin geleceğe ışık tutacağına inanıyoruz. Bu kapsamda; Siber Güvenlik, Web Uygulama Geliştirme, Mobil Uygulama Geliştirme, Oyun Programlama, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi konularında kapsamlı program ve dijital atölyeler (Code-Lab, Cyber-Lab) hazırlıyoruz. Yetenek havuzumuza aldığımız gençlerimizle bilimsel ve sektörel değeri olan projeler üreterek ülkemize katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 


Danışma Kurulumuzda yer alan eğitim konusunda uzman akademisyenlerin ve sektör ihtiyaçları konusunda tecrübeli profesyonellerin tavsiyeleri göz önünde bulundurularak tasarlanan Bilişim School projesi; özellikle 8-18 yaş aralığında bulunan gençlerimizi siber güvenlik, yazılım ve yapay zeka alanlarına doğru başlangıç yapmalarını sağlama açısından yenilikçi bir projedir. Ayrıca, ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli bilişim personelini erken yaşlarda yetiştirmesi açısından katma değeri yüksek olacağına inanıyoruz.

Ürün/Proje Hakkında Özet Bilgi

18 yaş altı gençlerimize dijital dünyayı doğru anlatacak programlara ve ortamlara ihtiyaç vardır.


Bilişim School olarak, ilk aşamada ülkemizin bilişim alanındaki vizyonunu genişletecek ve ileriye taşıyacak gençler yetiştirmeyi, sonraki aşamada uluslararası pazara sunarak alt yaş grubuna yönelik Bilgisayar Bilimleri konusunda ekol olmayı hedefliyoruz.


Bu doğrultuda, hazırladığımız öğrenme yönetim sistemi ve çevrimiçi atölyeleri sürekli geliştiriyoruz.


Danışma Kurulumuzda (bilgi formu ekinde belirtilmiştir) yer alan Eğitim konusunda uzman akademisyenlerin ve sektör ihtiyaçları konusunda tecrübeli profesyonellerin tavsiyeleri göz önünde bulundurularak tasarlanan Bilişim School projesi; özellikle 8-18 yaş aralığında bulunan gençlerimizi siber güvenlik, yazılım ve yapay zeka alanlarına doğru başlangıç yapmalarını sağlama açısından yenilikçi bir projedir. Ayrıca, ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli bilişim personelini erken yaşlarda yetiştirmesi açısından katma değeri yüksek olacağına inanıyoruz.


Bilişim School; bünyesinde bulundurduğu ve birbirine entegre çalışan Code-Lab, Cyber-Lab ve Öğrenme Yönetim Sistemi ile 8-18 yaş gençlerin Bilgisayar Bilimleri konularında bilgi ve becerileri kazanabilecekleri ve pratik yaparak pekiştirebilecekleri bir öğrenme platformudur.


Dijital Usta, bilgisayar bilimlerinin alt dallarında çalışmalar yürüten akademisyen ve öğretmenler ile bilişim sektöründe yer alan profesyonellerdir. 


Dijital Çırak, bilişim alanına ilgi duyan ve bu konuda kendisini geliştirmek isteyen 8-18 yaş aralığında bulunan gençlerimizdir.


Dijital Çıraklar Nasıl Yetişir? 

Bilişim School projesinin temel amacı; bilişim alanında geleceğe ışık tutacak gençler yetiştirmektir. Geleceğin ustaları olması hedeflenen bu gençler, proje dokümanında yer alan yol haritasını başarıyla tamamlayarak, bilimsel olarak değerli projeler üretebilecek yetkinliğe ulaşırlar. 


