Hakkımızda

Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş., ülkemizde Paya Dayalı Kitle Fonlama Platformu hizmeti vermek üzere mevzuata uygun şekilde tescil edilen ilk şirkettir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na, ilgili mevzuata göre kitle fonlama platform faaliyetleri yürütmek üzere başvuru yapmak için son hazırlıklarını yapmaktadır. Gerekli izinleri aldıktan sonra faaliyetlerine başlayacaktır.

ŞİRKET BİLGİLERİ

           
  MERSIS 396125263500001  
  TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara  
  TİCARET SİCİL NUMARASI 439940  
  TİCARET ÜNVANI GLOBAL KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş.  
  MARKALARI Fonbulucu, Fonbulucu Invest, Fikirler Yarışıyor, NonStopFund, Girişimci Gazetesi  
  ADRES Beştepe Mah. Nergiz Sok. No:7-2/110 ViaLoft Ofis C11
Yenimahalle Ankara
 
  TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE MİKTARI 6.000.000,00 TL  
  ÖDENEN SERMAYE MİKTARI 3.120.000,00 TL  
  ŞİRKET TESCİL TARİHİ 11/29/2019  
  VERGİ DAİRESİ Ankara Maltepe Vergi Dairesi  
  VERGİ NUMARASI 3961252635  
  SEKTÖR Kitle Fonlama faaliyetleri, yatırım bankacılığına yardımcı faaliyetler, birleşme ve devir faaliyeti, işletme finansmanı ve risk sermayesi finansman faaliyeti, finansal danışmanlık faaliyetleri vb.  
  İLETİŞİM BİLGİLERİ    
  Telefon : 0 (312) 504 08 08  
  Telefon : 0 (506) 204 44 44  
  İnternet Adresi : www.fonbulucu.com  
  E-posta Adresi : info@fonbulucu.com  
           

 

Şirketimize ait beş platform bulunmaktadır.

fonbulucu.com; Ödül ve Bağış bazlı kitle fonlaması platformudur.

Projesi için fon toplayan birey ya da şirket, projesinin başarıya ulaşması halinde önceden kararlaştırılmış bir ödülü, fon sağlayıcılara vermeyi taahhüt etmektedir. Süresi içerisinde projenin gerçekleşmesi için belirlenen miktara ulaşılamaması durumunda ödülü satın alanlara ödedikleri miktarlar iade edilmektedir. Bağış Bazlı modelde ise, daha çok sosyal girişimciler ve STK'lar tarafından hazırlanan projelere, destekçiler sosyal faydalar elde etme motivasyonu ile karşılıksız destekler sağlamaktadır.

20.000 Kayıtlı Üyesi bulunmaktadır. Yılda 2000 Adet proje başvurusu almaktadır.

Son 24 aydır 170 Proje yayınlamış ve 16 proje istediği fonu istediği zaman içerisinde toplayarak başarıya ulaşmıştır. Gelen toplam fonlama talebi 100 Milyon TL'nin üzerindedir. Ekim 2019 itibari ile 2.175.703 TL fon toplamıştır. Başarılı fonlamalar için 1.995.176 TL ödenmiştir. Fonlamaya açık proje tutarı Ekim 2019 itibari ile 4.419.000 TL’dir.

invest.fonbulucu.com; Paya Dayalı (Hisse Bazlı) kitle fonlaması platformudur.

Bir firmanın varlıklarına ya da performansına dayalı bir menkul kıymetin satışı söz konusudur. Başka bir deyişle, firma kredi formunda ya da firmanın fikri mülkiyet haklarına ilişkin varlıklarını ya da firma hisselerini satarak yatırımcılardan para toplar. Girişim sermayesi yatırımcıları ve melek yatırımcılardan farklı olmak üzere, Yatırım Bazlı Kitlesel Fonlama Modelinde yatırım yapanlar daha küçük miktarlı yatırımlar yapmaktadır.

5 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan "7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile konu yasallaşmıştır. 3 Ekim 2019 tarihinde de Resmî Gazetede Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yazılım ve kodlama işlemleri tamamlanmış olup, Lisans alınması için hazırlıklar sürmektedir.

nonstopfund.com; Süreklilik arz eden fonlamalar için geliştirilen kitle fonlaması platformudur.

Büyük sayıda hayran ve takipçi kitlesine sahip, blogger, youtuber, gazeteci, dergi, içerik üreticisi, yazar, siyasetçi vb. ile dernek, vakıf gibi STK’lar için geliştirilen bir sistemdir.

Fon talebi için kişi ya da kuruluşun kendi üretimimiz olan ve NSF API adını verdiğimiz küçük uygulamayı sitesine yüklemesi veya sisteme kaydolarak içeriklerini vereceği linkler ile otomatik oluşturulan kendisine ait sayfada yayınlanması yeterli olmaktadır.

