Bilgi Güvenliği Politikamız

BİLGİ GÜVENLİĞİ EN ÖNEM VERDİĞİMİZ, İŞ ve İŞLEMLERİMİZDE ASLA TAVİZ VERMEDİĞİMİZ BİR KONUDUR.

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hususunda GLOBAL KİTLE FONLAMASI PLATFORMU A.Ş. (fonbulucu) olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü kapsamında tarafınızı bilgilendirmek isteriz.

Veri sorumlusu olarak sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla sizin ve/veya temsilcilerinizin kişisel verilerini işlediğimizi söz konusu kişisel verilerinizin yasa ile yetkili kılınanlar dışında yurt içinde ya da yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmayacağını bilgilerinize sunarız. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kanundan doğan haklarınız ile ilgili detaylı bilgiye aşağıda yer alan Kişisel Verileri Koruma Politikamız linkinden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Politikamız