Belge, Ödül ve Hukuki Durum
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Takım
Semra Sağır
Semra Sağır
Kurucu Ortak
Dr. Mehmet Ada
Dr. Mehmet Ada
Kurucu Ortak - CEO
Fikri Güneş
Fikri Güneş
Proje Yöneticisi
Emre Mert
Emre Mert
Yazılım Ekip Lideri
Erkam Kumru
Erkam Kumru
Yazılım Uzmanı - Backend
Murat Şeşen
Murat Şeşen
Yazılım Uzmanı - Frontend
Fırat Sönmez
Fırat Sönmez
Eğitim Teknoloğu
Enes Yılmaz
Enes Yılmaz
Yazılım Test Uzmanı
İlayda Dertli
İlayda Dertli
Eğitim Teknoloğu
Prof Dr. Demet H. Özerbaş
Prof Dr. Demet H. Özerbaş
Akademik Danışman
Tuğrul Kapucuoğlu
Tuğrul Kapucuoğlu
Satış ve Pazarlama Danışmanı
Takım Üyesi

Semra Sağır

Kurucu Ortak

Lisans seviyesinde mektebini okumasa da iş hayatını iyi özümsemiş bir alaylı olarak tam 29 yıl reel sektörün içinde yer alan Semra SAĞIR 1993 yılından itibaren bilişim sektöründe tezgahtarlıktan başlayarak, satış personeli, iş geliştirme personeli, idari yöneticilik gibi her seviyesinde çalışmıştır. 2000 yılının başında 25 yaşındayken bir arkadaşı ile birlikte kurduğu ASN Bilgisayar firmasıyla ticaret hayatına atılmış ve günümüze gelinceye kadar 22 yıl boyunca işletmesini sürekli büyüterek ticarette sürdürülebilir bir başarı elde etmiştir. Kurduğu firma 2021 yılı içerisinde 22 milyon TL/yıl iş hacmine ulaşarak büyümeye devam etmiştir. Yıllar boyunca edindiği ticari deneyimini, teknik ve akademik açıdan vizyonuna güvendiği kardeşi Mehmet ADA ile birleştirerek Bilişim School'u kurmuştur.

Takım Üyesi

Dr. Mehmet Ada

Kurucu Ortak - CEO

Mehmet ADA’nın lise yıllarında başlayan bilgisayar bilimlerini daha fazla öğrenme tutkusu Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünü 2002 yılında kazanması ile farklı bir seviyeye taşınmış ve 2007 yılında üniversiteden mezun olmuştur. 2014 yılında Gazi Üniversitesi – Bilişim Sistemleri Anabilim dalında ilk yüksek lisansını, 2017 yılında Adli Bilişim Anabilim dalında ikinci yüksek lisansını tamamlamıştır. 2015 yılında başladığı Gazi Üniversitesi – Yönetim Bilişim Sistemleri doktora programına halen devam etmektedir. Kurumsal ve sektörel birçok bilgi sistem projesinin içerisinde yer almıştır.

Mehmet ADA gerek akademik eğitimi esnasında öğrendiği bilgi ve birikimi gerekse bilişim sektöründe edindiği tecrübeleri paylaşma gayretiyle 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen ve İŞKUR tarafından desteklenen Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme Programı kapsamında 2 dönem Siber Güvenlik Uzmanı yetiştirme programını yürütmüştür.

Takım Üyesi

Fikri Güneş

Proje Yöneticisi

Fikri 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümünde lisans eğitimine başlatıp, 2016 yılında mezun olmuştur. Sonrasında Gazi Üniversitesi BÖTE bölümünde 2020 yılında yüksek lisansını tamamladı. Siber güvenlik eğitimleri üzerine yüksek lisans tezi hazırladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Cisco CCNA eğitimi aldı ve D-Link, Promet Bilgi Sistemleri gibi çeşitli firmalarda Network Mühendisi olarak görev yaptı. BA Teknoloji firmasında Bilişim School proje yöneticisi olarak görev almaktadır. Üniversitede aldığı eğitim bilgisi ve çalıştığı firmalarda edindiği sektörel bilgileri harmanlayarak 8-16 yaş aralığındaki öğrenciler için eğitimler hazırlamaktadır. Bu eğitimlerin en önemli özelliği akademik modellere dayanan, öğrenci yaş seviyesine indirgenmiş ve sektörel olarak öğrencilere altyapı sağlayabilecek nitelikte olmasıdır.

