Kamuyu Bilgilendirme

Platformumuzun Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Politikası gereği gerçekleştirdiği iş ve işlemler ile ilgili olarak bu sayfada sürekli bir bilgilendirme yapmaktadır.

 

22.02.2020


Avrasya Bir Vakfı ve ASAM’ın davetlisi olarak Genel Müdürümüz Sayın Hakan Yıldız ASAM Cumartesi Konferansları kapsamında bir konferans vermiştir. Konferansta Kitle Fonlaması uygulamaları, sunduğu imkanlar ve regülasyon konularında katılımcıları bilgilendirmiş ve sorulara cevap vermiştir. Konferans videosu için burayı tıklayınız.

 

20.02.2020


Takas İstanbul - Takasbank ile şirketimiz teknik heyetleri bir araya gelerek sistemlerimiz arasında teknik entegrasyonun sağlanması için görüş alış verişinde bulunulan bir toplantı gerçekleştirmişlerdir..

 

20.02.2020


MKK- Merkezi Kayıt Kuruluşu ile şirketimiz teknik heyetleri bir araya gelerek sistemlerimiz arasında teknik entegrasyonun sağlanması için görüş alış verişinde bulunulan bir toplantı gerçekleştirmişlerdir.

 

13.02.2020


MKK- Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Sn. Ekrem Arıkan makamlarında YK Üyemiz Av.Dr. Ahmet T. Keşli ve YK Üyesi ve Genel Müdürümüz Hakan Yıldız tarafından ziyaret edilmiştir. Paya Dayalı Kitle Fonlama Tebliği kapsamında Kayıt Kuruluşu olarak Sistem Entegrasyonu ve Sözleşme yapılabilmesi için prensipte anlaşmaya varılmıştır.

 

13.02.2020


Takas İstanbul - Takasbank Genel Müdürü Sn. Gökhan Elibol makamlarında YK Üyemiz Av.Dr. Ahmet T. Keşli ve YK Üyesi ve Genel Müdürümüz Hakan Yıldız tarafından ziyaret edilmiştir. Paya Dayalı Kitle Fonlama Tebliği kapsamında Emanet Yetkilisi olarak Sistem Entegrasyonu ve Sözleşme yapılabilmesi için prensipte anlaşmaya varılmıştır.

 

12.02.2020


Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan ev sahipliğinde “Kitle Fonlaması ve Sunduğu İmkânlar” konulu bir çalıştay düzenlenmiştir. Toplantıya kurumsal olarak Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK), Takasbank, Finans Kurumları Birliği (FKB), Sermaye Piyasası Kurumu(SPK), KTO Karatay Üniversitesi ve şirketimiz katılmıştır. Şirketimizi toplantıda YK Üyemiz Av.Dr. Ahmet T. Keşli ve YK Üyesi ve Genel Müdürümüz Hakan Yıldız temsil ederek üç oturumda konuşma yapmışlardır. Detaylar için tıklayınız.

 

06.02.2020


Takas İstanbul - Takasbank ile Paya Dayalı Kitle Fonlama Tebliği kapsamında Emanet Yetkilisi olarak Sistem Entegrasyonu ve Sözleşme yapılabilmesi için görüşmelere başlandı.

 

06.02.2020


MKK- Merkezi Kayıt Kuruluşu ile Paya Dayalı Kitle Fonlama Tebliği kapsamında Sistem Entegrasyonu ve Sözleşme yapılabilmesi için görüşmelere başlandı.

 

29.01.2020


Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Emre Akkaya'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Güzel atanmıştır.

 

23.01.2020


Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş.'nin yeni seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi. Yeni görev dağılımına göre Dr. Yalçın Koçak YK Başkanı, Hakan Yıldız YK Başkan Vekili, Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun YK Üye, Av. Dr. Ahmet T. Keşli YK Üye, Emre Akkaya YK Üye, Dilek Seferoğlu YK Üye ve Umut Utku Taşdemir YK Üye olarak görevlendirildi. Yönetim Kurulu Üyelerimizi tanımak için burayı tıklayınız  

 

13.01.2020


Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 3.120.000,00 TL'ye yükseltilmesine karar verildi.Yedi kişiden oluşan Yönetim Kurulu'na Dr. Yalçın Koçak, Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun, Av. Dr. Ahmet T. Keşli, Hakan Yıldız, Emre Akkaya, Dilek Seferoğlu ve Umut Utku Taşdemir seçildi. Faaliyet raporu ve finansal tablolar onaylanarak mevcut Yönetim Kurulu ibra edildi.

 

10.12.2019 


İstanbul Üniversitesi'nde İSİFAM'ın düzenlediği 'Dünyada ve Türkiye'de Kitle Fonlaması Uygulamaları: Mevcut Durum ve Gelecek Öngörüleri' panelinde SPK ve Akademisyenler ile konuyu tartıştık. Paneli izlemek için burayı tıklayınız.

 

05.12.2019 


Yola Samsundan çıktık. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 'nde düzenlenen 4. Kobi ve Girişimcilik Etkinliğinde Kitle Fonlaması'nı anlattık ve Paya Dayalı Kitle Fonlama platformumuzu Beta yayınına, etkinliğe katılanlarla hep beraber Samsun'da aldık. Etkinlik ile ilgili video için tıklayınız.

 

29.11.2019 


SPK ilgili mevzuatına göre Paya Dayalı Kitle Fonlaması işlemlerini gerçekleştirmek için ülkemizde ilk şirket olan Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. kurularak tescil işlemleri tamamlandı. Bilgler için tıklayınız.

 

03.10.2019 


Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Paya Dayalı Kitle Fonlama Tebliği (III – 35/A.1) yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ için tıklayınız.

 

05.12.2017


7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a eklenen maddeler ile ülkemizde Kitle Fonlama Faaliyetleri yasal bir zemine kavuştu.