KAMPANYA BAŞLAT

Yeni bir konu, yeni bir yaklaşım, yeni bir finansman aracı olan Kitle Fonlaması ve düzenlenen kampanyaları sadece bir para toplama faaliyeti olarak görmek sisteme büyük haksızlık olur.

Kitle Fonlaması yatırımları, iş dünyası tarafından önemleri geç fark edilen erken aşama girişim sermayesi işletmelerine yeni bir kaynak sağlarken, toplumdan yararlanarak işletmelerin sermayeye erişimini, demokratikleştirmek ve genişletmek için yeni bir araç olarak ortaya çıkmaktadır.

Kitle fonlaması kampanyaları, potansiyel yatırımcıların ufuklarını genişletmek için teknolojiden yararlanması ve finansmana erişimin hızla artması, yeni girişimlerin oluşması için elverişli bir sistem mekanizmasını, yeni iş olanaklarını ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi de beraberinde getirmektedir.

Girişimcilik finansmanı ile sosyal ağları birleştirme...

Kitle Fonlaması, büyük ölçüde bir ülkenin sermaye piyasasında aktif olarak rol almayan diğer kurumlar ve kişiler için uygun bir alternatif yöntemdir. Geleneksel finansman modellerinde işçiliğin ve masrafların son derece fazla olduğu bir yapı bulunmaktadır ve girişimcilerin finansmana erişebilmek için düzinelerce ya da yüzlerce toplantı yapma ihtiyaçları vardır.

Söz konusu sitemde ise; veri erişimine imkan sağlayarak ulaşılabilir yatırım fırsatlarını merkezileştirmesiyle kitle yatırım portalları erken aşama işletmelerinin bilgilerinin hızlı bir şekilde potansiyel yatırımcılara aktarılmasına imkan sağlar ve bu imkan daha önce herhangi bir sistemde bu kadar hızlı gerçekleştirilememiştir.

Kitle Fonlama sistemi yatırımcılar için de etkili bir sistemdir. Bu sistem yatırımcıların bir seferde bir çok potansiyel yatırım olanaklarını araştırmasına ve onlarla ilgili ayrıntılı bilgilere online olarak ulaşmasına izin vermektedir. 

fonbulucu.com Sermaye Piyasası Kurulundan alacağı Lisans ile Paya Dayalı Kitle Fonlama faaliyetlerine yakında başlayacaktır.

Şimdiden üye olup projeni hazırlamak için BURAYI tıklayabilirsin....