Takım Üyesi

Emre Mert

Yazılım Ekip Lideri

Emre yazılımla lise yıllarından beri ilgilense de ünversitede yanlış bölümde okudu. Ama Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde bu konuda yüksek lisans yaparak işin teorisini öğrendi. Hem alaylı hem okullu oldu. Masaüstü uygulamalardan mobil uygulamalara, IoT projelerinden bulut teknolojilerine kadar birçok farklı alanda emek harcadı. Merakı sayesinde değişen teknolojiyi kovalamaktan yorulmayan, sürekli öğrenmekten usanmayan ve bildiklerini yeni nesile aktarmak için çırpınan birisidir. E-Dönüşüm ve Sağlık sektörü başta olmak üzere irili ufaklı birçok yazılım projesinde Full-Stack Developer olarak çalıştı. Şu anda Bilişim School'da gençlerin bilişime adım atmalarını kolaylaştıracak yazılım projelerini yönetmektedir. Eğitim ve teknolojinin bir araya geldiği, insanın ve bilginin uyumunun iyi ayarlanması gerektiği, teknolojinin araç insanın amaç olduğu bu Bilişim School projesinde canla başla çalışmaktadır.

Takım Üyesi

Erkam Kumru

Yazılım Uzmanı - Backend

Erkam 1994 senesinde Ankara’da doğdu. İlköğretim ve Lise dönemleri çoğunlukla Ankara’da geçti. 2012 yılında liseyi bitirdi. 2019 yılında da Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra 15 ay süreyle Eskişehir ESOGÜ Teknopark bünyesinde yer alan Ar-Ge firmasında Fullstack Developer olarak çalıştı. Hali hazırda Bilişim School projesinde Backend Developer olarak görev alırken Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği üzerine yüksek lisans programına devam etmektedir.

Takım Üyesi

Murat Şeşen

Yazılım Uzmanı - Frontend

Murat 2010 yılında Eskişehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendiliği bölümünden mezun oldu. Mezun olduktan sonra yerel ve global muhtelif firmalarda Backend Developer ve Full-Stack Developer pozisyonlarında görev yaptı. beri çeşitli firmalarda web programlama üzerine çalışmaktayım. Ağırlıklı olarak web development projelerinde yer alsa da, kısa süreli mobil development tecrübesi de edindi. Son

yıllarda single page applications (spa) geliştirme hususunda çeşitli tecrübeleri oldu. Kullandığı teknolojiler; sunucu tarafında .Net framework ve node.js ön kullanıcı tarafında ise React.js,

Vue.js, Angular.js ve jQuery gibi javascript framework ve kütüphaneleri. Edinmiş

olduğu tecrübeler ile Bilişim School projesinde Frontend geliştirme sürecinde görev yapmaktadır.

Takım Üyesi

Fırat Sönmez

Eğitim Teknoloğu

Fırat 4 Nisan 1994 yılında Sivas’ta doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Sivas’ta tamamladıktan sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. Lisans eğitimi boyunca programlama, üç boyutlu modelleme, öğretim tasarımı, çoklu ortam tasarımı ve eğitim teknolojileri konuları ile alakalı projeler geliştirdi. 2021 yılında lisans eğitimini tamamladı ve Bilişim School Projesi kapsamında öğretim tasarımcısı ve eğitim teknoloğu olarak çalışmaya başladı. Aktif olarak öğretim ve öğrenim analizlerinin yapılması, yapılan analizler doğrultusunda öğretim süreçlerinin ve araçlarının tasarlanması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışmalarını sürdürüyor. Öğretim tasarımı ve müfredat tasarımı konularına ilgili ve bu alanda lisansüstü eğitimler de alarak bilgi birikimini artırmayı hedefliyor.