Sistem tek seferlik veya aylık abonelik şeklinde çalışmaktadır.

 

fikirleryarisiyor.com; ‘Fikirden Girişime’ mottosu ile her ay düzenlenen online fikir yarışması platformudur.

Kitle Fonlaması için toplumumuzda farkındalığın artırılmasına yönelik olarak Ağustos 2018’de başladığımız ve her ay düzenlediğimiz ‘Fikirler Yarışıyor’ oldukça fazla rağbet görmektedir.

Söz konusu yarışma sınırları olmayan ve herkese açık olan bir fikir yarışmasıdır. Katılanların hayal güçlerini zorlamaları adına iki yüz seksen karakterle sınırlı fikirlerinin girilmesi istenmekte ve fikirler tek tek okunarak bir onay sürecinden geçmektedir.

Her ay aldığı beğeni sayısına göre ilk yirmi belirlenmekte ve konusunda uzman otuz kişilik Seçici Kurulumuz tarafından bu fikirleri değerlendirerek dereceye girenler seçilmektedir.

Hem para ödüllerini hem de destekçilerin verdiği değerli ödülleri fikir sahipleri kazanmaktadır. Ayrıca her ayın birinci olan fikir sahipleri yıl sonunda o yılın birinciliği için yeniden yarışmaktadır.

 

girisimcigazetesi.com; girişimcilik ekosisteminde eğitim amaçlı makaleler yayınlayan, haber ve etkinliklerin duyurulduğu dijital medya platformudur.

Online kitlelere ulaşarak kitle fonlaması farkındalığın artırılmasına gayret göstermektedir.

Her gün girişimciler faydalı olabilecek bir makale yayınlanmakta, yine girişimcilik özelinde haber ve etkinlikler sürekli olarak duyurulmaktadır.

Ayrıca fonlamaya sunulan projeler için bir reklam mecrası olarak ta kullanılmaktadır. Sosyal Medya hesaplarında 54 Bin’e yakın organik takipçisi bulunan platform hızla büyümektedir.

YÜRÜTÜLEN ULUSLARARASI PROJELER

Birleşmiş Milletler, İslam Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası Dayanışma Fonu ve 15 farklı uluslararası kuruluş ile beraber yürütülen ‘Sivil Toplum Kuruluşlarının Yoksulluğu Azaltma Programlarının Güçlendirilmesi’ Projesi

D8 ülkeleri olan İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'da Kitle Fonlaması Platformları kurularak tek merkezden yönetilecektir.  

Proje kapsamında yazılım ihracı söz konusu olacaktır. 1.3 Milyar nüfusun yaşadığı coğrafyada faaliyet yürütülecektir.

KİTLE FONLAMASI (CROWDFUNDING) NEDİR?

‘Kitle Fonlaması; Bir proje, fikir, girişim, yatırım ya da bir sebebin; bir grup insan tarafından farklı motivasyonlar ile internet üzerinden finanse edilmesi, desteklenmesidir.

Dünya üzerindeki serüveni henüz çok yeni olan ancak ülkemizde yüzyıllardır imece olarak uygulana gelen, günümüz internet kullanım yaygınlığından ve gücünden istifade edilmesi ile bir kimlik kazanan Kitle Fonlaması yeni ve etkin bir proje finansman modelidir. Kitlesel fonlama sistemi temel olarak sağlanan fon karşılıklarına göre bağış, ödül, yatırım, hisse ve kredi karşılığı olmak üzere birçok şekilde işlemektedir.

Son zamanlarda birçok girişimci, iş melekleri, bankalar ya da girişim sermayesi fonları gibi finansal araçlar yerine internet aracılığıyla, kişilerden doğrudan finansal destek aramaya başlamıştır. Bu gelişmenin sonucunda başlangıç aşamasındaki yeni girişimlere sermaye sağlayan ‘kitlesel fonlama’ yeni bir yatırım yaklaşımı olarak ortaya çıkmıştır.

PAYA DAYALI KİTLE FONLAMA (CROWDINVEST) NEDİR?

Girişimci veya Girişimci şirketin paylarının bir bölümününün satışı söz konusudur. Başka bir deyişle, girişimcinin hisselerini satarak yatırımcılardan para toplar. Girişim sermayesi yatırımcıları ve melek yatırımcılardan farklı olmak üzere yatırım yapanlar daha küçük miktarlı yatırımlar yapmaktadır. Finansmana ihtiyaç duyulan tutar karşılığında girişim şirketinin hisselerinin bir kısmı satışa sunularak finansman sağlanır.

Finansmana ihtiyaç duyan girişimci tarafından yatırım ihtiyacı tutarı bir limit olarak belirlenir ve kitle fonlaması yoluyla belirlenen bir süre içerisinde bu tutarın sağlanması durumunda yatırım yapılır.