Takım Üyesi

Enes Yılmaz

Yazılım Test Uzmanı

Enes Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü 3. Sınıf öğrencisiyken yazılımla tanıştı. O dönemde pratik anlamında iki büyük projenin içerisinde yer alıp, aldığı teorik eğitimi pratiğe çevirdi. Sonrasında edindiği pratikle birlikte yazılım eğitmenliğine başladı. Yetişkinlere yönelik C#(.Net Framework), MsSql, HTML, Css, Javascript dersleri, daha küçük yaş gruplarına da Python ve Godot Engine dersleri verdi ve vermeye devam ediyor. Bu süreçte yine bazı web ve masaüstü projeleri içerisinde yer aldı. Hayatı sonsuz parametreleri olan bir program olarak gören, yazılımı da hayatın içinden bir parça olarak düşünen, ve yazılımı bilgisayara derdimizi anlatma sanatı olarak tanımlayan, öğrencilerle iyi bir etkileşim içinde olmaya gayret edinen, okumayı ve araştırmayı çok seven bir yazılım sevdalısıdır.

Takım Üyesi

İlayda Dertli

Eğitim Teknoloğu

İlayda 2021’de Ankara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliğinden mezun oldu. İçerik geliştirme, çoklu ortam tasarımı üzerine projeler geliştirdi. Öğrenmeyi sağlamak için kullanılacak süreç ve araçları çözümleme, tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirmeler üzerine çalışmalar yapmakta. Meraklı, hevesli, İstekli ve kendini geliştirmeye açık yapısı ile Bilişim School ailesinde en iyi bildiği iş olan eğitim içerikleri geliştirme üzerine çalışmaya devam ediyor.

Takım Üyesi

Prof Dr. Demet H. Özerbaş

Akademik Danışman

Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğretim görevlisi olan Demet H. ÖZERBAŞ, Bilişim School bünyesinde hazırlanan içeriklerin eğitim bilimi açısından değerlendirilmesinde sürekli fikirlerine başvurduğumuz değerli bir hocamızdır.

Takım Üyesi

Tuğrul Kapucuoğlu

Satış ve Pazarlama Danışmanı

Tuğrul Kapucuoğlu 1975 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1996 yılında Anadolu Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun olmuş ve 1996-2002 yılları arasında muhtelif firmalarda satış ve pazarlama departmanlarında çalışmıştır. Son 16 yılı farklı seviyelerde yöneticilik olmak üzere 2002 yılı ile 2021 yılları arasında arasında aralıksız Bilge Adam Akademi ve Teknoloji bünyesinde satış pazarlama süreçlerinde yer almıştır. 2021 yılından itibaren Azerbaycan’ın en büyük eğitim firmalarından olan CodeAcademy bünyesinde iş Geliştirme Süreç Yöneticisi olarak çalışmaktadır. Ayrıca 2021 yılında kurucu ortak olarak FLOQ girişiminde yer almıştır. Satış-pazarlama ve iş geliştirme süreçleri üzerine meslek hayatı boyunca edindiği tecrübeler ile Bilişim School projesine danışman olarak destek vermektedir.

Ürün ve Üretim
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Pazar/Rekabet/Hedef Kitle
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Analizler(SWOT) ve İş Planı
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Finansal Tablolar
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Görseller ve Videolar
Yatırımcılar
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Güncellemeler
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Soru ve Cevaplar
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Kampanya Bilgi Formu
Sadece giriş yaparak bu sayfayı görüntüleyebilirsiniz.
Giriş Yap
Pay Satış Ekranı
Hedeflenen Fonlama
₺ 1.360.000
Ek Fonlama
₺ 0
Fonlama Sınırı
Yok
Yatırımcı Sayısı
627
Alınan Toplam Yatırım
₺ 1.394.097
Pay Arz Oranı
% 9
Ortalama Yatırım
₺ 2.223
En Yüksek Yatırım
₺ 300.000
Nitelikli Yatırımcı
89
Nitelikli Yatırım Oranı
% 42,95
Fonlama Başlangıç
13.06.2022
Fonlama Bitiş
12.08.2022
Kampanya Hakkında
Belge, Ödül ve Hukuki Durum
Takım
Ürün ve Üretim
Pazar/Rekabet/Hedef Kitle
Analizler(SWOT) ve İş Planı
Finansal Tablolar
Görseller ve Videolar
Yatırımcılar
Güncellemeler
Soru ve Cevaplar
Kampanya Bilgi Formu
Pay Satış Ekranı